Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics er nu Webfleet Solutions.

Fortrolighed og dine oplysninger

Sådan bruger vi dine data

Generelt

Online

Vores produkter og tjenester

Behandler din data

Kontakt os

Generelt

Webfleet Solutions is all about helping our customers get closer to their drivers. To make this possible, sometimes we'll need to know some things about our customers and their drivers. While we collect and use this data, we fully understand that our customers and their drivers value their privacy, and so do we.

We believe privacy is about freedom and being able to decide for yourself how your data is used and by whom. This is why we have established our Privacy Principles:

1. Vi holder dig altid fuldt underrettet om dine data
Vi sørger for, at du forstår, hvilke data fra eller om dig vi bruger, hvorfor vi bruger dem, hvor længe vi bruger dem, og hvem der kan bruge dem.
2. Vi giver dig mulighed for at bevare kontrollen med dine data
3. Vi beskytter dine data
Dine data tilhører dig. Dette sikrer vi ved at beskytte dem, så godt vi kan, for at forhindre, at de forkerte mennesker får fingrene i dem.
4. GDPR (General Data Protection Regulation – Databeskyttelsesforordning)
Webfleet Solutions overholder alle kravene fra GDPR. Du kan få flere oplysninger om Webfleet Solutions' fortroligheds- og sikkerhedspolitikker, på vores websted https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/legal/general-data-protection-regulation/.

Vores principper

Hos Webfleet Solutions fokuserer vi på at hjælpe vores kunder med at komme tættere på deres chauffører. Alle vores handlinger er drevet af dette ene og enkle princip – fordi alle kan tage smartere beslutninger, når du er tæt på chaufførerne. For at vi kan hjælpe dig, har vi nogen gange brug for at vide noget om dig. Vi indsamler og bruger dine data, men vi har fuld forståelse for, at du værner om dit privatliv.

Vi mener, at privatliv handler om frihed og selv at kunne beslutte, hvornår ens data bruges, og af hvem. Derfor har vi oprettet vores fortrolighedsprincipper:

1. Vi holder dig altid fuldt underrettet om dine data
Vi sørger for, at du forstår, hvilke data fra eller om dig vi bruger, hvorfor vi bruger dem, hvor længe vi bruger dem, og hvem der kan bruge dem.
2. Vi giver dig mulighed for at bevare kontrollen med dine data
Vi betragter data fra dig eller om dig som din ejendom. Vi bruger dem kun til de formål, til hvilke du har givet dem til os, eller som vi har indsamlet dem til. Du kan til enhver tid framelde eller tilmelde dig ved hjælp af vores software og websteder.
3. Vi beskytter dine data
Dine data tilhører dig. Dette sikrer vi ved at beskytte dem, så godt vi kan, for at forhindre, at de forkerte mennesker får fingrene i dem.

Vores ti løfter til dig

 1. Vi fortæller dig, hvilke data vi bruger fra eller om dig, hvorfor vi bruger dem, hvor lang tid vi bruger dem, hvem der ellers kan bruge dataene, og hvor de opbevares.
 2. Vi bruger kun dine data til de formål, vi har forklaret for dig.
 3. Vi opbevarer så få af dine data som muligt og kun så længe, vi har brug for dem. Når vi ikke længere har brug for dem, destruerer vi dem eller anonymiserer dem uigenkaldeligt, så de ikke længere er knyttet til dig.
 4. Hvis vi beder dig om tilladelse til at bruge dine data til særlige formål, giver vi dig også mulighed for at trække tilladelsen tilbage.
 5. Hvis vi ikke har været i stand til at bede dig om tilladelse til at indsamle og bruge dine data, og du ikke vil have, at vi gør dette, kan du give os besked, og vi vil handle i overensstemmelse hermed.
 6. Vi giver dig mulighed for at få adgang til og rette dine data, hvis de er knyttet til din WEBFLEET-konto.
 7. Vi bliver ved med at beskytte dine data mod uautoriseret adgang og hændeligt tab så godt, som vi kan inden for rimelighedens grænser.
 8. Hvis vi ansætter andre til at bruge dine oplysninger på vores vegne, sikrer vi, at de handler i overensstemmelse med vores politikker.
 9. Hvis vi deler dine data med andre, vil vi først bede dig om tilladelse, medmindre en retlig forpligtelse forhindrer os i at spørge dig.
 10. Vi er åbne for eventuelle spørgsmål, du måtte have om, hvordan vi bruger dine data, og vi vil besvare dem.

