Zazna­me­návání ujetých kilometrů s aplikací Webfleet Logbook

Nemusíte si dělat starosti se zazna­me­ná­váním ujetých kilometrů

Získat aplikaci⁠

Služba Webfleet nabízí automatické knihy jízd. Poskytuje a uchovává spolehlivé údaje o cestách, s jejichž pomocí prokážete ujeté kilometry svého vozového parku. Řidiči mohou své cesty vykázat přímo prostřed­nictvím svého smartphonu nebo řidičského terminálu PRO.

Snadné zazna­me­návání ujetých kilometrů sníží adminis­tra­tivní zátěž.

Řidiči mohou své cesty a ujeté kilometry snadno a rychle vykázat přímo prostřed­nictvím svého smartphonu nebo řidičského terminálu PRO.

Kontrola nákladů a soulad s daňovou legisla­tivou

Zazna­me­návání kilometrů najetých pracovně i soukromě pomáhá efektivněji sledovat vykázané kilometry a poté je řidičům proplácet.

Kompletní přehled o vykázaných kilometrech

Kniha jízd služby Webfleet zaznamenává přesná data o ujetých kilometrech. Kromě toho ukládá i údaje o účelech cest, adresy, kontaktní informace a další náležitosti.

Mobilní aplikace Webfleet Logbook

Aplikace Webfleet Logbook umožňuje snadnou aktualizaci zazna­me­naných ujetých kilometrů. Aplikace pomáhá s proplácením nákladů řidičům i firmě a s výpočtem daňového přiznání.

Ve spojení se* zařízením pro sledování TomTom LINK ve vozidle** aplikace umožňuje ve smart­phonech vašich řidičů zobrazovat přesné údaje, jako třeba ujeté kilometry.

logbook app bundle en km
driver mobile logbook

Výhody zazna­me­návání ujetých kilometrů se službou Webfleet

Aplikace umožňuje řidičům doplňovat k zazna­me­naným cestám důležité údaje, jako třeba:

  • druh cesty: pracovní, soukromá nebo dojíždění;
  • účel cesty;
  • kontaktní osoba;
  • poznámky;
  • nastavení počitadla kilometrů.


Vše, co potřebujete vědět o sledování počtu ujetých kilometrů

Jak funguje sledování ujetých kilometrů?

0
Přejít na obsah

Sledování ujetých kilometrů je obecný výraz pro záznam vzdálenosti najeté v rámci práce. Může se provádět z mnoha různých důvodů, například kvůli dodržování předpisů, z daňových důvodů nebo kvůli proplácení výdajů zaměstnanců. To je užitečné pro řadu různých typů firem a někdy také povinné.

V podstatě jde o to, že všechny kilometry ujeté zaměst­nancem v rámci výkonu práce se sledují a zazna­me­návají. K tomuto účelu lze využít řadu různých systémů od manuálních procesů s papírovými dokumenty přes tabulky v aplikaci Excel po digitální knihy jízd pro zazna­me­návání ujetých kilometrů, které celý proces automa­tizují. Pojďme se důkladněji podívat na poslední možnost.

Automatické sledování ujetých kilometrů

0
Přejít na obsah

Sledovat ujeté kilometry pravdě­po­dobně nebude vaší hlavní povinností, ať už jste řidič nebo správce vozového parku. Proto pro vás asi není žádoucí trávit delší dobu vyplňováním papírové dokumentace nebo aktualizací tabulek, abyste to zvládali.

Proto se stále více společností obrací k automa­tickému sledování ujetých kilometrů. Tato řešení za vás přesně vyřeší adminis­trativu ohledně kilometrů ujetých s firemním vozidlem. Manuální úkony už nebudou na vás a budete se moci věnovat své hlavní práci.

Mezi nejlepší typy dostupných řešení patří mobilní sledovací aplikace.

Jak aplikace na sledování ujetých kilometrů funguje?

0
Přejít na obsah

Dejme tomu, že máte vozový park sdílených vozidel. Kvalitní aplikace na sledování ujetých kilometrů vytvoří profil pro každého řidiče ve vozovém parku. Řidič poté může řešit správu cesty v mobilní aplikaci a snadno zazna­me­návat hlavní informace, jako je účel cesty, použité vozidlo, nastavení počitadla kilometrů atd. Některé aplikace poté dokonce poskytnou zpětnou vazbu ohledně stylu jízdy.

