Rozwiązania dla każdej firmy

Zwiększ wydajność swojej floty pojazdów i pracowników mobilnych dzięki naszemu rozwiązaniu do zarządzania flotą pojazdów Webfleet. Niezależnie od tego, czy Twoja flota składa się z 5 czy 5000 pojazdów osobowych, dostawczych lub ciężarowych, dzięki rozwią­zaniom Webfleet otrzymujesz wszystkie informacje niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Wg branża

Wg wielkości firmy

Małe i średnie firmy

Kontrola kosztów floty w małej firmie
Małe i średnie firmy
 • Zrób coś więcej niż monito­ro­wanie pojazdów i usprawnij pracę zespołową

Duże firmy

Rozwiązania dla dużych flot korpo­ra­cyjnych
Duże firmy
 • Podnieś jakość usług, zwiększ bezpie­czeństwo i obniż poziom emisji CO2

Według typu pojazdu

Samochody osobowe

Samochody osobowe
 • Uzyskaj wszystkie narzędzia niezbędne do zwiększenia wydajności

Lekkie pojazdy dostawcze

Pojazdy użytkowe
Lekkie pojazdy dostawcze
 • Zwiększ elastyczność i wykorzy­stanie lekkich pojazdów użytkowych

Ciężarówki

Ciężarówki
 • Zachowaj zgodność z przepisami, zwiększ bezpie­czeństwo i rozwijaj swoją firmę

Transport pasażerski

Transport pasażerski
 • Zapewniaj wysoką jakość usług, utrzymując przy tym kontrolę nad kosztami

Pojazdy elektryczne (EV)

Pojazdy elektryczne (EV)
Pojazdy elektryczne (EV)
 • Zarządzaj wszystkimi pojazdami elektrycznymi i pojazdami z silnikiem spalinowym w jednym miejscu

Webfleet Trailer

Webfleet Trailer
 • Zopty­ma­lizuj wykorzy­stanie pojazdów, bezpie­czeństwo i zużycie paliwa

Wg roli w firmie

Menedżer floty

Menedżer floty
 • Oszczędzaj czas, zadbaj o zadowolenie klienta i potraktuj bezpie­czeństwo priory­tetowo

Menedżer transportu

Menedżer transportu
 • Wspieraj kierowców, obniż koszty i zwiększ bezpie­czeństwo floty

Utrzymanie i konserwacja

Utrzymanie i konserwacja
 • Zarządzaj firmą i flotą w bardziej wydajny sposób dzięki odpowiednim rozwią­zaniom dla flot

Zakupy i zaopa­trzenie

Zakupy i zaopa­trzenie
 • Uprość proces podej­mo­wania decyzji i prowadzenia działal­ności

Właściciel floty

Właściciel floty
 • Planuj mądrzej, zarządzając zadaniami na jednej platformie

Kierownik ds. zasobów ludzkich

Kierownik ds. zasobów ludzkich
 • Ułatw realizację zadań i zadbaj o zaanga­żo­wanie kierowców

Kierownik ds. łańcucha dostaw floty

Kierownik ds. łańcucha dostaw floty
 • Spełniaj wymagania klientów dzięki maksymalnej elastycz­ności

Społeczna odpowie­dzialność firmy

Społeczna odpowie­dzialność firmy
 • Przyczyń się do pozytywnej zmiany, realizując misję zrówno­wa­żonego rozwoju floty

Kierownik IT

Kierownik IT
 • Rozbudowuj rozwiązania IT w miarę rozwoju firmy

Dyrektor finansowy

Dyrektor finansowy
 • Osiągnij maksymalne oszczęd­ności, zyskaj przewagę nad konkurencją

Sprawdź, które rozwiązanie najlepiej spełnia potrzeby Twojej firmy

Skorzystaj z naszego narzędzia wspoma­ga­jącego wybór rozwiązań, aby uzyskać indywi­dualne rekomen­dacje dotyczące produktów.

Oblicz potencjalne oszczęd­ności

Skorzystaj z naszego Kalkulatora oszczęd­ności i przekonaj się, ile można zyskać dzięki rozwiązaniu do zarządzania flotą.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

 • Ukierun­kowane reklamy
 • Dane Analityczne
 • Perso­na­li­zacja
 • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.