Webfleet Solutions' politik om fortrolighed og behandling af personlige data

Vi arbejder ud fra de love om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder i dit land. Da vi har base i Europa, gælder europæisk lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger også. Disse love anses for at være de mest omfattende i verden. De giver dig en høj grad af beskyttelse ved kun at tillade os at bruge dine data, når de strenge betingelser i disse love er opfyldt. Vores virksomhedspolitik om fortrolighed og behandling af personlige data afspejler disse love, og vi anvender denne politik på globalt plan.

Definitioner

Personlige data: oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede", brugeren). En identificerbar person er en person, der kan identificeres direkte eller indirekte, navnlig ved henvisning til et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, som er specifikke for denne persons fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Behandling af personlige data, "behandling": enhver handling eller række af handlinger, der udføres på personlige data, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, konsultation, brug, videregivelse ved udsendelse, formidling eller på anden måde gøre tilgængelige, sammenstilling eller kombination, blokering, slettelse eller destruktion.

 1. Webfleet Solutions behandler personlige data rimeligt og lovligt.
 2. Webfleet Solutions indsamler personlige data til udtrykkeligt angivne og legitime formål og behandler ikke personlige data yderligere på en måde, som er uforenelig med disse formål.
 3. Webfleet Solutions sikrer, at personlige data er tilstrækkelige, relevante og ikke overdrevne i forhold til de formål, hvortil de indsamles og/eller senere behandles.
 4. Webfleet Solutions sikrer, at personlige data er nøjagtige og opdaterede, hvis det er nødvendigt.
 5. Webfleet Solutions opbevarer ikke personlige data i en form, der muliggør identifikation af brugerne, længere end det er nødvendigt til de formål, som de personlige data blev indsamlet til, eller som de senere behandles til.
 6. Webfleet Solutions behandler kun personlige data hvis:
  1. brugeren har givet udtrykkelig tilladelse til det; eller
  2. hvis behandling er nødvendig med henblik på opfyldelsen af en kontrakt, som brugeren er en del af, eller for at træffe foranstaltninger efter anmodning fra brugeren før indgåelse af en kontrakt; eller
  3. hvis behandling er nødvendig for at overholde juridiske forpligtigelser, som Webfleet Solutions er underlagt; eller
  4. hvis behandling er nødvendig med henblik på Webfleet Solutions legitime interesser, undtagen i tilfælde, hvor sådanne interesser tilsidesættes af brugerens fundamentale rettigheder og friheder og i særdeleshed brugerens ret til privatliv.
 7. Webfleet Solutions vil undgå at behandle personoplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk ståsted, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemsskab eller personlige data vedrørende helbredsforhold og seksuelle forhold.
 8. Webfleet Solutions undgår at behandle personlige data om personer under 13 år.
 9. For at sikre en retfærdig behandling af personlige data vil Webfleet Solutions informere dens brugere om
  1. Behandlingens formål;
  2. Hvilke kategorier af personlige data, der behandles;
  3. Hvilke kategorier af modtagere, der får de personlige data;
  4. Hvordan de får adgang til og berigtiger deres personlige data.
 10. Webfleet Solutions implementerer de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af personlige data mod hændelig eller ulovlig destruktion, hændeligt tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang, navnlig hvis behandlingen omfatter videresendelse af personlige data i et netværk, samt mod enhver anden form for ulovlig behandling. Webfleet Solutions gør dette med opmærksomhed på den seneste teknologi og omkostningerne i forbindelse med implementeringen, så der sikres et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til de risici, som behandlingen indebærer, og den type personoplysninger, der skal beskyttes.
 11. Hvis behandlingen foretages på vegne af Webfleet Solutions, vil Webfleet Solutions vælge en behandler, der yder tilstrækkelige garantier for de tekniske og organisatoriske foranstaltninger vedrørende den behandling, der skal udføres, og sikre, at disse foranstaltninger overholdes. I disse tilfælde vil Webfleet Solutions sikre, at behandlingen bliver lavet på baggrund af en kontrakt, som er bindende for behandleren og den ansvarlige, og fastsætter i særdeleshed at:
  1. Behandleren kun må handle ud fra instruktioner fra Webfleet Solutions;
  2. Forpligtelserne under 10) er gældende for behandleren.
 12. Webfleet Solutions behandler hovedsageligt personlige data i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I tilfælde, hvor personlige data overføres eller behandles uden for EØS af Webfleet Solutions eller på Webfleet Solutions' vegne, vil Webfleet Solutions sikre passende garantier med hensyn til beskyttelse af fortrolighed og de ​​grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt for udøvelsen af de dertil knyttede rettigheder ved at anvende passende kontraktbestemmelser eller andre acceptable juridisk bindende instrumenter.
 13. Hvis Webfleet Solutions gemmer oplysninger eksternt, eller får adgang til data, der allerede opbevares på en brugers enhed, vil Webfleet Solutions sørge for, at den pågældende bruger har givet sit samtykke efter at have fået klare og fyldestgørende oplysninger om formålet med behandlingen. Dette forhindrer ikke Webfleet Solutions i nogen teknisk lagring eller adgang med det ene formål at sende kommunikation via et elektronisk kommunikationsnetværk, eller hvis det er absolut nødvendigt for, at Webfleet Solutions kan yde en service, som brugeren udtrykkeligt har bedt om.