Data počitadla kilometrů se poté aktualizují v reálném čase přímo z počitadla kilometrů ve vozidle. Všechna data z cesty lze uchovávat. Poté k nim má snadný přístup správce vozového parku, když potřebuje účtovat cestovné a ověřovat daňové údaje.

Proč používat aplikaci na sledování ujetých kilometrů pro firmy?

0
Přejít na obsah

Jednoduše řečeno, kvalitní aplikace na sledování ujetých kilometrů řidičům a správcům vozového parku usnadňuje život. Díky automa­tizaci většího počtu manuálních úkolů je adminis­trativa jednodušší. To znamená, že řidič i manažer se mohou plně věnovat jiným zásadním úkolům, což vede ke zvýšení efektivity a snížení stresu.

Vědomí, že důležité úkony provádí spolehlivý a konzis­tentní systém, také přináší jistý klid. Když chtějí daňové úřady provést audit vašich záznamů, aby zkont­ro­lovaly, zda se správně daní zaměst­na­necké benefity, spoleh­livost a přesnost záznamů z aplikace na sledování ujetých kilometrů se bude velmi hodit. Máte zajištěný další zásadní úkol!

Jak jsme zmínili výše, některé aplikace na sledování ujetých kilometrů zároveň dávají zpětnou vazbu ohledně výkonu řidiče. Například aplikace Webfleet Logbook nabízí řidiči zpětnou vazbu v systému OptiDrive 360, který sleduje důležité prvky stylu jízdy, jako je překročení rychlosti, události během jízdy, chod naprázdno, spotřeba paliva, konstantní rychlost, volný dojezd atd. Tato data pomáhají řidiči pracovat bezpečněji, efektivněji z hlediska nákladů a šetrněji k životnímu prostředí.

Je ale také důležité pamatovat na to, jak bude aplikace na sledování ujetých kilometrů přistupovat k soukromí řidiče. Například kvalitní aplikace na sledování ujetých kilometrů poskytne řidiči možnost přerušit sledování vozidla, pokud jej používají k soukromé cestě. Rovněž je důležité, aby posky­to­vatel aplikace uchovával všechna data o cestě a řidičích co možná nejbez­pečněji.

Jaká mobilní sledovací aplikace je pro vás ideální?

0
Přejít na obsah

Funkce požadované od mobilní sledovací aplikace se budou lišit u různých společností. Někdy budete potřebovat jen nejzá­klad­nější údaje o cestě, zatímco jindy je nutné podrobnější a výkonnější řešení.

Ať už máte jakékoli požadavky, je dobré pamatovat, že hlavním důvodem k používání aplikace na sledování ujetých kilometrů je zjedno­dušení práce. Proto je důležité, aby vybraná aplikace nezapo­mínala na uživa­telskou přívětivost. Najděte si aplikaci s rozhraním vstřícným k uživatelům, která nedělá problémy vám ani vašim řidičům a jejíž ovládání vám nezabere příliš mnoho času.

Společnost Webfleet vyvinula aplikaci Webfleet Logbook, aby pomohla podnikům, jako je ten váš, efektivně spravovat data o ujetých kilometrech. Pokud se chcete zbavit komplikací se správou cesty, rádi vám s tím pomůžeme. Kontaktujte některého z našich odborníků na měření ujetých kilometrů a zjistěte, co pro vás můžeme udělat.

Take the hassle out of trip administration with Webfleet Logbook


Získat aplikaci

Aplikace je dostupná pro systém Android v obchodě Google Play a pro systém iOS v obchodě Apple App Store.

Stáhnout v App Store
Nyní na Google play

Napláuj demo ukázku a zjisti jak Webfleet může pomoci vašemu byznysu.

Zadejte křestní jméno.
Zadejte příjmení.
Zadejte firmu.
Zadejte telefonní číslo.
Zadejte svou e-mailovou adresu

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Další informace získáte v našem dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Je nutné předplatné aplikace Webfleet®.
** Vyžaduje zařízení LINK 3xx s verzí firmwaru 1.9203 nebo novější či zařízení LINK 5 s verzí firmwaru 2.0 nebo novější.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.