Webfleet Cold Chain

Správná teplota za všech okolností

Vyzkoušet

Zadejte křestní jméno.
Zadejte příjmení.
Zadejte firmu.
Zadejte telefonní číslo.
Zadejte svou e-mailovou adresu

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Další informace získáte v našem dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Webfleet Cold Chain

Správná teplota za všech okolností

Webfleet Cold Chain

Správná teplota za všech okolností

Služba Webfleet Cold Chain zajišťuje úplný přehled o vašich chladí­ren­ských vozech pro bezsta­rostný provoz chladicího řetězce. Díky monito­rování teploty a možnostem řízení v reálném čase vám toto flexibilní řešení pomůže chránit produkty citlivé na teplotu a také dodržovat předpisy pro chladicí řetězce.

Výhody služby Webfleet Cold Chain

Ochrana nákladu

Sledujte teploty v celém vozovém parku na cestě i během stání.

Úspora nákladů

Reagujte na kritické situace, omezte riziko znehod­nocení zboží a předejděte výdajům.

Dodržování předpisů

Poskytněte svým zákazníkům a úřadům důkaz o tom, že nedošlo k přerušení chladicího řetězce.

Podpora všech vozů

Využijte možnost dostávat vlastní data o teplotě, která jsou dostupná na jednotné platformě.

Hlavní funkce

Živé zobrazení chladí­ren­ského vozového parku

Získejte nejnovější informace o teplotě u všech vozidel a návěsů s kontro­lo­vanou teplotou.1

cold chain overview
cold chain real time

Oznámení v reálném čase

Dostávejte upozornění, když teplota překročí minimální nebo maximální prahové hodnoty. Prahové hodnoty snímačů teploty si můžete plně nakon­fi­gu­rovat. Máte vše pod kontrolou.

Události překročení teploty

Získejte přehled o všech událostech překročení teploty, kde teplota přesáhne nastavené prahové hodnoty, a podívejte se na podrobné analýzy událostí u jednot­livých vozidel.

cold chain temperature violation
coldchain trucksfleet loading dock

Stav dveří a chladicí jednotky

Digitální vstupy zobrazují stav dveří (otevřeno/zavřeno) a stav chladicí jednotky (zapnuto/vypnuto).

Údaje o poloze

Každý záznam teploty obsahuje podrobné informace o poloze a také zobrazení pro sledování na mapě.2

cold chain violation on map
cold chain temperature violation 2

Přístup k historickým údajům

Údaje o teplotě jsou archivovány po dobu až jednoho roku a lze je zobrazit přímo nebo stáhnout v hlášení.


Vše, co potřebujete vědět o chladicích řetězcích

Co je chladicí řetězec?

0
Přejít na obsah

Chladicí řetězec má mnoho součástí: továrnu nebo farmu, kde se vyrábí zboží, převoz zboží do skladu a jeho další doprava v rámci koncového doručení zákazníkům. Chladí­renské vozové parky hrají klíčovou roli z hlediska zachování bezpečnosti a kvality převáženého zboží.

Jaké jsou příklady přepravy v rámci chladicího řetězce?

0
Přejít na obsah

Veškeré zboží přepra­vované v chladicím řetězci je citlivé na teplotu. Mezi výrobky, které vyžadují přepravu v rámci chladicího řetězce, patří například potraviny, léky, vakcíny, chemikálie, rostliny a zdravot­nické vybavení. Toto zboží musí být přepra­vováno v určitých teplotních rozmezích.

Co je správa chladicího řetězce?

0
Přejít na obsah

Správa chladicího řetězce zajišťuje bezpečnost a kvalitu produktů citlivých na teplotu. Chladí­renské vozové parky toho dosahují zachováním stálé teploty zboží během procesu přepravy. V případě ohrožení teploty by měl být správce vozového parku schopný rychle jednat, aby nedošlo k poškození zboží.

Jaké jsou výhody správy chladicího řetězce?

0
Přejít na obsah

Hlavním přínosem správy chladicího řetězce je zachování zboží v nepoško­zeném stavu. Nesprávná teplota během přepravy může vést ke znehod­nocení zboží či jeho odmítnutí, což znamená ztrátu zisků a nespokojené zákazníky. V některých případech mohou nesprávné teploty dokonce ohrožovat lidské zdraví. Díky náležité správě chladicího řetězce se vozové parky vyhnou problémům s dodržováním předpisů a poškození reputace.

Co je logistika chladicího řetězce?

0
Přejít na obsah

Logistika chladicího řetězce představuje proces, který řídí přepravu zboží citlivého na teplotu v dodava­telském řetězci od výroby po spotřebu. Chladí­renské vozové parky se snaží udržovat kontro­lované a stálé teplotní prostředí, které zajišťuje kvalitu a bezpečnost nákladu v průběhu přepravy.

Jak monitorovat chladicí řetězec?

0
Přejít na obsah

Odhalení základní příčiny problému s teplotou je zásadní. Jinak není možné aktivně reagovat. Nalezení hlavní příčiny vyžaduje informace o tom, kdy, kde a proč k problému došlo. Proto vozové parky stále častěji využívají telematiku chladicího řetězce, která poskytuje údaje o teplotě a o poloze vozidla v reálném čase.

Jaké teploty se používají v rámci chladí­renské přepravy?

0
Přejít na obsah

Přeprava v chladicím řetězci může využívat různé teploty. Vozové parky musí udržovat různá rozmezí podle kategorie přepra­vo­vaného zboží. Například běžné rozmezí pro mražené zboží je −18 až −20 °C. Rozmezí, která musí vozové parky dodržovat, se mohou lišit podle oblasti či země. Vozové parky proto musí mít přehled o aktuálních nařízeních v oblastech, kde přepravují zboží citlivé na teplotu.

wf cold chain datasheet

Stáhněte si informační leták ke službě Webfleet Cold Chain

wf cold chain datasheetStáhnout informační leták

Vyzkoušet

Zjistěte, jak služba Webfleet Cold Chain pomáhá chránit náklad citlivý na teplotu.

Vyzkoušet

Zjistěte, jak služba Webfleet Cold Chain pomáhá chránit náklad citlivý na teplotu.

Vyzkoušet

Zadejte křestní jméno.
Zadejte příjmení.
Zadejte firmu.
Zadejte telefonní číslo.
Zadejte svou e-mailovou adresu

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Další informace získáte v našem dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

1 Webfleet Cold Chain je služba, kterou lze objednat jako doplněk k předplatnému služby Webfleet
2 Zařízení pro sledování vozidel (LINK) je vyžadováno u obou možností datového spojení – snímače 1-wire nebo rozhraní API.