Voertuig­volg­systeem

Volg voertuigen in realtime, bespaar geld en tijd op de weg.

Voertuig­volg­systeem

Volg voertuigen in realtime, bespaar geld en tijd op de weg.

Het voertuig­volg­systeem, of wagen­parkvolg­systeem, verbindt de locatie van uw voertuigen met software die wagen­park­ge­gevens verzamelt. Deze fleet manage­ment-op­lossing laat precies zien hoe lang er wordt gereden en wanneer, waar en hoe uw wagenpark wordt gebruikt.

Webfleet's wagenpark- en voertuig­volg­sys­temen geven de realtime locatie van ieder voertuig in uw wagenpark weer. Zo bent u in staat snel op nieuwe ontwik­ke­lingen in te spelen en slimme, onderbouwde beslis­singen te nemen. Ons voertuig­volg­systeem vertelt u welke werknemer zich het dichtst bij een nieuwe opdracht bevindt en biedt u recht­streekse toegang tot belangrijke informatie over voertuig en rijgedrag zoals snelheids­over­schrij­dingen of hard remmen. Het volgen van voertuigen kan u geld besparen en uw bedrijf efficiënter maken. Lees alles wat u moet weten over voertuig­volg­sys­temen hier.

Ontdek onze voertuig­volg­sys­temen

Volgsysteem voor vracht­wagens

Volgsysteem voor vracht­wagens

Ken de positie en status van uw wagenpark voor meer efficiëntie, met de hoogste gegevens­be­vei­liging

Volgsysteem voor bestel­wagens

Volgsysteem voor bestel­wagens

Verbeter de prestaties van uw wagenpark met nauwkeurige locatie­tracking in combinatie met kritieke voertuig­ge­gevens

Volgsysteem voor auto’s

Volgsysteem voor auto’s

Verbeter de zicht­baarheid van uw wagenpark met een volgsysteem voor auto's

Tracking van bedrijfs­mid­delen

Tracking van bedrijfs­mid­delen

Monitor uw voertuigen en bedrijfs­mid­delen via één interface

Tracking van aangedreven assets

Tracking van aangedreven assets

Bewaak uw machines en aangedreven apparatuur

Tracking van aanhangers

Tracking van aanhangers

Proactieve bewaking en rapportage met Webfleet Trailer


Ontdek onze alter­na­tieve tracking­me­thode

Tracking via dashboard­camera

Tracking via dashboard­camera

Krijg volledig inzicht in kritieke gebeur­te­nissen op de weg met tracking via GPS en dashboard­camera's op basis van kunstmatige intel­li­gentie

Tracking via mobiele app

Tracking via mobiele app

Volg uw voertuigen en digita­liseer uw werkproces met een eenvoudig te gebruiken Android-app

Tracking via OEM

Tracking via OEM

Verbind uw voertuigen met in de fabriek gemonteerde telematica (geen extra hardware vereist)

Waarom een voertuig­volg­systeem?

Met een voertuig­volg­systeem weet u altijd, in realtime, waar uw voertuigen zich bevinden.

Ontvang bewijs van levering en krijg inzicht in de bij een klant bestede tijd.

Bepaal waar u kunt besparen door eerdere ritten te vergelijken.

Meer trans­pa­rantie voor uw klanten door het leveren van nauwkeurige ETA's.

Reageer sneller op noodge­vallen van klanten door de bestuurder met de snelste verwachte aankomsttijd te sturen.

Bespaar tijd op de admini­stratie en voldoe aan de belas­ting­ver­plichting met kilome­ter­re­gi­stratie.

De belang­rijkste voertuig­volg­systeem functies

Voertuigen in realtime volgen

Of uw bestuurders nu stilstaan of rijden, met Webfleet ziet u precies waar ze zijn op de kaart. Dit kan u helpen bij het bewijs van levering en stelt u in staat om de naleving van de richtlijnen voor werktijden te controleren.

Voertuig­volg­systeem realtime
Voertuig­volg­systeem track & trace

Infor­ma­tieve tracking en tracing

Bepaal waar u kunt besparen door eerdere ritten na te trekken. Ons voertuig­volg­systeem registreert nauwkeurig het aantal uren dat is gewerkt of achter het stuur is doorge­bracht en onthoudt waar ieder voertuig in uw wagenpark gedurende maximaal 90 dagen is geweest. Deze functi­o­na­liteit van het wagenpark- en voertuig­volg­systeem biedt een direct overzicht van voertuig­be­we­gingen, markeert onregel­ma­tig­heden en brengt bedrijfs­pa­tronen aan het licht.

Directe waarschu­wingen

Webfleet stuurt direct waarschu­wingen wanneer een voertuig een vooraf bepaald gebied of een geozone in- of uitrijdt.

