Økono­mi­ansvarlig

Maksimer din flådes omkost­nings­be­spa­relser

Leder du efter metoder til at forbedre din flådes konkur­ren­ce­fordel? Webfleet, Europas førende flådesty­rings­løsning, hjælper med at strømline flådens økonomiske styring. Det giver dig alt, hvad du har brug for som økono­mi­ansvarlig for flåden, så du kan optimere dine processer og styrke din flådes økonomi.

Hvad er vigtigt for dig i din rolle som økono­mi­ansvarlig for flåden?

Omkost­nings­re­duktion

Få større kontrol over flådeud­gif­terne. Webfleet leverer de data, der er nødvendige for at træffe strategiske budget­be­slut­ninger. Med viden i realtid og historisk indblik i brænd­stof­forbrug og vedli­ge­hol­delse af køretøjer kan flådens økono­mi­ansvarlige udpege, hvor omkost­nin­gerne kan reduceres. I gennemsnit kan flåder se et investe­rings­afkast inden for seks til ni måneders brug af Webfleet. Vil du se, hvordan det kan gavne dig? Beregn de potentielle besparelser på få sekunder.

Dashboard - et hurtigt overblik over KPI'er
truck fueling 01

Brændstof- og energibe­spa­relser

Reduktion af din flådes energi­forbrug omfatter mange aspekter, fra reduceret tomgang til optimerede ruter. Du har brug for den rette viden for at spare brændstof og energi. Du skal også bruge gode dæk. Webfleets dæktryks­over­våg­nings­system kontrol­lerer dæktryk og temperatur i realtid og registrerer lavt dæktryk, der kan medføre et højere brænd­stof­forbrug. Bruger din flåde elektriske køretøjer? Spar på oplad­nings­om­kost­ninger med bedre ressour­ceud­nyt­telse.

Problemfri arbejds­gange

Hav en effektiv kommu­ni­kation mellem teams for en mere rentabel organi­sation. Webfleet digita­li­serer papir­ar­bejde og eliminerer redundans og fejl - al rappor­tering er tilgængelig for flådens økono­mi­ansvarlige på ét sikkert sted online. Gør refusion og skatte­ad­mi­ni­stration nemmere med bruger­venlige rapporter.

App Center
maintenance

Optimering af vedli­ge­hol­delse

Undgå at overskride budgettet med velholdte køretøjer, og undgå uventet nedetid og repara­tioner. Webfleet gør det nemt at holde styr på planerne for vedli­ge­hol­delse af køretøjer, fra opsætning af automatiske meddelelser til adgang til data for repara­tions­hi­storik. Boost din vognparks bundlinje med forlænget levetid for køretøjet.

Bedste restværdi

Få den højest mulige værdi på køretøjer ved slutningen af deres leasing­pe­riode eller livscyklus. Flådens økono­mi­ansvarlige kan bruge Webfleet til at spore parametre, der påvirker restværdien. Webfleets video­løsning kan hjælpe dig med at reducere forsik­ringskrav, mens OptiDrive 360 giver indsigt i køreadfærd, så du kan forbedre de samlede ejerom­kost­ninger for køretøjet.

trucker gas station 02
untranslated

Forenklet overhol­delse af skatte­regler

Du kan være sikker på, at brændstof og andre medar­bej­der­fordele beskattes korrekt. Du kan skelne mellem privat og erhvervs­mæssig brug af flådens køretøjer med Webfleet Logbook­-appen. Logbogen gør det nemt at registrere kilome­ter­tallet med nøjagtige chauf­før­re­gi­stre­ringer og kilome­ter­tæl­ler­af­læs­ninger til overhol­delse af skatte­regler og til revision.

Hvordan kan vi hjælpe dig i din rolle som økono­mi­ansvarlig for flåden?

Få mere kontrol over driftsom­kost­nin­gerne for flåden

Reducer flådens brændstof- og energi­forbrug

Undgå kommu­ni­ka­tions­pro­blemer med digita­li­sering

Forbind vedli­ge­hol­delse af køretøjer med omkost­nings­be­spa­relser

Få mest muligt ud af flådens køretøjer

Indsend skatte­pa­pirer uden bekymringer om overhol­delse

Se nærmere på vores funktioner til økono­mi­ansvarlige

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Er du på udkig efter mere kontrol over de løbende udgifter for din flåde?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Download vores e-bog om de store budge­tud­for­dringer og de vigtigste omkost­nings­be­spa­rende handlinger.

Hent din kopi

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.