Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Další informace

Správa vozového parku pro veřejné technické služby

Snižte náklady a zlepšete efektivitu a úroveň posky­to­vaných služeb

Veřejné technické službyVeřejné technické službyVeřejné technické službyVeřejné technické službyVeřejné technické službyVeřejné technické služby

Dostaňte se k zákazníkům rychleji než dříve

Dostaňte se k zákazníkům rychleji než dříve

Dostaňte se k zákazníkům rychleji než dříve

Služba WEBFLEET nabízí úplnou kontrolu nad celým vozovým parkem a pomůže vašim řidičům dostat se k zákazníkům rychleji. Naše řidičské terminály PRO poskytují řidičům aktuální informace o situaci na silnicích. A díky našemu dokonalému systému sledování vozidel můžete zákazníky informovat o poloze řidiče a upozornit je na zpoždění.

Udržujte nízké náklady

Udržujte nízké náklady

Udržujte nízké náklady

Se službou WEBFLEET a její automa­tickou tvorbou hlášení minima­li­zujete adminis­tra­tivní zátěž svých kance­lář­ských pracovníků i řidičů. A možnost sledování chování a prosazování zodpo­vědného řízení vám pomůže se snižováním nákladů na palivo, údržbu a pojištění i dalších nákladů spojených s vozovým parkem.

Prokažte svou bezpečnost, spoleh­livost a ekologickou reputaci

Prokažte svou bezpečnost, spoleh­livost a ekologickou reputaci

Prokažte svou bezpečnost, spoleh­livost a ekologickou reputaci

V sektoru veřejných technických služeb je důležité prokázat, že splňujete příslušné nároky. Automatická hlášení služby WEBFLEET vám poskytnou podrobné důkazy o polohách vašich řidičů, časech cest, uskuteč­něných zastávkách a době strávené u zákazníků. Získáte tedy vše potřebné k prokázání své důvěry­hod­nosti.

Číslo 1 na celém světě!

Už 50 000 zákazníků využívá výhod služby WEBFLEET.

case west dunbartonshire
Incredible fuel savings.
Rodney Thornton, West Dunbartonshire Council
case wgm
Fuel cost savings of 22% were achieved.
Yvonne Thompson, WGM Engineering Group
case wright mix
Fleet productivity increased by 15%.
Peter Harris, Wright Mix

Výhody značky Webfleet Solutions

Zákazníci 50 000

Vyhovuje normě ISO 27001

Partneři ve vašem okolí

Špičkový výzkum a vývoj

Vylepšete své stávající systémy pomocí partner­ských aplikací.

App Center

Vylepšete své stávající systémy pomocí partner­ských aplikací.

Služba WEBFLEET v sobě integruje jak plánovací software, tak i systém GIS (např. od společnosti Esri). Řidiči také mohou na svých zařízeních PRO zazna­me­návat digitální podpisy.

App Center

Návratnost investice je v průměru 6–9 měsíců

Podívejte se, jak může služba WEBFLEET pomoct vaší firmě.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Používáte zastaralý prohlížeč

Chcete-li využívat tuto webovou stránku, proveďte upgrade na novější internetový prohlížeč.

Aktua­li­zovat nyní