Správa vozového parku pro veřejné technické služby

Snižte náklady a zlepšete efektivitu a úroveň posky­to­vaných služeb

Správa vozového parku pro veřejné technické služby

Snižte náklady a zlepšete efektivitu a úroveň posky­to­vaných služeb

Služba Webfleet vám poskytuje všechny nástroje pro efektivní provoz technického vozového parku. Tato oceňovaná platforma pomáhá být včas u zákazníků, efektivněji řídit náklady i plnit jedinečné požadavky průmys­lového odvětví.

Výhody:

Budete využívat nejlepší trasy a do cíle dorazíte včas

Poskytnete zákazníkům přehled o nejno­vějších změnách rozvrhu

Snížíte čas strávený adminis­tra­tivou

Co může služba Webfleet nabídnout vašemu technickému vozovému parku?

Udržujte nízké náklady

Udržujte nízké náklady

Udržujte nízké náklady

Se službou Webfleet a její automa­tickou tvorbou hlášení minima­li­zujete adminis­tra­tivní zátěž svých kance­lář­ských pracovníků i řidičů. A možnost sledování chování a prosazování zodpo­vědného řízení vám pomůže se snižováním nákladů na palivo, údržbu a pojištění i dalších nákladů spojených s vozovým parkem.

Prokažte svou bezpečnost, spoleh­livost a ekologickou reputaci

Prokažte svou bezpečnost, spoleh­livost a ekologickou reputaci

Prokažte svou bezpečnost, spoleh­livost a ekologickou reputaci

V sektoru veřejných technických služeb je důležité prokázat, že splňujete příslušné nároky. Automatická hlášení služby Webfleet vám poskytnou podrobné důkazy o polohách vašich řidičů, časech cest, uskuteč­něných zastávkách a době strávené u zákazníků. Získáte tedy vše potřebné k prokázání své důvěry­hod­nosti.

Výhody značky Webfleet

Zákazníci 60 000

Vyhovuje normě ISO 27001

Partneři ve vašem okolí

Špičkový výzkum a vývoj

Návratnost investice je v průměru 6–9 měsíců

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.