Voertuig­volg­systeem waarschu­wingen
Voertuig­volg­systeem kaarten

Kaarten

Kies TomTom-kaarten met zeer nauwkeurige verkeers­in­for­matie, Google Maps met Street View of satel­liet­kaarten

Krijg inzicht in het brandstof- en accuver­bruik

Analyseer het brand­stof­ver­bruik van uw wagenpark in een bepaalde periode met visuele grafieken, zodat u kunt zien op welk vlak u de voertuig- en bestuur­ders­pres­taties kunt optima­li­seren. Beheert u een wagenpark met EV's? Webfleet geeft het huidige energie­niveau en het resterende rijbereik weer door het accuniveau en -bereik voor al uw elektrische en plug-in­hy­bride voertuigen bij te houden. Meer informatie over het rapport over brand­stof­ver­bruik en het bijhouden van het accuniveau

fuel over time
Voertuig­volg­systeem dashboard

Dashboard en aangepaste rapporten

Verhoog de produc­ti­viteit door het analyseren van bestuur­ders­ge­gevens. Krijg toegang tot een uitgebreide set dashboards en aangepaste rapporten zoals rijtijden, ritge­beur­te­nissen, werktijden, ritrap­porten en veel meer.

Meer informatie⁠

Weet altijd wie er rijdt

Krijg meer inzicht door de in- en uitcheck­tijden van uw bestuurders digitaal vast te leggen. Met het voertuig­volg­systeem van Webfleet weet u altijd welke bestuurders achter het stuur zitten en hoeveel tijd ze op de weg of op locatie met klanten doorbrengen. Zo kunt u blijven voldoen aan de regelgeving voor rijtijden van bestuurders.

Meer informatie over bestuur­der­si­den­ti­fi­catie⁠
pro i incar login
Voertuig­volg­systeem op je mobiel

Onderweg uw wagenpark beheren

U hoeft niet achter uw bureau te zitten voor uw wagen­park­beheer. Met Webfleet Mobile heeft u alles in de hand.

Functies:

  • Tracking van voertuigen en bedrijfs­mid­delen in realtime
  • Tweerich­tings­com­mu­ni­catie
  • Ritma­na­gement
  • Nieuwe orders en opdrachten versturen
  • Meldingen en waarschu­wingen
Meer informatie over Webfleet Mobile⁠

Alles wat u moet weten over voertuig­volg­sys­temen

Wat zijn voertuig­volg­sys­temen?

0
Naar content gaan

Voertuig­volg­sys­temen combineren automa­tische voertuig­lo­ka­li­satie met software die deze locatie­ge­gevens kan verzamelen en bewaren. De drievoudige functie van het verkrijgen, opslaan en uitein­de­lijke verwerken van locatie­ge­gevens geeft volgers een duidelijk overzicht van waar een voertuig zich bevindt – en dat allemaal in realtime.

Voertuig­volg­sys­temen leveren realtime en historische locaties van de auto's, bestel­wagens of vracht­wagens in het wagenpark van een bedrijf. Zo helpen ze de fleet manager om zowel het huidige werkproces effectief te beheren als beter geïnfor­meerde acties te ondernemen om het werkproces in de toekomst te verbeteren.

Wat is een GPS-voer­tuig­volg­systeem?

0
Naar content gaan

Een GPS-voer­tuig­volg­systeem werkt precies zoals de naam al aangeeft. Met behulp van een global positioning system (GPS) kunnen gebruikers de geogra­fische locaties van wagen­park­voer­tuigen zien.

Afhankelijk van het soort systeem kan de geregi­streerde informatie intern worden opgeslagen of in realtime worden verzonden naar een programma waarmee wordt samen­ge­werkt. Sommige GPS-voer­tuig­volg­sys­temen gebruiken mobiele data (zoals in de meeste moderne smartphones), andere gebruiken satel­liet­sig­nalen om de gegevens op te slaan en te projecteren.

GPS-voer­tuig­volg­sys­temen op basis van satel­liet­sig­nalen hebben geen telefoon­service nodig om realtime updates te leveren. Als gevolg daarvan zijn ze goed in staat om meer uitdagende routes te volgen, waar het ontvangen van een signaal zeldzaam en onwaar­schijnlijk is. Maar bij beide GPS-voer­tuig­volg­sys­temen is de nauwkeu­righeid betrouwbaar.

Waarom een voertuig­volg­systeem gebruiken?

0
Naar content gaan

Voor fleet management heeft een voertuig­volg­systeem vele voordelen. Met een voertuig­volg­systeem weten fleet managers en leiding­ge­venden altijd waar hun bestuurders en vracht zijn. Het is een handige functie voor het omgaan met onverwachte situaties en een krachtige tool voor het beveiligd, veilig en in goede conditie houden van de meest waardevolle middelen van een bedrijf.

Voertuig­volg­sys­temen kunnen u ook helpen nauwkeu­rigere verwachte aankomst­tijden te geven, met name wanneer het systeem dat u gebruikt nauwkeurige verkeers­in­for­matie levert. Met die functie kunt u adequaat reageren op onverwachte files en kunt u uw bestuurder laten weten dat deze een andere route moet kiezen.

Een betrouwbaar voertuig­volg­systeem kan indien nodig ook een aflever­bewijs bieden en u inzicht geven in hoeveel tijd er bij klanten wordt doorge­bracht.

