Rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów dla firm serwi­so­wo­-prze­glą­dowych

Obniż koszty, popraw bezpie­czeństwo i zwiększ wydajność

Rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów dla firm serwi­so­wo­-prze­glą­dowych

Obniż koszty, popraw bezpie­czeństwo i zwiększ wydajność

Webfleet, światowy lider w dziedzinie telematyki, zapewnia wszystkie narzędzia konieczne, by obniżyć koszty floty, zadbać o bezpie­czeństwo, podnieść zadowolenie klientów i zwiększyć wydajność kierowców. Nasze rozwiązanie Webfleet obsługuje płynną komunikację z członkami zespołu w terenie oraz pomaga usprawnić zarządzanie pracow­nikami. Wynik? Zadowoleni klienci i więcej wykonanych zadań.

Dzięki Webfleet możesz

utrzymać zadowolenie klientów i kierowców dzięki usługom na najwyższym poziomie;

dostarczać klientom najbardziej dokładne informacje o szacowanym czasie przybycia, aby nie musieli zbyt długo czekać;1

realizować więcej zadań, korzystając ze zopty­ma­li­zo­wanego zarządzania zamówie­niami i procesami biznesowymi;

obniżyć koszty przez zopty­ma­li­zo­wanie tras i alertów serwisowych;

ograniczyć czas spędzany na zarządzaniu flotą i skupić się na istocie swojej działal­ności;

dopasować proces zarządzania procesami biznesowymi do swoich potrzeb dzięki integracji z innymi aplikacjami biznesowymi.

Odkryj nasze rozwiązania dla firm serwi­so­wo­-prze­glą­dowych

Zawsze wiedz, gdzie znajdują się Twoje pojazdy

Monitoruj pozycję i wykorzy­stanie floty w czasie rzeczy­wistym dzięki Webfleet. Nasz system precyzyjnie rejestruje godziny pracy i godziny spędzone za kółkiem oraz zapamiętuje miejsca, w których w przeszłości znajdował się każdy pojazd z Twojej floty. Monito­ro­wanie pojazdów pozwala również dostrzec anomalie i wzorce w działaniu firmy.

vehicle tracking right hand traffic
customer satisfaction

Zwiększ satysfakcję klientów

Webfleet pomaga bardziej dokładnie obliczać szacowany czas przybycia, działając w oparciu o nasze nagradzane rozwiązanie wykorzy­stujące informacje o ruchu drogowym. Nasze profe­sjo­nalne rozwiązanie nawigacyjne wykorzy­stuje złożoną sieć danych dotyczących ruchu drogowego w czasie rzeczy­wistym i zaawan­sowane algorytmy, aby pomóc Twoim kierowcom unikać korków i miejsc o najin­ten­syw­niejszym ruchu. Zwiększa to szanse na punktualną realizację zadania i utrzymanie zadowolenia klienta.

Dynamiczne przydzie­lanie zamówień i zarządzanie procesami biznesowymi

Usługa Webfleet pomaga przypisywać zamówienia do kierowców najlepiej pasujących do danego zadania za pomocą inteli­gentnego planowania i przydzie­lania zamówień na podstawie informacji z nagradzanej usługi TomTom Traffic oraz statusów zamówień i pojazdów. Funkcja Optyma­li­zacji zamówień2 pozwala, za pomocą jednego kliknięcia, na optyma­li­zację kolejności przystanków w celu jak najwięk­szego ograni­czenia czasu spędzonego na drodze oraz pokonanych kilometrów. Dzięki temu możesz lepiej planować, zrealizować więcej zamówień i poprawić jakość usług świad­czonych u klienta.

order optimisation
wfdesktop pro8475 link710

Bezpro­blemowa dwukie­runkowa komunikacja

Usprawnij przebieg realizacji zamówień i oszczędzaj czas, wysyłając zadania i instrukcje zamówień do terminali kierowcy PRO bezpo­średnio z biura. Terminal ma funkcję odczy­ty­wania wiadomości, aby nie rozpraszać kierowców podczas jazdy. Bądź w stałym kontakcie z zespołem w terenie, korzystaj z regularnych aktuali­zacji stanu zamówień i szacowanych czasów przyjazdu, aby móc dynamicznie reagować na niespo­dziewane zdarzenia.

