Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Profe­sjo­nalne urządzenia nawigacyjne z funkcją unikania korków

Najlepsze kilometry to te, których przeje­chania da się uniknąć

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Stanie w korku ma duży wpływ na wydajność pracowników oraz na planowanie i świadczone przez Ciebie usługi. Dlatego wierzymy, że profe­sjo­nalna nawigacja to pierwszy krok do efektywnego zarządzania flotą pojazdów. Lub innymi słowy — do omijania korków. Firma Webfleet Solutionsma wieloletnie doświad­czenie w budowaniu złożonej sieci danych zapew­nia­jących informacje drogowe i w tworzeniu zaawan­so­wanych algorytmów w celu realizacji właśnie tego celu.

Funkcje

Bardzo dokładne informacje o ruchu drogowym

Kierowcy mogą polegać na usłudze TomTom Traffic*, tak precyzyjnej, że kierowcy są nawet ostrzegani o zbliżaniu się do ostatniego pojazdu w korku, co pozwala uniknąć gwałtownego hamowania. Jednak najpraw­do­po­dobniej mogą oni całkowicie uniknąć korków dzięki bilionom punktów danych zbieranych przez firmę z setek milionów podłą­czonych urządzeń i wykorzy­sty­wanych wraz z podglądem informacji drogowych w czasie rzeczy­wistym w celu precy­zyjnego przewi­dy­wania zakor­ko­wanych miejsc i ich omijania.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Brak spóźnień z powodu zamkniętych dróg

Unikaj korków i oszczędzaj czas dzięki urządzeniom Driver Terminal. Nawet zamknięte drogi nie stanowią już problemu, ponieważ nasze urządzenia nawigacyjne poznają zamknięte drogi i planują objazdy, nawet jeśli pojazdy są zmuszone jechać określonymi drogami.

Najszybsze trasy

Technologia nawigacyjna firmy Webfleet Solutions korzysta z bazy danych rzeczy­wi­stych czasów podróży, aby obliczyć najszybszą trasę w dowolnym momencie dnia, bez względu na to, gdzie się wybierasz. Uwzględnia ona nie tylko rzeczywisty ruch drogowy, ale również sygna­li­zację świetlną, ronda i inne przeszkody na drodze.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Skrócenie czasu jazdy

Dzięki naszej wyjątkowej technologii nawigacji Twoi pracownicy będą spędzać mniej czasu w drodze, a więcej z klientami, oraz podawać reali­styczne godziny dotarcia do celu. Twoi kierowcy będą mogli zaimponować klientom swoją nieza­wod­nością, a także oszczędzać czas i paliwo podczas każdej podróży. Większa wydajność będzie miała również wpływ na generowane przychody.

Sperso­na­li­zowana nawigacja dla dużych pojazdów

Odpręż się — wzmocnione urządzenie nawigacyjne dla ciężarówek upewniło się, że Twój duży pojazd może bezpiecznie poruszać się drogą, którą jedziesz. Technologia sperso­na­li­zo­wanego wyznaczania tras bierze pod uwagę rodzaj pojazdu, jego wymiary, masę, prędkość i rodzaj wiezionego ładunku, tak abyś nie musiał obawiać się wjazdu pod niski most.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Fotoradary

Usługa Fotoradary stanowi cenną pomoc w zwiększeniu bezpie­czeństwa jazdy i stosowania się do przepisów ruchu. Lokalizacje stałych i mobilnych fotoradarów są wyświetlane na urządzeniu zamon­to­wanym w samochodzie, co zachęca kierowców do regularnego sprawdzania prędkości i prowadzenia samochodu w bezpieczny sposób.**

Urządzenia Driver Terminal

Po wykupieniu odpowiedniej subskrypcji urządzenia Driver Terminal z serii PRO zapewniają informacje drogowe w czasie rzeczy­wistym. Mogą one również stanowić element rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów, umożli­wiając korzystanie z funkcji Active Driver Feedback w celu ułatwienia oszczę­dzania paliwa, wysyłania zamówień bezpo­średnio do pojazdu, rejestro­wania czasu pracy i nie tylko.

Poznaj urządzenia PRO
Webfleet Solutions

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions
* Wymaga subskrypcji usługi.** Usługa Fotoradary może być zakazana w niektórych krajach i należy z niej korzystać wyłącznie w sposób zgodny z lokalnymi przepisami prawa. Usługa Fotoradary nie jest dostępna w Szwecji i Francji.

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz