COVID-19 Update.  Další informace

Právní poučení

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Podmínky a ustanovení

Obecné podmínky a ustanovení společnosti Webfleet Solutions

Tyto obecné podmínky a ustanovení se vztahují na pronájem a nákup služeb a produktů WEBFLEET, společně s podmínkami služby WEBFLEET nebo podmínkami pronájmu či nákupu produktů.

Obecné podmínky a ustanovení

Podmínky služby WEBFLEET

Tyto podmínky se vztahují na naši službu WEBFLEET, společně s Obecnými podmínkami a ustano­veními společnosti Webfleet Solutions.

Podmínky a ustanovení služby WEBFLEET

Podmínky nákupu produktů

Tyto podmínky se vztahují na nákup hardwa­rových produktů přímo od společnosti Webfleet Solutions, společně s Obecnými podmínkami a ustano­veními společnosti Webfleet Solutions.

Podmínky a ustanovení nákupu produktů

Podmínky pronájmu produktů

Tyto podmínky se vztahují na pronájem hardwa­rových produktů přímo od společnosti Webfleet Solutions, společně s Obecnými podmínkami a ustano­veními společnosti Webfleet Solutions.

Podmínky a ustanovení pronájmu produktů

Obecné podmínky a ustanovení pro zprostřed­kování produktů a služeb

Tyto podmínky a ustanovení pro zprostřed­kování produktů a služeb jsou pro vás platné, pokud jste dodavatelem společnosti Webfleet Solutions B.V.

Podmínky a ustanovení pro zprostřed­kování produktů a služeb

Podmínky používání mobilních aplikací Webfleet Solutions

Tyto podmínky používání se vztahují na používání mobilních aplikací Webfleet Solutions (MyCar, WEBFLEET Mobile, WEBFLEET Logbook).

Podmínky používání mobilních aplikací Webfleet Solutions

Dodatek ke zpracování osobních údajů – dle článku 28 nařízení GDPR

Naše podmínky služby WEBFLEET zahrnují ustanovení regulující zpracování osobních údajů v souladu se článkem 28 nařízení GDPR. Díky tomu zákazníci služby WEBFLEET v tomto ohledu splňují svou povinnost jako správci údajů. Kromě toho je dostupný také Dodatek ke zpracování osobních údajů, kde jsou dále stanoveny naše závazky jakožto zpraco­vatele údajů v rámci vaší smlouvy se společností Webfleet Solutions, která splňuje požadavky nařízení GDPR. V Dodatku jsou uvedeny typy údajů a kategorie dotčených osob, dílčí činnosti zpracování a technická a organizační opatření. V Dodatku ke zpracování osobních údajů jsou obsaženy pokyny, jak tento Dodatek podepsat a zaslat nám jej zpět.

Dodatek ke zpracování osobních údajů

Používáte zastaralý prohlížeč

Chcete-li využívat tuto webovou stránku, proveďte upgrade na novější internetový prohlížeč.

Aktua­li­zovat nyní