Data, vi indsamler

Når du bruger vores websteder, produkter og tjenester, indsamler vi data fra eller om dig. De data, vi indsamler, afhænger af, hvad du bruger, og hvordan du bruger det. Vi indsamler og bruger generelt 3 kategorier af data:

Data, du leverer
Dette er de data, som du selv angiver, når du bruger vores websteder, produkter og tjenester. Disse data omfatter for eksempel dit navn, din e-mailadresse, de søgeord, du indtaster, din adresse og dine favoritsteder, dit telefonnummer, eventuelle rapporter om kortfejl eller fotofælder, som du indsender, din højde, vægt, køn, alder. osv.
Data, der indsamles via sensorer
Mange af vores produkter leveres udstyret med en eller flere sensorer eller bruger sensorerne på de enheder, som de kører på. Eksempler på sensorer ville være GPS-, wi-fi-, eller bluetooth-modtagere. Når disse sensorer aktiveres, indsamler de automatisk data. Afhængig af, hvilket formål dataene blev indsamlet til, kan dataene i kombination med data, der identificerer dig eller din enhed, blive sendt til Webfleet Solutions og andre til senere brug.
Metadata
Dette henviser til alle data, som indsamles eller automatisk genereres, mens du bruger Webfleet Solutions' websteder, produkter eller tjenester. I mange tilfælde indsamles eller genereres metadata som en integreret del af din brug af en computerenhed eller ved overførsel af data over computernetværk såsom internettet. Disse data omfatter hændelser i brugergrænsefladen og andre hændelser ved brug af enheden, IP-adresser, entydige enhedsidentifikatorer, Wi-Fi- og Bluetooth MAC-adresser, cookies og registrering af computeraktivitet.

Data vi modtager fra andre

Vi modtager data fra tredjeparter, som de har indsamlet, på deres eget ansvar og i overensstemmelse med deres fortrolighedspolitik og delt med os. Vi bruger disse data inden for rammerne af, hvad disse tredjeparter tillader os at gøre med dem og overholder også vores egne principper og politikker om personlige oplysninger. Vi modtager oplysninger i realtid om placering, hastighed, sensorer og enhedsoplysninger fra f.eks. mobiltelefonbrugere, virksomhedsflåder og køretøjer. Vi bruger kun disse data, efter vi har sørget for, at de ikke kan spores tilbage til dig.

Vi modtager også data fra andre om dig, når du har interageret med dem, for eksempel når du har besøgt deres hjemmesider eller brugt deres mobilapps. Disse data kan omfatte IP-adresser, unikke enhedsidentifikatorer, reklameidentifikatorer, wi-fi og Bluetooth MAC-adresser, cookies og andre registreringer af computeraktivitet, samt indikationer om din adfærd, interesser og demografi.

Online

Websted

Vores websted tilbyder forskellige funktioner og tjenester. Det giver dig mulighed for at få oplysninger om vores produkter og tjenester. Du kan finde supportoplysninger om vores produkter under supportsektionen. For at forbedre vores websted, for at give dig oplysninger, vi synes er relevante for dig, samt for at opdage skadelig eller svigagtig brug, indsamler, samler og analyserer vi også oplysninger om, hvordan du bruger vores websted.

