Správce přepravy

Optima­li­zujte výkon svého přepravního vozového parku

Služba Webfleet, přední evropské řešení pro správu vozového parku, vám poskytuje nástroje potřebné k podpoře řidičů, snížení nákladů, úspoře času a zlepšení bezpečnosti přepravního vozového parku. Získáte opět čas, abyste se mohli zaměřit na svou hlavní práci.


Co je pro vás důležité?

Nábor a udržení řidičů

Bezpečnost a pohoda řidičů by měly být vaší prioritou. Služba Webfleet poskytuje přehled údajů z jízdy, jako jsou zbývající doby řízení a styl jízdy. Naše zařízení Driver Terminal PRO poskytují podporu řidičům při každo­denních úkolech, jako je digitální správa zakázek a zpětná vazba pro řidiče ve vozidle. Zůstanou zapojení do provozu a motivovaní, což vám pomůže přilákat a udržet kvali­fi­kované řidiče.

truck test tyre pressure 02
truck tachograph 03

Dodržování předpisů ohledně tachografu a pracovní doby řidičů

Služba Webfleet Tachograph Manager automa­tizuje časově náročné procesy, jako je stahování dat, aby bylo dodržování předpisů ohledně tachografu co nejjed­no­dušší. A díky tomu, že získáte podrobný přehled o zbývajících denních a týdenních dobách řízení řidičů, budete moci optima­li­zovat plánování dispečinku, maxima­li­zovat produk­tivitu a současně dodržet předpisy a snížit riziko pokut.

Komplexní optima­lizace provozních nákladů

Podrobné přehledy vám pomohou odhalit, kde můžete snížit náklady. Díky přehlednému zobrazení veškerého provozu na jednom místě můžete sledovat využití vozového parku, jako ujeté kilometry a spotřebu paliva, v reálném čase. Můžete také srovnávat údaje z historie a odhalit tak vzorce a anomálie a optima­li­zovat provozní náklady.

optidrive dashboard
wf tpms notifications

Efektivní údržba vozového parku

Se službou Webfleet budete mít lepší přehled o opravách díky vytváření automa­ti­zo­vaných úkolů údržby podle času, počtu najetých kilometrů nebo provozu motoru. Přejděte na preventivní péči o vozidla s okamžitými upozor­něními ohledně závad vozidla nebo motoru. Se systémem Webfleet TPMS zaznamenáte pomalý únik tlaku z pneumatik dříve, než by si jej mohl všimnout řidič. To vám pomůže vyřešit problémy dříve, než přerostou v nákladné prostoje vozidel.

Čas na adminis­trativu a optimální plánování

Šetřete drahocenný čas automa­tizací adminis­tra­tivních úkolů. Plánujte každodenní logistiku efektivněji, nastavujte přesnější časy doručení a zjednodušte čas strávený komunikací a dodržováním předpisů. Služba Webfleet je škálo­va­telné řešení, které můžete integrovat se stávajícími aplikacemi a s celou řadou integračních partnerů.

order optimisation
security and safety truck shield

Zabezpečení a bezpečnost

Zlepšete bezpečnost a zabezpečení svého vozového parku. Služba Webfleet vás bude informovat o stavu vašich vozidel a návěsů nonstop prostřed­nictvím sledování v reálném čase, abyste v případě rozpoznání krádeže nebo zneužití mohli včas zakročit. Služba Webfleet Video využívá palubní kamery s umělou inteligencí a společně pomáhají zvýšit bezpečnost a snížit počet pojistných událostí. Naše ochranná opatření zahrnují více než jen fyzické položky – společnost Webfleet má certifikaci ISO 27001, což znamená, že při ukládání údajů zákazníků se uplatňuje zabezpečení dat nejvyšší úrovně.

Jak vám můžeme pomoci?

Rozpoznejte příle­ži­tosti za účelem snížení vašich provozních nákladů

Zajistěte dodržování předpisů ohledně tachografu a pracovní doby řidičů

Optima­li­zujte řízení pracovních postupů a zvyšte produk­tivitu

Plánujte nejefek­tiv­nější trasy a poskytujte přesnější časy příjezdu

Podpořte bezpečnější styl jízdy

Sledujte nonstop svá nákladní vozidla a návěsy

Vše, co potřebujete vědět o správcích přepravy

Jaká je role správců přepravy?

0
Přejít na obsah

Správci přepravy hrají důležitou roli při optima­lizaci provozu vozového parku. Analyzují například klíčové ukazatele výkonnosti a soustředí se na snižování nákladů. Klíčová je také podpora řidičů. Pro správce přepravy je zásadní bezpečnost řidičů a jejich zapojení do chodu podniku. Vedou také záznamy o dobách řízení a dohlíží na dodržování předpisů.

Co je každodenní náplní práce správce přepravy?

0
Přejít na obsah

Správci přepravy dohlíží na každodenní logistiku vozového parku. Řídí digitální správu zakázek a plány údržby vozidel. Správci přepravy mají na starost také zlepšování bezpečnosti na silnicích a zabezpečení vozového parku.

Jaké schopnosti musí správce přepravy mít?

0
Přejít na obsah

Správci přepravy mají dostatek zkušeností v oblasti logistiky a zákaz­nických služeb. Dále vynikají silnými mezilid­skými a komunikační schopnostmi. Soustředí se na detaily, ovládají práci v počíta­čových programech a mají zkušenosti s praktikami v obchodním managementu.

Které nástroje správce přepravy používá?

0
Přejít na obsah

Správci přepravy využívají digitální nástroje, kterými zjedno­dušují pracovní postupy, zlepšují efektivitu a spolupráci s řidiči. Komplexní řešení správy vozového parku usnadňuje sledování nákladů, komunikaci s řidiči a dodržování předpisů, to vše z jednoho řídicího panelu.

Prohlédněte si naše funkce správy přepravního vozového parku podrobněji

Webfleet Tachograph Manager

Webfleet Mobile
Webfleet Tachograph Manager

Spolehlivé řešení typu „vše v jednom“ pro stahování, analýzu a archivaci dat z tachografu.

Webfleet TachoShare

Webfleet Mobile
Webfleet TachoShare

Vzdálené stahování dat z tachografů s možností připojení k softwaru pro analýzu třetích stran.

Zbývající doby řízení

Zbývající doby řízení

Přehledy v reálném čase, které vám pomohou zajistit dodržování předpisů a vyšší produk­tivitu.

Webfleet Asset Tracking

Webfleet Asset Tracking

Sledujte svá vozidla a majetek z jednoho jedno­du­chého rozhraní.

Palubní kamera pro vozový park

Palubní kamera pro vozový park

Kombinace záběrů z palubní kamery a údajů z jízdy poskytuje úplný kontext silničních nehod v reálném čase.

TPMS

TPMS

Spolehlivé zajištění bezpečnosti díky nepřetržité kontrole pneumatik
– Webfleet TPMS

transport security

untranslated

transport security

Stáhněte si elektro­nickou knihu, kde se dozvíte, jak můžete zlepšit bezpečnost a zabezpečení svého přepravního vozového parku.

untranslated

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.