Wszystko, czego potrze­bujesz do kontro­lo­wania wydatków

Korzystaj z alertów do harmo­no­gramu przeglądów oraz automa­tycznych powiadomień wysyłanych przez Webfleet w przypadku podejrzenia wykrycia usterki w pojeździe. Dzięki temu możesz planować konserwacje pojazdów, zanim pojawią się kosztowne usterki. Możesz też monitorować zużycie paliwa oraz niepra­wi­dłowy styl jazdy w celu wykrycia wszelkich niepra­wi­dło­wości w tych obszarach i odpowied­niego zareago­wania, co w przypadku poprawy stylu jazdy zapewni zmniej­szenie stawek ubezpie­cze­niowych.

fuel over time
wf desktop tablet mobilephone logbook en

Dokładne monito­ro­wanie przebiegu podle­ga­jącego opodat­ko­waniu

Twoi kierowcy mogą rejestrować przebieg dla podróży prywatnych i służbowych dzięki terminalowi kierowcy PRO lub aplikacji mobilnej Webfleet Logbook. Dokładne rapor­to­wanie podróży w Webfleet umożliwia rozliczanie podróży.

Wydajne zarządzanie zespołem

Dzięki wynikom OptiDrive usługa Webfleet dostarcza informacji niezbędnych do optyma­li­zacji wydajności kierowców na drogach. Wskazówki funkcji Active Driver Feedback i porady wyświetlają się na terminalach kierowcy PRO tak, aby nie zakłócać pracy. To rozwiązanie umożliwia zachowanie bezpie­czeństwa i nieza­wod­ności na drodze – co przekłada się na renomę firmy.

wf tracking truck optidrive
ev van delivery pro8475 digital signature 01

Integracja wszystkich systemów biznesowych

W prosty sposób zintegruj aplikacje innych producentów z Webfleet, by korzystać z rozwiązania dosto­so­wanego do Twoich potrzeb. Na przykład – jeśli korzystasz z terminala kierowcy PRO 8475, możesz swobodnie dostosować i rozbudować system zarządzanie procesami biznesowymi. Urządzenie obsługuje takie zadania jak kontrola pojazdów i dowody dostawy, za pomocą skanowania kodów kreskowych i cyfrowych podpisów w połączeniu z aplikacjami innych producentów. Wszystkie Twoje dane są przecho­wywane w jednym systemie.

Poznaj szczegółowe informacje na temat funkcji dla branży usług serwi­so­wo­-prze­glą­dowych

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Jak obniżyć koszty operacyjne floty?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Pobierz e-booka i dowiedz się, jak przejąć kontrolę nad kosztami opera­cyjnymi floty.

Dowiedz się więcej

Wybór nr 1 na świecie!

Już 60 000 klientów osiąga większe korzyści dzięki usłudze Webfleet

Webfleet to oszczędność czasu.
Adam Stryjewski, Inter Team
Konkurencyjność, satysfakcja klientów i bezpieczeństwo pracowników.
Artur Jasek, Jasek Express Delivery
wfs service putting customer first whitepaper

Chcesz poprawić obsługę klienta i rozwinąć firmę?

wfs service putting customer first whitepaper

Ten poradnik pomoże Ci wzmocnić relacje z klientami oraz być bardziej konku­ren­cyjnym.

Pobierz teraz!

Zwrot z inwestycji następuje w okresie od 6 do 9 miesięcy

Chcesz dowiedzieć się, jak podnieść poziom świad­czonych usług, kontrolować koszty i realizować więcej zadań? Zamów prezentację i dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Ci zarządzać operacjami w firmie świadczącej usługi serwisowe i konser­wa­cyjne.

1 Z angiel­skiego Estimated Time of Arrival (ETA)
2 Do obsługi Optyma­li­zacji zamówień wymagana jest subskrypcja dodatkowej funkcji.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.