Identificer dig selv

Du kan bruge vores websted uden at identificere dig selv. Nogle dele af webstedet kræver imidlertid, at du logger på med din Webfleet Solutions-konto. WEBFLEET-platformen kræver f.eks., at du logger ind for at foretage aktiviteter såsom sporing af køretøjer i din flåde eller fremsendelse af ordrer til dine chauffører.

Online og marketing

Vi bruger dine data til at forbedre vores forståelse af Webfleet Solutions-brugere og dem, der endnu ikke er Webfleet Solutions-brugere. Det gør vi ved først at samle data fra eller om dig, data fra eller om andre Webfleet Solutions-brugere og data fra tredjeparter, og derefter analysere disse data til at få viden om adfærd og demografi. Denne viden bruges til at forbedre vores produkter, vores hjemmeside og vores marketingindsats, herunder online-annoncering.

De data, vi bruger, er de data, du har givet via vores hjemmeside, og når du tilmelder dig en Webfleet Solutions-konto. Dataene omfatter ikke nogen af ​​de data, der indsamles og bruges af Webfleet Solutions, mens du bruger Webfleet Solutions-produkter eller -tjenester, for eksempel din placering eller navigations- eller træningsdata.

De data, vi anvender, omfatter også IP-adresser, reklameidentifikatorer, cookies og andre registreringer af computeraktivitet, samt indikationer om din adfærd, interesser og demografi. Vi bruger også lignende data, som vi modtager fra andre, herunder YouTube, Facebook, LinkedIn og Google.

Vores produkter og tjenester

Webfleet Solutions-tjenester.

Hvis dit køretøj er konfigureret til at oprette forbindelse til Webfleet Solutions tjenester, indsamler køretøjet oplysninger med henblik på Webfleet Solutions-tjenesten, mens det er i brug i forbindelse med andet udstyr, der er installeret i køretøjet.

Følgende oplysninger indsamles kontinuerligt: køretøjets position, g-påvirkning/accelerationsdata og motorrelaterede data som f.eks. brændstofforbrug, ventilstillinger, motorhastighed og kilometertællerværdi. Hvilke specifikke oplysninger, der indsamles, afhænger af det udstyr, der er installeret i køretøjet.

Ejeren af kontrakten beslutter, hvilke formål oplysningerne efterfølgende bruges til, hvem der har adgang til dem, og hvor længe oplysningerne opbevares. Kontakt ejeren af kontrakten for at få flere oplysninger. Dette er generelt ejeren eller lejeren af køretøjet.

Webfleet Solutions bruger Google Analytics 360-software til at indsamle oplysninger om, hvordan du bruger Webfleet Solutions' software, hjemmesider og programmer. De oplysninger om brug, som Webfleet Solutions indsamler, indeholder ikke placeringsoplysninger eller oplysninger, som du har indtastet eller uploadet. Webfleet Solutions har indgået en kontrakt med Google, som gør, at brug af dine oplysninger begrænses til kun Webfleet Solutions, og Google må ikke bruge dem til nogen andre formål, f.eks. reklamer.

Curfer

Dit udstyr fra Webfleet Solutions giver dig mulighed for at indsamle oplysninger fra din bil, mens du bruger den, så du kan modtage rapporter og feedback om dine ture og din køreadfærd. For at give dig rapporter og feedback sendes oplysningerne ved hjælp af Webfleet Solutions CURFER-smartphone-appen til Webfleet Solutions via din telefons internetforbindelse. Oplysningerne opbevares sammen med din konto, så længe kontoen findes. Hvis der ikke er adgang til en internetforbindelse, gemmes oplysningerne på en sikker måde på dit udstyr for at blive uploadet senere.

Dine oplysninger gemmes i EU under europæisk lovgivning om databeskyttelse. Webfleet Solutions anvender sikkerhedsmetoder, der er baseret på branchestandarder, til beskyttelse af dine oplysninger mod uautoriseret adgang, mens de gemmes, og mens de sendes.

Vi lover, at vi ikke giver nogen andre adgang til de oplysninger, vi indsamler, eller bruger dem til andre formål, medmindre du giver os tilladelse, eller vi udtrykkeligt og lovmæssigt bliver pålagt dette efter behørige retsprocesser.

Andre chauffører i dit køretøj

Hvis du deler dit køretøj med andre chauffører, når udstyret er tilsluttet, er du ansvarlig for at informere disse chauffører om, at der indsamles kørsels- og køretøjsdata, og at du har adgang til rapporter om dette.

