Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics to teraz Webfleet Solutions.

Warunki ogólne

Webfleet Solutions Warunki ogólne

Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie do wynajmu i zakupu Usług i Produktów WEBFLEET w połączeniu z Warunkami Usług WEBFLEET i/lub Warunkami zakupu lub wynajmu Produktów.

Warunki ogólne 

Warunki Usług WEBFLEET

Niniejsze warunki mają zastosowanie do Usług WEBFLEET w połączeniu z warunkami ogólnymi Webfleet Solutions.

Warunki ogólne Usług WEBFLEET 

Warunki zakupu Produktów

Niniejsze warunki w połączeniu z Warunkami ogólnymi Webfleet Solutions obowiązują w przypadku zakupienia urządzeń bezpośrednio od firmy Webfleet Solutions.

Warunki ogólne zakupu Produktów 

Warunki ogólne wynajmu Produktów

Niniejsze warunki w połączeniu z Warunkami ogólnymi Webfleet Solutions obowiązują w przypadku wynajmu urządzeń bezpośrednio od firmy Webfleet Solutions.

Warunki ogólne wynajmu Produktów 

Warunki ogólne nabywania Produktów i Usług

Zapoznaj się z warunkami ogólnymi nabywania Produktów i Usług dla dostawców Webfleet Solutions B.V.

Warunki ogólne nabywania Produktów i Usług 

Umowa przetwarzania danych osobowych — zgodnie z artykułem 28 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Nasze Warunki Korzystania z Usługi WEBFLEET obejmują postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodne z artykułem 28 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Dzięki temu klienci WEBFLEET są w stanie spełnić swoje zobowiązania wynikające z pełnionej przez nich roli administratorów danych. Ponadto nasza Umowa przetwarzania danych osobowych dodatkowo określa nasze obowiązki jako przetwarzającego dane w ramach umowy z firmą Webfleet Solutions zgodnie z rozporządzeniem RODO, co obejmuje m.in. zarządzanie typami i kategoriami danych osobowych, informacjami dotyczącymi działalności związanej z podwykonawstwem przetwarzania danych oraz środkami technicznymi i organizacyjnymi. Aneks ten zwiera również instrukcje dotyczące tego, w jaki sposób dokument ten należy podpisać i przekazać z powrotem nam.

Szablon umowy przetwarzania danych osobowych