Rozwiązania dla każdej firmy

untranslated

Zwiększ wydajność swojej floty pojazdów i pracowników mobilnych dzięki naszemu rozwiązaniu do zarządzania flotą pojazdów Webfleet. Niezależnie od tego, czy Twoja flota składa się z 5 czy 5000 pojazdów osobowych, dostawczych lub ciężarowych, dzięki rozwią­zaniom Webfleet otrzymujesz wszystkie informacje niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Wg wielkości firmy

Małe i średnie firmy

Kontrola kosztów floty w małej firmie
Małe i średnie firmy
 • Nasze rozwiązania dla małych i średnich firm oferują znacznie więcej niż tylko śledzenie i lokali­zo­wanie pojazdów. Pomagamy i ułatwiamy pracę także kierowcom!

Duże firmy

Obniżanie zużycia paliwa. Usługi dla floty w dużej firmie
Duże firmy
 • Platforma Webfleet pozwala poprawić jakość obsługi klienta, zwiększyć bezpie­czeństwo kierowców i zmniejszyć emisję CO2.

Wg kategorii

Samochody osobowe

Samochody osobowe
 • Odkryj rozwiązania Webfleet dla samochodów osobowych

Lekkie pojazdy dostawcze

Pojazdy użytkowe
Lekkie pojazdy dostawcze
 • Odkryj rozwiązanie do śledzenia pojazdów Webfleet dla pojazdów użytkowych.

Ciężarówki

Ciężarówki
 • Odkryj rozwiązanie Webfleet do zarządzania flotą ciężarówek.

Transport pasażerski

Transport pasażerski
 • Odkryj rozwiązanie zarządzania flotą Webfleet dla transportu pasażer­skiego.

Pojazdy elektryczne (EV)

Pojazdy elektryczne (EV)
Pojazdy elektryczne (EV)
 • Odkryj rozwiązanie Webfleet do zarządzania flotą pojazdów elektrycznych.

Wg roli w firmie

Menedżer floty

Menedżer floty
 • Rozwiązania dla kierowników flot – zopty­ma­lizuj pracę Fleet Managerów w Twojej firmie dzięki rozwią­zaniom telema­tycznym Webfleet.

Menedżer transportu

Menedżer transportu
 • Zopty­ma­lizuj pracę Transport Managera w Twojej flocie – Rozwiązania telema­tyczne dla Transport Managerów Webfleet.

Utrzymanie i konserwacja

Utrzymanie i konserwacja
 • Rozwiązania telema­tyczne dla branży utrzy­ma­niowej – serwisantów i insta­la­torów. Poznaj platformę Webfleet

Zakupy i zaopa­trzenie

Zakupy i zaopa­trzenie
 • Usprawnij procesy w firmie dzięki Webfleet, rozwiązaniu nr 1 w Europie dla kierowników ds. zaopa­trzenia floty i kierowników ds. zakupów i logistyki.

Właściciel floty

Właściciel floty
 • Webfleet pomaga właści­cielom firm trans­por­towych w lepszym i szybszym planowaniu. Obsługa wszystkich zadań związanych z pojazdami, takich jak zużycie paliwa i konserwacja, za pomocą jednego interfejsu

Kierownik ds. zasobów ludzkich

Kierownik ds. zasobów ludzkich
 • Webfleet zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia do ułatwienia zarządzania zasobami ludzkimi we flocie oraz pomaga zadbać o zadowolenie i zaanga­żo­wanie kierowców.

Kierownik ds. łańcucha dostaw floty

Kierownik ds. łańcucha dostaw floty
 • Zopty­ma­lizuj działalność operacyjną dzięki Webfleet. Rozwiązanie nr 1 w Europie do zarządzania flotą zapewnia wszystkie odpowiednie narzędzia do zarządzania łańcuchem dostaw.

Społeczna odpowie­dzialność firmy

Społeczna odpowie­dzialność firmy
 • Zmniejsz emisję CO2, popraw dobrostan kierowców i zelek­try­fikuj flotę za pomocą Webfleet. Przyczyń się do pozytywnej zmiany, realizując misję zrówno­wa­żonego rozwoju swojej floty.

Kierownik IT

Kierownik IT
 • Rozbudowuj rozwiązania IT w miarę rozwoju firmy i wprowadzaj zmiany, które dadzą firmie przewagę nad konkurencją dzięki oprogra­mo­waniu do zarządzania Webfleet.

Dyrektor finansowy

Dyrektor finansowy
 • Maksymalnie obniż koszty floty i zwiększ przewagę nad konkurencją. Webfleet zapewnia wszystkie odpowiednie narzędzia do poprawy kondycji finansowej floty.

Sprawdź, które rozwiązanie najlepiej spełnia potrzeby Twojej firmy

Skorzystaj z naszego narzędzia wspoma­ga­jącego wybór rozwiązań, aby uzyskać indywi­dualne rekomen­dacje dotyczące produktów.

Oblicz potencjalne oszczęd­ności

Skorzystaj z naszego Kalkulatora oszczęd­ności i przekonaj się, ile można zyskać dzięki rozwiązaniu do zarządzania flotą.