Dodržování předpisů ve vozovém parku: vyberte si podpůrná řešení

Dodržování předpisů je s automa­ti­zo­vanými úkoly a přesnými daty snadné

Vyzkoušet

Zadejte křestní jméno.
Zadejte příjmení.
Zadejte firmu.
Zadejte telefonní číslo.
Zadejte svou e-mailovou adresu

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Další informace získáte v našem dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Dodržování předpisů ve vozovém parku: vyberte si podpůrná řešení

Dodržování předpisů je s automa­ti­zo­vanými úkoly a přesnými daty snadné

Dodržování předpisů ve vozovém parku: vyberte si podpůrná řešení

Dodržování předpisů je s automa­ti­zo­vanými úkoly a přesnými daty snadné

Dodržování měnících se předpisů ze strany řidičů, vozidel a společnosti je s řešením Webfleet snazší. Naše řada řešení pro vozový park zaměřených na dodržování předpisů pomáhá snížit náklady, vyhnout se pokutám, zvýšit produk­tivitu, podpořit řidiče a soustředit se na zajištění ještě vyššího přínosu pro zákazníky. Zjistěte, co potřebujete vědět o našem řešení pro zajištění shody s předpisy pro vozový park.


Podívejte se na výhody pro vozové parky v oblasti dodržování předpisů

Správa tachografů

Správa tachografů

Získejte přehled o době řízení a pracovní době v EU díky vzdálenému stahování a archivaci údajů z tachografu

Sledování údajů o ujetých kilometrech

Sledování údajů o ujetých kilometrech

Se spoleh­livými a přesnými daty dodržíte daňové předpisy

Digita­li­zované prohlídky vozidel

Digita­li­zované prohlídky vozidel

Digita­li­zujte každodenní obchůzky řidičů

Sledování teploty

Sledování teploty

Efektivně sledujte náklad a vytvářejte komplexní hlášení

Dodržujte předpisy se službou Webfleet

Vyhněte se pokutám

A předejděte poškození pověsti

Minima­li­zujte adminis­tra­tivní zátěž

Díky digita­li­zo­vaným řešením

Spolehněte se na přesná hlášení

V oblasti dodržování předpisů

Přijímejte prozí­ra­vější rozhodnutí

Díky kompletním analýzám

Zvyšte bezpečnost vozového parku

A zároveň dodržujte předpisy

Zabezpečte archivaci a uložení dat

V zájmu bezpečnosti dat

Funkce pro vozový park zaměřené na dodržování předpisů

Funkce tachografu usnadňující dodržování předpisů

Nástroj Webfleet Tachograph Manager Plus umožňuje vzdálené stahování, analýzu a sledování doby řízení a pracovní doby. Přesné a aktuální informace o zbývajících denních a týdenních dobách řízení pomáhají vám a vašim řidičům dodržovat předpisy a vyhnout se pokutám. Spravujte všechny termíny na jednom místě a nikdy nezmeškejte datum stanovené pro dodržení předpisů. Hlášení o porušování sociálních norem nabízí srozu­mi­telný přehled o očekávaných pokutách a rady ohledně nápravných kroků, zatímco přehled TachoGrade měří, jak řidič dodržuje evropské nařízení ohledně doby jízdy ((EK) č. 561/2006).

Získejte další informace o službě Webfleet Tachograph Manager⁠
pro8 incar wide
logbook header new ui en km

Automa­ti­zované sledování ujetých kilometrů pro účely přesného daňového výkaznictví

Aplikace Webfleet Logbook dokumentuje ujeté kilometry u cest a vozového parku, a zajišťuje tak správné zdanění zaměst­na­neckých benefitů. Tyto údaje vám pomohou při výpočtu daňového přiznání a dodržování místních předpisů týkajících se auditů.

Další informace o aplikaci Webfleet Logbook⁠

Digitální kontrola vozidel kvůli bezpeč­nostním předpisům

Aplikace Vehicle Check služby Webfleet digita­li­zujte každodenní proces prohlídky vozového parku. To pomáhá řidičům i manažerům vozových parků snížit nároky na adminis­trativu, zjednodušit proces dodržování předpisů a rychle řešit závady vozidel, což přispívá k větší bezpečnosti.

Další informace o aplikaci Webfleet Vehicle Check⁠
truck mobile vehicle check dashboard
cold chain truck

Bezsta­rostný provoz chladicího řetězce

Služba Webfleet Cold Chain poskytuje kompletní přehled o chladí­renském vozovém parku a vy tak můžete udržovat správnou teplotu ve vozidlech a dalším vybavení. Díky možnostem monito­rování a řízení v reálném čase lze chránit produkty citlivé na teplotu a dodržovat předpisy pro chladicí řetězce.

Další informace o službě Webfleet Cold Chain⁠

Vše, co potřebujete vědět o řešení pro vozový park na dodržování předpisů

Co znamená dodržování předpisů?

0
Přejít na obsah

Dodržování předpisů znamená, že vyhovíte pravidlům, například nařízením, zásadám, normám nebo zákonům. V každé zemi a oblasti platí různé předpisy. Pro podniky je důležité vybrat si řešení na správu vozového parku, které zvládá místní i mezinárodní předpisy.

Proč je dodržování předpisů důležité pro vozové parky?

0
Přejít na obsah

Porušování předpisů s sebou často nese postihy. Jejich dodržování může znamenat, že snížíte riziko pokut, soudních sporů nebo uzavření firmy. Podle typu nařízení může dodržování předpisů také podporovat pohodu řidiče a dalších účastníků silničního provozu. Navíc vám pomáhá udržovat vozidla v provo­zu­schopném stavu.

Jak služba Webfleet pomáhá firmám s dodržováním předpisů?

0
Přejít na obsah

Nástroj Tachograph Manager Plus pomáhá se zásadami o pracovní době a době řízení. Aplikace Webfleet Vehicle Check pak pomáhá s každo­denními prohlídkami a zjedno­dušuje dodržování předpisů.

Kterým podnikům se řešení zajišťující dodržování předpisů hodí?

0
Přejít na obsah

Pro každou firmu, která musí podávat daňové přiznání a dodržovat předpisy ohledně bezpečnosti a doby řízení, mohou být řešení ošetřující dodržování předpisů přínosem. Příkladem mohou být dopravní a logistické společnosti a vozové parky zajišťující koncovou přepravu.

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

Vyzkoušet

Zadejte křestní jméno.
Zadejte příjmení.
Zadejte firmu.
Zadejte telefonní číslo.
Zadejte svou e-mailovou adresu

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Další informace získáte v našem dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.