Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Další informace

Nižší náklady, vyšší efektivita a lepší úroveň služeb

Nižší náklady, vyšší efektivita a lepší úroveň služeb

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Dostaňte se k zákazníkům rychleji než dříve

Webfleet Solutions

Dostaňte se k zákazníkům rychleji než dříve

Služba WEBFLEET nabízí úplnou kontrolu nad celým vozovým parkem a pomůže vašim řidičům dostat se k zákazníkům rychleji. Naše řidičské terminály PRO poskytují řidičům aktuální informace o situaci na silnicích. A díky našemu dokonalému systému sledování vozidel můžete zákazníky informovat o poloze řidiče a upozornit je na zpoždění.

Udržujte nízké náklady

Webfleet Solutions

Udržujte nízké náklady

Se službou WEBFLEET a její automa­tickou tvorbou hlášení minima­li­zujete adminis­tra­tivní zátěž svých kance­lář­ských pracovníků i řidičů. A možnost sledování chování a prosazování zodpo­vědného řízení vám pomůže se snižováním nákladů na palivo, údržbu a pojištění i dalších nákladů spojených s vozovým parkem.

Prokažte svou bezpečnost, spoleh­livost a ekologickou reputaci

Webfleet Solutions

Prokažte svou bezpečnost, spoleh­livost a ekologickou reputaci

V sektoru veřejných technických služeb je důležité prokázat, že splňujete příslušné nároky. Automatická hlášení služby WEBFLEET vám poskytnou podrobné důkazy o polohách vašich řidičů, časech cest, uskuteč­něných zastávkách a době strávené u zákazníků. Získáte tedy vše potřebné k prokázání své důvěry­hod­nosti.

Číslo 1 na celém světě!

Už 50 000 zákazníků využívá výhod služby WEBFLEET.

case wright mix
Fleet productivity increased by 15%.
Peter Harris, Wright Mix
case west dunbartonshire
Incredible fuel savings.
Rodney Thornton, West Dunbartonshire Council
case wgm
22% úspora paliva díky produktu, který řeší celou řadu problémů
Yvonne Thompson, WGM Engineering Group

Výhody značky Webfleet Solutions

Zákazníci 50 000

Vyhovuje normě ISO 27001

Partneři ve vašem okolí

Špičkový výzkum a vývoj

Vylepšete své stávající systémy pomocí partner­ských aplikací.

Webfleet Solutions

Vylepšete své stávající systémy pomocí partner­ských aplikací.

Služba WEBFLEET v sobě integruje jak plánovací software, tak i systém GIS (např. od společnosti Esri). Řidiči také mohou na svých zařízeních PRO zazna­me­návat digitální podpisy.

App Center

Návratnost investice je v průměru 6–9 měsíců

Podívejte se, jak může služba WEBFLEET pomoct vaší firmě.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Používáte zastaralý prohlížeč

Chcete-li využívat tuto webovou stránku, proveďte upgrade na novější internetový prohlížeč.

Aktua­li­zovat nyní