EV Services Platform voor partners

Sluit u aan bij ons EV Services Platform voor bedrijfs­wa­gen­parken

Word een partner⁠

Sluit u aan bij ons platform en maak uw services toegan­kelijk voor bedrijfs­wa­gen­parken. Ons EV Services Platform vereen­voudigt de toegang tot een breed scala aan services, van elektri­fi­ca­tie­planning tot optima­li­satie van het wagenpark. De integratie van uw services in het platform biedt u een unieke kans om voorop te lopen op het gebied van de elektri­fi­catie van wagenparken.

Onze vertrouwde EV-serv­ice­partners

Profiteer van deelname aan het EV Services Platform

Verbeter services met wagen­park­ge­gevens

Krijg toegang tot belangrijke voertuig­ge­gevens zoals accuniveaus, gehomo­ge­ni­seerd voor alle merken en modellen om de servi­ce­kwa­liteit te verbeteren

Toegang tot gekwa­li­fi­ceerde EV-re­ferrals

Luister naar de verhalen van markt­leiders die geïnte­res­seerd zijn in nieuwe services voor hun elektri­fi­ca­tie­traject

Vereen­vou­digde onboarding

Onboard uw klanten via gebruiks­vrien­de­lijke, toekomst­be­stendige API's die voldoen aan de AVG

Verminder complexiteit en kosten

Vereen­voudig de IT voor uw klanten met integratie vooraf in ons platform

Maxima­liseer het netwerkeffect

Profiteer van kansen om uw bedrijf te laten groeien

Verhoog de omzet

Word een Webfleet-referrer en bied klanten de volledige waardeketen

Geef uw EV-services een impuls met wagen­park­ge­gevens

Hardware en software voor EV-laders

 • Verfijn de planning van de laadin­fra­structuur met de werkelijke prestaties van het voertuig
 • Verfijn uw adviezen over laadin­stal­laties met nauwkeurige positi­o­nering van het wagenpark en stationair draaien
 • Bied fraude­de­tectie aan diensten voor kosten­ver­goeding met voertui­gi­den­ti­fi­catie
ev station van
parking fleet black vans

Slim laden van EV's

 • Geef prioriteit aan het opladen van bepaalde voertuigen op basis van ritschema's
 • Optima­liseer de laadkosten op basis van de energie­be­hoefte van voertuigen
 • Verbeter de service en betrouw­baarheid van het wagenpark met realtime voertuig­ge­gevens (laadniveau van de accu, accustatus, verbruiks­profiel, planning)

EV-planning

 • Anticipeer op tactische aanpas­singen in de planning met realtime wagenpark- en laadge­gevens
 • Verbeter de strate­gische planning met feedbac­k­loops van werkelijke ritgegevens
 • Zorg ervoor dat voertuigen rijklaar zijn, opgeladen zijn en klaar zijn voor alle taken
 • Optima­liseer route­planning, rekening houdend met wegom­stan­dig­heden, verkeer en energie­ver­bruik
fleet manager tablet 01
renewable energies

Energie­beheer voor EV's

 • Maak gebruik van wagen­park­ge­gevens om te anticiperen op de energie­vraag en het energie­ver­bruik te optima­li­seren bij laadac­ti­vi­teiten op locatie
 • Bevorder het ontwerp, de bewaking en de regeling van energie­stromen die worden gebruikt voor zowel wagenparken met elektrische voertuigen als gebouwen
 • Bied services aan op het gebied van energie- en netflexi­bi­liteit zonder dat dit invloed heeft op de activi­teiten van het wagenpark

Analyse van EV-accu's

 • Optima­liseer uw degra­da­tie­mo­dellen met toegang tot echte gegevens van een breed scala aan EV-modellen
 • Voorkom dure hardwa­re-in­te­graties door gebruik te maken van bestaande voertui­gin­te­gratie
3d inside electric vehicle

