Právní poučení

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Podmínky a ustanovení

Obecné podmínky a ustanovení společnosti Webfleet Solutions

Tyto obecné podmínky a ustanovení se vztahují na pronájem a nákup služeb a produktů WEBFLEET, společně s podmínkami služby WEBFLEET nebo podmínkami pronájmu či nákupu produktů.

Obecné podmínky a ustanovení

Podmínky služby WEBFLEET

Tyto podmínky se vztahují na naši službu WEBFLEET, společně s Obecnými podmínkami a ustano­veními společnosti Webfleet Solutions.

Podmínky a ustanovení služby WEBFLEET

Podmínky nákupu produktů

Tyto podmínky se vztahují na nákup hardwa­rových produktů přímo od společnosti Webfleet Solutions, společně s Obecnými podmínkami a ustano­veními společnosti Webfleet Solutions.

Podmínky a ustanovení nákupu produktů

Podmínky pronájmu produktů

Tyto podmínky se vztahují na pronájem hardwa­rových produktů přímo od společnosti Webfleet Solutions, společně s Obecnými podmínkami a ustano­veními společnosti Webfleet Solutions.

Podmínky a ustanovení pronájmu produktů

Obecné podmínky a ustanovení pro zprostřed­kování produktů a služeb

Tyto podmínky a ustanovení pro zprostřed­kování produktů a služeb jsou pro vás platné, pokud jste dodavatelem společnosti Webfleet Solutions B.V.

Podmínky a ustanovení pro zprostřed­kování produktů a služeb

Dodatek ke zpracování osobních údajů – dle článku 28 nařízení GDPR

Naše podmínky služby WEBFLEET zahrnují ustanovení regulující zpracování osobních údajů v souladu se článkem 28 nařízení GDPR. Díky tomu zákazníci služby WEBFLEET v tomto ohledu splňují svou povinnost jako správci údajů. Kromě toho je dostupný také Dodatek ke zpracování osobních údajů, kde jsou dále stanoveny naše závazky jakožto zpraco­vatele údajů v rámci vaší smlouvy se společností Webfleet Solutions, která splňuje požadavky nařízení GDPR. V Dodatku jsou uvedeny typy údajů a kategorie dotčených osob, dílčí činnosti zpracování a technická a organizační opatření. V Dodatku ke zpracování osobních údajů jsou obsaženy pokyny, jak tento Dodatek podepsat a zaslat nám jej zpět.

Dodatek ke zpracování osobních údajů

Používáte zastaralý prohlížeč

Chcete-li využívat tuto webovou stránku, proveďte upgrade na novější internetový prohlížeč.

Aktua­li­zovat nyní