Juridische informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Webfleet

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de koop en huur van Webfleet-service en -producten, samen met de Webfleet-servi­ce­voor­waarden en/of de voorwaarden betreffende de aanschaf of huur van producten.

Algemene voorwaarden

Webfleet-servi­ce­voor­waarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze Webfleet-service, samen met de algemene voorwaarden van Webfleet.

Webfleet-servi­ce­voor­waarden

Voorwaarden betreffende de aanschaf van producten

Deze voorwaarden en de algemene voorwaarden van Webfleet zijn van toepassing als u hardwa­re­pro­ducten recht­streeks bij Webfleet hebt aangeschaft.

Voorwaarden betreffende de aanschaf van producten

Voorwaarden betreffende de huur van producten

Deze voorwaarden en de algemene voorwaarden van Webfleet zijn van toepassing als u hardwa­re­pro­ducten recht­streeks bij Webfleet hebt gehuurd.

Voorwaarden betreffende de huur van producten

Algemene voorwaarden betreffende de aanschaf van producten en diensten

Deze algemene voorwaarden voor de aanschaf van producten en diensten zijn op u van toepassing indien u een leverancier van Bridgestone Mobility Solutions B.V. bent.

Voorwaarden betreffende de aanschaf van producten en diensten

Addendum Gegevens­ver­werking - volgens AVG-artikel 28

De servi­ce­voor­waarden van Webfleet bevatten clausules over het verwerken van persoon­lijke gegevens in overeen­stemming met AVG-artikel 28. Hierdoor voldoen Webfleet-klanten in dat opzicht aan de vereisten als verant­woor­de­lijke voor de verwerking van gegevens. Daarnaast stellen wij een Addendum Gegevens­ver­werking beschikbaar waarin onze verplich­tingen als gegevens­ver­werker worden gespe­ci­fi­ceerd volgens uw contract met Webfleet, overeen­komstig de AVG, zoals gegevens­typen en categorieën van betrokken personen, subver­wer­kings­ac­ti­vi­teiten en technische en organi­sa­to­rische maatregelen. In het Addendum Gegevens­ver­werking hebben wij instructies opgenomen over hoe het Addendum Gegevens­ver­werking dient te worden ondertekend en aan ons geretour­neerd.

Addendum Gegevens­ver­werking