Wat onze partners te zeggen hebben

Naar content gaan
Door zich aan te sluiten bij het EV-platform, brengt Eaton expertise op het gebied van energie­beheer naar de wagen­park­ge­meen­schap. Met ons uitgebreide assortiment EV-laders, energie­opslag en energie­be­heer­software simuleren en ontwerpen we een optimale oplaadin­fra­structuur die schaalbaar en cyberveilig is. Wij helpen u bij de integratie van zonne-energie om uw elektrische infra­structuur te optima­li­seren, zodat u de kosten kunt verlagen en de extra elektrische belasting kunt verwerken zonder dat er dure netver­zwa­ringen nodig zijn.
Eaton
Naar content gaan
We zijn verheugd om te kunnen blijven samenwerken met Bridgestone Mobility Solutions, een partner die ons streven naar innovatie in de wagenpark- en logistieke sector deelt. Dankzij deze samen­werking integreren beide bedrijven wat ze het beste doen in één oplossing, zodat bedrijven soepel en vol vertrouwen kunnen werken aan de elektri­fi­catie van hun wagenpark.
TomTom
Naar content gaan
Heliox sluit zich met trots aan bij het EV-platform van Bridgestone, om een groenere toekomst te creëren voor duurzame mobiliteit. Heliox kijkt ernaar uit om zijn assortiment snellaad- en schaalbare oplossingen aan te bieden, op maat gemaakt voor zware elektrische voertuigen.
Heliox Energy
Naar content gaan
Als lid van het EV Platform Partners Program versterkt CTEK zijn impact op het EVSE-domein door gebruik te maken van geïnte­greerde hardware- en softwa­reo­p­los­singen om de overgang van voertuigen met brand­stof­motor naar elektrische voertuigen te versnellen en zo een duurzame trans­port­toe­komst te vormen.
CTEK
Naar content gaan
De naadloze integratie van onze accudia­gnose in hun nieuwe EV-platform verbetert niet alleen het opera­ti­onele inzicht, maar betekent ook een inzet voor een maximale kosten­ef­fi­ci­ëntie. Het is een krachtige samen­werking die ongeë­ve­naarde mogelijk­heden biedt voor slimmer en duurzamer fleet management.
Volytica
Naar content gaan
Elk EV-wa­genpark is uniek op het gebied van voertuigen, laders en vermogen. VEV ontwerpt en imple­men­teert dat van u op basis van uw specifieke vereisten en wagen­park­ge­gevens, waarbij de nadruk ligt op opera­ti­onele besten­digheid en TCO.
VEV
Naar content gaan
We sluiten ons met trots aan bij Webfleet als hardwa­re-on­af­han­ke­lijke softwa­re­partner om hun klanten te onder­steunen bij het bewaken, optima­li­seren en voorspellen van EV-laad­punten voor wagenparken. Als wereldwijde speler op het gebied van telematica weten we dat onze gezamen­lijke oplossing de toegan­ke­lijkheid en schaal­baarheid van EV-elek­tri­fi­catie wereldwijd zal bevorderen.
Bia Power
Naar content gaan
De alliantie tussen The Mobility House en het EV Services Platform is een strate­gische afstemming die gebruik maakt van de expertise en ervaring van beide entiteiten op het gebied van wagen­park­beheer voor elektrische voertuigen. Met de enorme ervaring van The Mobility House in het beheren van meer dan 1500 geëlek­tri­fi­ceerde wagenparken wereldwijd, concen­treert dit partner­schap zich op het optima­li­seren van de netkosten, het minima­li­seren van de vraagkosten en het verlagen van de energie­kosten. Deze samen­werking komt recht­streeks ten goede aan de klanten van Webfleet door de efficiëntie en duurzaamheid van hun EV-wa­gen­park­ac­ti­vi­teiten aanzienlijk te verbeteren.
The Mobility House

Laden

Word EV-partner

Verhoog uw winst in ons wederzijdse refer­ral­pro­gramma

Promoot uw services en vergroot uw klantbereik op het EV Services Platform

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in
Aantal voertuigen: (optioneel)
Dit is een verplicht veld.

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.