Ook de commu­ni­catie met de bestuurder en de beoordeling van prestaties worden beter met een voertuig­volg­systeem. Zo kunnen voertuig­volg­sys­temen bijvoor­beeld inzicht geven in hoe bestuurders zich achter het stuur gedragen, wat een goede basis kan zijn voor gerichte coaching en verbe­te­ringen.

Voertuig­volg­sys­temen kunnen bovendien de route­planning gemak­ke­lijker maken. Ze kunnen laten zien hoe er in de toekomst snellere en effici­ëntere routes kunnen worden gekozen. Maar ze kunnen er ook voor zorgen dat bestuurders zich aan de wetten houden die voorschrijven hoeveel uur ze achter elkaar mogen werken tijdens een enkele dienst.

Kortom: met een voertuig­volg­systeem heeft u een overzicht over het wagenpark dat oudere techno­lo­gieën nooit konden bieden.

Wat zijn de voordelen van tracking en tracing?

0
Naar content gaan

Het traceren van eerdere ritten die uw voertuigen hebben gemaakt, is een geweldige manier om te kunnen zien waar bespaard kan worden en hoe uw werkproces efficiënter kan worden. Een betrouwbaar voertuig­volg­systeem registreert heel nauwkeurig alle gewerkte uren en alle gereden uren. Gebruikers kunnen ook de historische positie van hun voertuigen zien, soms tot wel negentig dagen terug in de tijd.

Op basis van deze informatie kunt u beter beoordelen hoe uw wagenpark presteert en hoe uw middelen worden gebruikt. Er kunnen patronen en afwijkingen worden waargenomen in hoe uw voertuigen zich dagelijks verplaatsen, zodat u slimme keuzes ter verbetering kunt maken.

Wat kost een voertuig­volg­systeem?

0
Naar content gaan

Wat een voertuig­volg­systeem kost, hangt sterk af van het soort abonnement dat u kiest. Zaken zoals het aantal voertuigen dat u wilt volgen, hebben invloed op de totale kosten van uw voertuig­volg­systeem.

Maar naast de kosten die onver­mij­delijk gepaard gaan met het aanschaffen van een voertuig­volg­systeem, zijn er op andere gebieden ook besparingen. Zo kunnen betere prestaties, te danken aan een beter overzicht, wagenparken geld besparen. Bijvoor­beeld omdat er efficiënter gereden kan worden, met minder kilometers en minder tijd op de weg.

Hoe werkt een voertuig­volg­systeem?

0
Naar content gaan

Voertuig­volg­sys­temen werken op basis van GPS. Om te beginnen zijn voertuigen uitgerust met hardwa­re­sys­temen die als ontvangers van belangrijke satel­liet­sig­nalen dienen. Voertuig­volg­sys­temen voor leken hebben soms niet meer nodig dan een smartphone, andere systemen vereisen een installatie van het een of ander.

Het systeem met GPS commu­ni­ceert continu met de satelliet zolang het voertuig in beweging is. Naast informatie over de specifieke locatie van een voertuig leveren veel voertuig­volg­sys­temen ook andere belangrijke gegevens, zoals richting en snelheid.

Wat is voertuig­volg­sys­teem­software?

0
Naar content gaan

Met voertuig­volg­sys­teem­software kunnen wagen­park­be­heerders hun gehele wagenpark volgen, tot aan een individuele vrachtwagen of bestelwagen. Dergelijke software kan worden gebruikt als een uitgebreide fleet manage­ment-op­lossing, omdat deze alle gegevens levert die nodig zijn om een bedrijf efficiënt te runnen. Fleet managers kunnen bijvoor­beeld net zo gemakkelijk onder­houds­schema's bijhouden als de locatie van voertuigen volgen.

Hoe werkt voertuig­volg­sys­teem­software?

0
Naar content gaan

Met voertuig­volg­sys­teem­software kunnen bedrijven hun wagen­park­ge­gevens effectief analyseren. De software verwerkt de locatie­ge­gevens van het voertuig en informatie over de rijstijl van de bestuurder, zodat deze beschikbaar zijn voor uw fleet manage­ment-toe­pas­singen. Voertuig­volg­sys­teem­software werkt in realtime, zodat u 24 uur per dag, 7 dagen per week nauwkeurige inzichten krijgt in uw activi­teiten.

ttt guide to vehicle telematics

Download de gids voor voertuig­tele­matica

ttt guide to vehicle telematics

Wat is voertuig­tele­matica en wat zijn de voordelen?

Download whitepaper

Bekijk hoe het werkt

Hoe werkt GPS voor voertuig­volg­sys­temen?

Wat onze klanten zeggen

20% kostenbesparing per jaar.
Martijn Dekker, DIGIT Elektrotechniek
Beste return-on-investment.
Wolfgang Schroeder, Sales Lentz
Sneller ter plaatse.
Danie Helderop, Rivas Zorggroep

U hebt uw investering binnen 6 tot 9 maanden terug­ver­diend

Maak een afspraak voor een demo en ontdek wat Webfleet voor uw bedrijf kan betekenen of spreek met een specialist die alle vragen over onze oplossingen kan beant­woorden.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.