Správa vozového parku pro veřejné technické služby

Snižte náklady a zlepšete efektivitu a úroveň posky­to­vaných služeb

Služba WEBFLEET vám poskytuje všechny nástroje pro efektivní provoz technického vozového parku. Tato oceňovaná platforma pomáhá být včas u zákazníků, efektivněji řídit náklady i plnit jedinečné požadavky průmys­lového odvětví.

Výhody:

Budete využívat nejlepší trasy a do cíle dorazíte včas

Poskytnete zákazníkům přehled o nejno­vějších změnách rozvrhu

Snížíte čas strávený adminis­tra­tivou

Co může služba WEBFLEET nabídnout vašemu technickému vozovému parku?

Dostaňte se k zákazníkům rychleji než dříve

Dostaňte se k zákazníkům rychleji než dříve

Dostaňte se k zákazníkům rychleji než dříve

Služba WEBFLEET nabízí úplnou kontrolu nad celým vozovým parkem a pomůže vašim řidičům dostat se k zákazníkům rychleji. Naše řidičské terminály PRO poskytují řidičům aktuální informace o situaci na silnicích. A díky našemu dokonalému systému sledování vozidel můžete zákazníky informovat o poloze řidiče a upozornit je na zpoždění.

Udržujte nízké náklady

Udržujte nízké náklady

Udržujte nízké náklady

Se službou WEBFLEET a její automa­tickou tvorbou hlášení minima­li­zujete adminis­tra­tivní zátěž svých kance­lář­ských pracovníků i řidičů. A možnost sledování chování a prosazování zodpo­vědného řízení vám pomůže se snižováním nákladů na palivo, údržbu a pojištění i dalších nákladů spojených s vozovým parkem.

Prokažte svou bezpečnost, spoleh­livost a ekologickou reputaci

Prokažte svou bezpečnost, spoleh­livost a ekologickou reputaci

Prokažte svou bezpečnost, spoleh­livost a ekologickou reputaci

V sektoru veřejných technických služeb je důležité prokázat, že splňujete příslušné nároky. Automatická hlášení služby WEBFLEET vám poskytnou podrobné důkazy o polohách vašich řidičů, časech cest, uskuteč­něných zastávkách a době strávené u zákazníků. Získáte tedy vše potřebné k prokázání své důvěry­hod­nosti.

Číslo 1 na celém světě!

Už 50 000 zákazníků využívá výhod služby WEBFLEET.

case wgm
Fuel cost savings of 22% were achieved.
Yvonne Thompson, WGM Engineering Group
case wright mix
Fleet productivity increased by 15%.
Peter Harris, Wright Mix
case west dunbartonshire
Incredible fuel savings.
Rodney Thornton, West Dunbartonshire Council

Výhody značky Webfleet Solutions

Zákazníci 50 000

Vyhovuje normě ISO 27001

Partneři ve vašem okolí

Špičkový výzkum a vývoj

Vylepšete své stávající systémy pomocí partner­ských aplikací.

App Center

Vylepšete své stávající systémy pomocí partner­ských aplikací.

Služba WEBFLEET v sobě integruje jak plánovací software, tak i systém GIS (např. od společnosti Esri). Řidiči také mohou na svých zařízeních PRO zazna­me­návat digitální podpisy.

App Center

Návratnost investice je v průměru 6–9 měsíců

Podívejte se, jak může služba WEBFLEET pomoct vaší firmě.