Profe­sjo­nalne urządzenia nawigacyjne z funkcją unikania korków

Najlepsze kilometry to te, których przeje­chania da się uniknąć

Stanie w korku ma duży wpływ na wydajność pracowników oraz na planowanie i poziom świad­czonych usług. Dlatego wierzymy, że profe­sjo­nalna nawigacja to pierwszy krok do efektywnego zarządzania flotą pojazdów. Lub innymi słowy — do omijania korków i większej efektyw­ności. Firma Webfleet ma wieloletnie doświad­czenie w budowaniu złożonej sieci danych zapew­nia­jących najbardziej aktualne informacje drogowe i w tworzeniu zaawan­so­wanych algorytmów w celu realizacji właśnie tego celu.

Profe­sjo­nalna nawigacja – Podstawowe funkcje

Bardzo dokładne informacje o ruchu drogowym*

Kierowcy mogą polegać na usłudze TomTom Traffic*, tak precyzyjnej, że kierowcy są nawet ostrzegani o zbliżaniu się do ostatniego pojazdu w korku, co pozwala uniknąć gwałtownego hamowania. Jednak najpraw­do­po­dobniej mogą oni całkowicie uniknąć korków dzięki bilionom punktów danych zbieranych przez firmę z setek milionów podłą­czonych urządzeń i wykorzy­sty­wanych wraz z podglądem informacji drogowych w czasie rzeczy­wistym w celu precy­zyjnego przewi­dy­wania zakor­ko­wanych miejsc i ich omijania.

untranslated
untranslated

Brak spóźnień z powodu zamkniętych dróg

Unikaj korków i oszczędzaj paliwo oraz czas dzięki urządzeniom Driver Terminal. Nawet zamknięte drogi nie stanowią już problemu, ponieważ nasze urządzenia nawigacyjne poznają zamknięte drogi i planują objazdy, nawet jeśli pojazdy są zmuszone jechać określonymi drogami.

Najszybsze trasy

Technologia nawigacyjna firmy Webfleet korzysta z bazy danych rzeczy­wi­stych czasów podróży, aby obliczyć najszybszą trasę w dowolnym momencie dnia, bez względu na to, gdzie się wybierasz. Uwzględnia ona nie tylko rzeczywisty ruch drogowy, ale również sygna­li­zację świetlną, ronda i inne przeszkody na drodze.

untranslated
untranslated

Skrócenie czasu jazdy

Dzięki naszej wyjątkowej technologii nawigacji Twoi pracownicy będą spędzać mniej czasu w drodze, a więcej z klientami, oraz podawać dokładne godziny dotarcia do celu. Twoi kierowcy będą mogli zaimponować klientom swoją nieza­wod­nością, a oszczędzać czas i paliwo podczas każdej podróży. Większa wydajność będzie miała również wpływ na generowane przychody.

Sperso­na­li­zowana nawigacja dla dużych pojazdów

Odpręż się — wzmocnione urządzenie nawigacyjne dla ciężarówek upewniło się, że Twój duży pojazd może bezpiecznie poruszać się drogą, którą jedziesz. Technologia sperso­na­li­zo­wanego wyznaczania tras bierze pod uwagę rodzaj pojazdu, jego wymiary, masę, prędkość i rodzaj wiezionego ładunku, tak abyś nie musiał obawiać się wjazdu pod niski most.

pro 8475 truck front
untranslated

Fotoradary*

Usługa Fotoradary stanowi cenną pomoc w zwiększeniu bezpie­czeństwa jazdy i stosowania się do przepisów ruchu. Lokalizacje stałych i mobilnych fotoradarów są wyświetlane na urządzeniu zamon­to­wanym w samochodzie, co zachęca kierowców do regularnego sprawdzania prędkości i prowadzenia samochodu w bezpieczny sposób.

Urządzenia Driver Terminal

Połączenie odpowiedniej subskrypcji z urządze­niami Driver Terminal z serii PRO zapewnia informacje drogowe w czasie rzeczy­wistym. Terminale PRO mogą również stanowić istotny element rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów, umożli­wiając korzystanie z funkcji Active Driver Feedback w celu ułatwienia oszczę­dzania paliwa, wysyłania zamówień bezpo­-średnio do pojazdu, rejestro­wania czasu pracy i komunikacji z kierowcami.

Poznaj urządzenia PRO⁠
pro8375 pro7350 pl
driver management for transport companies

Jak zadbać o zadowolenie, zdrowie i wydajność kierowców

driver management for transport companies

Dowiedz się więcej o rekrutacji i sposobach zatrzymania kierowców w firmie, zwiększenia ich wydajności oraz zadbania o ich zdrowie i zadowolenie.

Pobierz BEZPŁATNY przewodnik

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Urządzenie pozwala na regularne aktuali­zacje oprogra­mo­wania, informacji o fotora­darach stacjo­narnych oraz sezonowych a także aktuali­zacje map (4 razy w roku). Do pobrania tych aktuali­zacji potrzebne jest aktywne połączenie z Internetem za pośred­nictwem sieci Wi-Fi® lub komputer z dostępem do Internetu. Wraz z urządzeniem otrzymujesz subskrypcję usług dotyczących ruchu drogowego i fotoradarów. Aby otrzymywać te usługi w ramach umowy Webfleet, urządzenie musi być połączone z LINK z aktywną subskrypcją Webfleet LIVE. Aby otrzymywać te usługi bez subskrypcji Webfleet, urządzenie musi być połączone ze smartfonem lub wyposażone w kartę SIM z usługą transmisji danych. W niektórych krajach korzystanie z usług ostrzegania o fotora­darach może być zabronione. Należy z nich korzystać wyłącznie zgodnie z lokalnymi przepisami. Fotoradary nie są dostępne w Niemczech, Szwajcarii i Francji. We Francji można korzystać wyłącznie z usługi niebez­piecznych stref. Wszystkie te usługi i aktuali­zacje będą dostępne, dopóki urządzenie będzie w pełni wspierane. Pełna wsparcie oznacza, że urządzenie może otrzymywać aktuali­zacje oprogra­mo­wania, aktuali­zacje usług i inne treści oraz że obsługuje bieżące akcesoria. Urządzenie nie będzie w pełni wspierane, jeśli jedna z powyższych funkcji nie będzie obsługiwana przez urządzenie lub nie będzie już dostępna. W miarę rozwoju technologii map i oprogra­mo­wania nawiga­cyjnego do obsługi ich może być wymagany nowszy sprzęt. Jeśli sprzęt przestanie być kompa­ty­bilny, pobieranie aktuali­zacji nie będzie możliwe. Z usług można korzystać tylko w urządze­niach, z którymi zostały one zakupione, i nie można ich przenieść do innych urządzeń.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.