Informacje prawne

Warunki ogólne

Webfleet Warunki ogólne

Niniejsze warunki ogólne mają zasto­so­wanie do wynajmu i zakupu Usług i Produktów Webfleet w połączeniu z Warunkami Usług Webfleet i/lub Warunkami zakupu lub wynajmu Produktów.

Warunki ogólne

Warunki Usług Webfleet

Niniejsze warunki mają zasto­so­wanie do Usług Webfleet w połączeniu z warunkami ogólnymi Webfleet.

Warunki ogólne Usług Webfleet

Warunki zakupu Produktów

Niniejsze warunki w połączeniu z Warunkami ogólnymi Webfleet obowiązują w przypadku zakupienia urządzeń bezpo­średnio od firmy Webfleet.

Warunki ogólne zakupu Produktów

Warunki ogólne wynajmu Produktów

Niniejsze warunki w połączeniu z Warunkami ogólnymi Webfleet obowiązują w przypadku wynajmu urządzeń bezpo­średnio od firmy Webfleet.

Warunki ogólne wynajmu Produktów

Warunki ogólne nabywania Produktów i Usług

Zapoznaj się z warunkami ogólnymi nabywania Produktów i Usług dla dostawców Bridgestone Mobility Solutions B.V.

Warunki ogólne nabywania Produktów i Usług

Umowa przetwa­rzania danych osobowych — zgodnie z artykułem 28 Ogólnego Rozpo­rzą­dzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Szablon umowy przetwa­rzania danych osobowych

Regulamin Usługi proAuto dla Klientów T-Mobile

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla Klientów T-Mobile korzystających z Usługi proAuto.

Regulamin Usługi proAuto