Oplysninger, vi indsamler

Dit udstyr og Webfleet Solutions CURFER-appen indsamler:

Dit udstyr indsamler ikke positionsoplysninger eller oplysninger om ulykker, og ingen af disse oplysninger deles med Webfleet Solutions.

Oplysninger, der kun er tilgængelige på din smartphone

Udstyret sender yderligere oplysninger til din smartphone, når appen kører, f.eks. detaljerede udlæsninger i realtid af parametre fra køretøjet, herunder hastighed, motoromdrejninger, motortemperatur, motorbelastning, brændstofniveau m.m. for at vise disse oplysninger i appen. Disse detaljerede oplysninger gemmes ikke på din smartphone og sendes ikke til Webfleet Solutions' servere.

Hvis du vil tillade, at appen anvender positionsoplysninger, bruges de til at registrere smartphonens position, når køretøjet er parkeret (motoren er slukket, eller smartphonen flyttes uden for rækkevidde af udstyret). Kun den seneste position gemmes, ingen af køretøjets bevægelser, og positionen deles ikke med Webfleet Solutions.

Din CURFER-konto

Når du bruger Webfleet Solutions CURFER-appen første gang, skal du oprette din personlige konto, hvor du angiver et brugernavn, din e-mailadresse og en adgangskode. Webfleet Solutions anbefaler, at du opbevarer dine kontooplysninger fortroligt og bruger en adgangskode, du ikke bruger andre steder.

Kontoen bruges til at gemme de data, som Webfleet Solutions CURFER indsamler, på Webfleet Solutions' servere på en sikker måde. Vi bruger din e-mailadresse, når vi en gang imellem sender oplysninger, der er relateret til Webfleet Solutions CURFER eller relaterede produkter/tjenester, eller hvis der er opdateringer, du skal kende til for at sikre, at du kan bruge dit produkt på en sikker, pålidelig måde uden forstyrrelser, eller hvis det er lovpligtigt at kontakte dig.

Du kan til enhver tid slette din CURFER-konto ved hjælp af smartphone-appen.

Vi deler ikke dine CURFER-kontooplysninger, medmindre vi udtrykkeligt og lovmæssigt bliver pålagt dette efter behørige retsprocesser.

Når data uploades til vores servere

Smartphone-appen uploader automatisk de data, der indsamles på LINK 100, til Webfleet Solutions' servere. Hver gang køretøjets motor slukkes, og der er en mobil dataforbindelse, aflæser appen alle de gemte data fra LINK 100 og sender dem til Webfleet Solutions' servere. Dette sker i baggrunden, selv hvis du ikke bruger programmet aktivt. Hvis du vil forhindre, at dette sker, kan du deaktivere brug af mobildata for appen eller bruge Log af-funktionen i programmet.

Brug af din position

Selvom LINK 100 ikke selv kan indsamle din position, og der ikke deles nogen positionsoplysninger med Webfleet Solutions, skal du være opmærksom på, at hvis du bruger din mobiltelefon til at tilslutte LINK 100 til internettet, kan din mobiltelefon køre operativsystemsoftware eller andre apps eller bruge kommunikationsnetværk, som indsamler, sender eller gemmer personlige oplysninger og positionsoplysninger. Dette har Webfleet Solutions ingen indflydelse på. Se din mobiludbyders dokumentation og indstillinger, eller kontakt leverandørerne af dit system og dine apps, for at få flere oplysninger.

Webfleet Solutions Mobilapps: MyCar, WEBFLEET Mobile og WEBFLEET Logbook (“Apps/Applikationer”)

For at bruge disse apps, skal du have en Webfleet Solutions LINK-enhed til stede og aktiveret i dit køretøj. Webfleet Solutions LINK-enheden indsamler kontinuerligt data fra køretøjet for at danne rapporter og give feedback på dine ture, køreadfærd og køretøjets tekniske status. Disse køretøjsdata bliver kombineret med positionsoplysninger fra GPS-sensorer i Webfleet Solutions LINK-enheden og får et tidsstempel, så alle hændelser og rapporter kan blive parret med en placering og tidspunkt. For at give dig denne feedback bliver oplysningerne sendt til Webfleet Solutions-servere vha. dataforbindelsen i Webfleet Solutions LINK-enheden. Oplysningerne gemmes hos Webfleet Solutions relateret til en konto, der administreres af flådechefen. Flådechefen i din virksomhed (eller din arbejdsgiver) er den organisation, som understøtter din brug af køretøjet eller er ejer af køretøjet og kan typisk være (del af) en flådestyringsvirksomhed, en udlejnings- eller leasingfirma, en bilimportør, -forhandler eller -producent.

