Dyrektor finansowy

Zapewnij flocie maksymalne oszczęd­ności

Szukasz sposobu na zwiększenie przewagi nad konkurencją? Webfleet, wiodące w Europie rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów, pomaga usprawnić zarządzanie finansami we flotach pojazdów. Zapewnia wszystko, czego potrze­bujesz jako dyrektor finansowy we flocie do optyma­li­zacji procesów i poprawy kondycji finansowej floty.

Co jest ważne dla dyrektora finansowego floty?

Redukcja kosztów

Przejmij większą kontrolę nad wydatkami floty. Webfleet zapewnia dane potrzebne do podej­mo­wania strate­gicznych decyzji budżetowych. Dzięki bieżącym i archiwalnym informacjom o zużyciu paliwa i konserwacji pojazdów dyrektorzy finansowi flot mogą wskazać obszary, w których można obniżyć koszty. Średni czas na uzyskanie zwrotu z inwestycji floty w Webfleet wynosi od sześciu do dziewięciu miesięcy. Chcesz przekonać się na własne oczy, co może ono zrobić dla Ciebie? Oblicz potencjalne oszczęd­ności w kilka sekund.

Pulpit — wskaźniki wydajności w skrócie
truck fueling 01

Oszczęd­ności na paliwie i energii

Obniżenie zużycia energii we flocie obejmuje wiele aspektów – od ograni­czenia pracy na biegu jałowym po optyma­li­zację tras. Potrze­bujesz odpowiednich informacji, aby oszczędzać paliwo i energię. Potrze­bujesz również opon w dobrym stanie. System monito­ro­wania ciśnienia w oponach (TPMS) Webfleet sprawdza temperaturę i ciśnienie w oponach w czasie rzeczy­wistym. Dzięki temu można wykryć niedo­pom­po­wanie opony, które może powodować wyższe zużycie paliwa. Czy we flocie są pojazdy elektryczne? Obniż koszty ładowania dzięki inteli­gent­niej­szemu użytkowaniu zasobów.

Płynne procesy biznesowe

Prowadź efektywną komunikację między zespołami, aby zwiększyć przychody organizacji. Webfleet digita­lizuje pracę z dokumen­tacją, eliminując nadmiarową pracę i ryzyko błędów – wszystkie raporty są dostępne dla dyrektora finansowego floty w jednym bezpiecznym miejscu online. Uprość zarządzanie wynagro­dze­niami i podatkami dzięki przystępnym raportom.

App Center
maintenance

Optyma­li­zacja konserwacji

Unikaj przekra­czania budżetu przez nieocze­kiwane przestoje i naprawy dzięki utrzy­my­waniu pojazdów w dobrym stanie. Webfleet ułatwia planowanie przeglądów pojazdów – od konfi­gu­racji automa­tycznych powiadomień po dostęp do danych historii napraw. Zwiększ rentowność firmy, wydłużając czas eksplo­atacji pojazdu.

Najwyższa wartość rezydualna

Zadbaj o najwyższą możliwą wartość pojazdów po zakończeniu czasu leasingu lub eksplo­atacji. Dyrektorzy finansowi flot mogą używać Webfleet do monito­ro­wania parametrów wpływa­jących na wartość rezydualną. Rozwiązanie wideo firmy Webfleet może pomóc zmniejszyć liczbę roszczeń, a OptiDrive 360 – uzyskać informacje o stylu jazdy i obniżyć całkowity koszt posiadania pojazdu.

trucker gas station 02
untranslated

Łatwiejsze przestrze­ganie przepisów podatkowych

Zadbaj o to, aby paliwo i inne wydatki na pracowników były odpowiednio opodat­kowane. Oddzielaj przypadki prywatnego i służbowego użytkowania pojazdów we flocie dzięki aplikacji Webfleet Logbook. Logbook rejestruje przebieg, zapewniając dokładne rejestry kierowców i odczyty drogomierza przydatne przy rozli­cze­niach podatkowych i audytach.

Jak możemy pomóc Tobie w roli dyrektora finansowego floty pojazdów?

Uzyskaj większą kontrolę nad kosztami opera­cyjnymi we flocie

Obniż zużycie paliwa i energii

Unikaj problemów komuni­ka­cyjnych dzięki digita­li­zacji

Powiąż konserwację pojazdów z obniżeniem kosztów

Uzyskaj maksymalne korzyści z pojazdów we flocie

Wysyłaj zeznania podatkowe bez obaw o zgodność z przepisami

Poznaj szczegółowe informacje o naszych funkcjach dla dyrektorów finansowych

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Chcesz uzyskać większą kontrolę nad kosztami opera­cyjnymi floty pojazdów?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Pobierz nasz e-book na temat najważ­niej­szych zadań budżetowych i kluczowych działań związanych z obniżaniem kosztów.

Pobierz

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.