Informacje prawne

Warunki ogólne

Webfleet Warunki ogólne

Niniejsze warunki ogólne mają zasto­so­wanie do wynajmu i zakupu Usług i Produktów Webfleet w połączeniu z Warunkami Usług Webfleet i/lub Warunkami zakupu lub wynajmu Produktów.

Warunki ogólne

Warunki Usług Webfleet

Niniejsze warunki mają zasto­so­wanie do Usług Webfleet w połączeniu z warunkami ogólnymi Webfleet.

Warunki ogólne Usług Webfleet

Warunki zakupu Produktów

Niniejsze warunki w połączeniu z Warunkami ogólnymi Webfleet obowiązują w przypadku zakupienia urządzeń bezpo­średnio od firmy Webfleet.

Warunki ogólne zakupu Produktów

Warunki ogólne wynajmu Produktów

Niniejsze warunki w połączeniu z Warunkami ogólnymi Webfleet obowiązują w przypadku wynajmu urządzeń bezpo­średnio od firmy Webfleet.

Warunki ogólne wynajmu Produktów

Warunki ogólne nabywania Produktów i Usług

Zapoznaj się z warunkami ogólnymi nabywania Produktów i Usług dla dostawców Bridgestone Mobility Solutions B.V.

Warunki ogólne nabywania Produktów i Usług

Umowa przetwa­rzania danych osobowych — zgodnie z artykułem 28 Ogólnego Rozpo­rzą­dzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Nasze Warunki Korzystania z Usługi Webfleet obejmują posta­no­wienia dotyczące przetwa­rzania danych osobowych zgodne z artykułem 28 Ogólnego Rozpo­rzą­dzenia o Ochronie Danych (RODO). Dzięki temu klienci Webfleet są w stanie spełnić swoje zobowią­zania wynikające z pełnionej przez nich roli admini­stra­torów danych. Ponadto nasza Umowa przetwa­rzania danych osobowych dodatkowo określa nasze obowiązki jako przetwa­rza­jącego dane w ramach umowy z firmą Webfleet zgodnie z rozpo­rzą­dzeniem RODO, co obejmuje m.in. zarządzanie typami i kategoriami danych osobowych, infor­ma­cjami dotyczącymi działal­ności związanej z podwy­ko­naw­stwem przetwa­rzania danych oraz środkami technicznymi i organi­za­cyjnymi. Aneks ten zwiera również instrukcje dotyczące tego, w jaki sposób dokument ten należy podpisać i przekazać z powrotem nam.

Szablon umowy przetwa­rzania danych osobowych

Regulamin Usługi proAuto dla Klientów T-Mobile

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla Klientów T-Mobile korzystających z Usługi proAuto.

Regulamin Usługi proAuto