Finanční ředitel

Maxima­li­zujte úspory nákladů vozového parku

Finanční ředitel

Maxima­li­zujte úspory nákladů vozového parku

Hledáte způsoby, jak zvýšit konku­ren­ce­schopnost svého vozového parku? Webfleet, přední evropské řešení pro správu vozového parku, pomáhá zjednodušit finanční řízení vozových parků. Poskytuje všechno, co jako finanční ředitel potřebujete k optima­lizaci procesů a posílení finanční kondice svého vozového parku.

Co je pro vás důležité jako pro finančního ředitele vozového parku?

Snížení nákladů

Získejte větší přehled o nákladech vozového parku. Služba Webfleet poskytuje data potřebná pro strategická finanční rozhodnutí. Díky aktuálním a historickým přehledům o spotřebě paliva a údržbě vozidel mohou finanční ředitelé vozových parků přesně zjistit, kde lze snížit náklady. V průměru je návratnost investice při používání služby Webfleet šest až devět měsíců. Chcete zjistit, jak vám může pomoci? Vypočítejte možné úspory během pár sekund.

Řídicí panel – přehledné zobrazení klíčových ukazatelů výkonnosti
truck fueling 01

Úspora paliva a energie

Snížení spotřeby energie vozového parku zahrnuje mnoho aspektů, od omezení chodu naprázdno po optima­li­zované trasy. Abyste mohli šetřit palivo a energie, potřebujete správné informace. Potřebujete také pneumatiky v dobrém stavu. Systém pro sledování tlaku v pneuma­tikách služby Webfleet v reálném čase kontroluje tlak a teplotu v pneuma­tikách a detekuje podhuštění, které může způsobit vyšší spotřebu paliva. Využívá váš vozový park elektro­mobily? Ušetřete za nabíjení díky chytřejšímu využívání zdrojů.

Plynulé pracovní postupy

Efektivní komunikace mezi týmy pomáhá vytvářet ziskovější organizace. Služba Webfleet digita­lizuje papírování, eliminuje nadbytečnou adminis­trativu a chyby – veškeré výkazy má finanční ředitel vozového parku dostupné online na jednom zabez­pe­čeném místě. Zjednodušte správu daní a proplácení výdajů díky uživatelsky přívětivým hlášením.

App Center
maintenance

Optima­lizace údržby

Zabraňte překročení rozpočtu díky dobře udržovaným vozidlům, která pomáhají předcházet nečekaným prostojům a opravám. Se službou Webfleet získáte snadno přehled o plánech údržby vozidel, od nastavení automa­ti­zo­vaných oznámení po přístup k údajům o historii oprav. Zlepšete hospodářské výsledky svého vozového parku díky prodloužené životnosti vozidel.

Nejlepší zůstatková hodnota

Získejte nejvyšší možnou hodnotu za vozidla po skončení leasingu nebo životního cyklu. Finanční ředitelé vozových parků mohou využít službu Webfleet ke sledování parametrů ovliv­ňu­jících zůstatkovou hodnotu. Videořešení služby Webfleet vám může pomoci snížit počet pojistných událostí a funkce OptiDrive 360 poskytuje přehledy o stylu jízdy, které vám umožní snížit celkové náklady na vlastnictví vozidla.

trucker gas station 02
untranslated

Zjedno­dušené dodržování daňových požadavků

Mějte jistotu, že palivo a další zaměst­na­necké výhody jsou řádně zdaněné. Rozlišujte mezi soukromým a pracovním využitím vozidel ve vozovém parku díky aplikaci Webfleet Logbook. S aplikací Logbook si nemusíte dělat starosti se záznamem ujetých kilometrů, získáte přesné záznamy řidičů a hodnoty z počitadla kilometrů pro potřeby dodržování daňových požadavků a audity.

Jak vám, jako finančnímu řediteli, můžeme pomoci?

Získejte větší přehled nad provozními náklady vozového parku

Snižte spotřebu paliva a energie vozového parku

Zabraňte problémům v komunikaci díky digita­lizaci

Propojte údržbu vozidel s úsporou nákladů

Získejte nejvyšší hodnotu z vozidel ve vozovém parku

Odesílejte daňové podklady bez obav z dodržování předpisů

Prohlédněte si naše funkce pro finanční ředitele podrobněji

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Chcete mít větší přehled o provozních nákladech vozového parku?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Stáhněte si naši e-knihu o velkých překážkách při vytváření rozpočtů a důležitých krocích pro snížení nákladů.

Získat kopii

Vše, co potřebujete vědět o finančních ředitelích

Co dělá finanční ředitel?

0
Přejít na obsah

Finanční ředitel dohlíží na fiskální udrži­telnost podniku. Posuzuje způsoby, jak ušetřit náklady a zlepšit efektivitu provozu. Jinými slovy, finanční ředitel má zásadní význam pro ziskovost vozového parku.

Jaké dovednosti potřebujete, abyste se mohli stát finančním ředitelem vozového parku?

0
Přejít na obsah

Finanční ředitelé jsou často zodpovědní za finanční analýzy a výkazy, takže musí mít znalosti v oblasti účetnictví a vytváření rozpočtu. Důležité může být i vzdělání v oblasti obchodní adminis­trativy, protože finanční ředitel by měl rozumět tomu, jak funguje organizace vozového parku.

Jaké nástroje potřebuje finanční ředitel?

0
Přejít na obsah

Finanční ředitelé se spoléhají na nástroje, které jim pomáhají analyzovat fiskální a provozní data. Pomocí integro­vaného systému pro správu vozového parku může finanční ředitel například snadno sledovat náklady na pohonné hmoty a údržbu. Digitální systém pro správu vozového parku také zjedno­dušuje dodržování daňových předpisů.

Jaký je rozdíl mezi finančním manažerem a finančním ředitelem?

0
Přejít na obsah

Obecně platí, že finanční ředitel určuje, jak podnik využívá finanční prostředky, zatímco finanční manažer sleduje výdaje. Finanční ředitelé stanovují a zavádí fiskální politiku. Finanční manažeři zpraco­vávají čtvrtletní výkazy zisku a dohlížejí na zaměstnance, kteří pracují na rozpočtech. Nezřídka se stává, že podniky tyto dvě funkce spojují pod jeden titul finančního ředitele.

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.