Applikationerne sender kontinuerligt data til og modtager data fra Webfleet Solutions-serverne, hvis du giver den tilladelse til at bruge internetforbindelsen på din smartphone. Applikationerne rapporterer og visualiserer de indsamlede data i en grafik på brugergrænsefladen i din smartphone.

Oplysninger, som indsamles af Webfleet Solutions LINK-enheden og applikationerne

Din Webfleet Solutions LINK-enhed og applikationerne indsamler følgende oplysninger:

Hvordan bliver dine data brugt

Flådechefen har besluttet, hvilken slags formål, dine personlige data, der indsamles fra dit køretøj og applikationerne, skal bruges til, hvem der har adgang til det, og hvor længe oplysningerne bliver opbevaret. Få flere oplysninger om dette i det informationsmateriale, du har modtaget fra din flådechef.

Andre chauffører i dit køretøj

Hvis du deler dit køretøj med andre chauffører, mens Webfleet Solutions LINK-enheden er tilsluttet, er du ansvarlig for at informere disse chauffører om, at kørsels- og køretøjsdata bliver indsamlet, og at både du og flådechefen har adgang til rapporter om disse oplysninger.

Oplysninger, der kun er tilgængelige på din smartphone

LINK-enheden sender yderligere oplysninger til din smartphone, når applikationerne kører, f.eks. detaljerede udlæsninger af parametre fra køretøjet i realtid, herunder hastighed, motoromdrejninger, motortemperatur, motorbelastning, brændstofniveau m.m. for at vise disse oplysninger i applikationerne.Webfleet Solutions Disse detaljerede oplysninger opbevares ikke på din smartphone.

Din app-konto

Du vil modtage brugeroplysninger til applikationerne fra flådechefen. Webfleet Solutions anbefaler, at du gør følgende:

Kontoen anvendes til at give adgang til de data, der er gemt på Webfleet Solutions-serverne. Oplysningerne opbevares sammen med din konto, så længe kontoen findes, eller så længe flådechefen har besluttet.

Når data uploades til vores servere

Webfleet Solutions LINK-enheden uploader automatisk de indsamlede data til Webfleet Solutions. Det sker regelmæssigt, typisk hvert minut.

Brug af din position

Specifikke privatlivsindstillinger for position er tilgængelige i applikationerne, så du kan aktivere eller deaktivere forskellig slags brug af positionsdata. Kontakt din flådechef for at få mere specifikke oplysninger om dette.

Du skal også være opmærksom på, at du bruger din smartphone, kører den muligvis operativsystemsoftware eller andre apps eller bruger kommunikationsnetværk, som indsamler, sender eller gemmer personlige oplysninger og positionsoplysninger. Dette har Webfleet Solutions ingen indflydelse på. Se din mobiludbyders dokumentation og indstillinger, eller kontakt leverandørerne af dit system og dine apps, for at få flere oplysninger.

For brugere af applikationen MyCar er flådechefen den organisation, som understøtter brugen af køretøjet, eller som ejer køretøjet, hvilket typisk er en leasing-virksomhed, en bilimportør, en forhandler eller en producent.

Behandler din data

Beskytter dine oplysninger

De oplysninger, du uploader, gemmes i EU og er underlagt europæiske databeskyttelsesregler. Webfleet Solutions anvender sikkerhedsmetoder, som er baseret på branchestandarder, herunder teknologier som pseudoanonymisering, hashing og kryptering, for at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret åbning, mens de er gemt, og mens de sendes og hentes fra udstyret.

Webfleet Solutions vil ikke give nogen andre adgang til dine oplysninger eller bruge dem til andre formål, medmindre vi udtrykkeligt og lovmæssigt bliver pålagt dette efter behørige retsprocesser. Du kan få flere oplysninger om Webfleet Solutions' privatlivs- og sikkerhedsforanstaltninger på følgende websted: https://www.webfleet.com/da_dk/webfleet/legal/general-data-protection-regulation/.

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at sende en anmodning om, at få adgang til, berigtige, begrænse eller gøre indvendinger mod behandlingen af personlige data, som Webfleet Solutions er i besiddelse af, eller hvis du ønsker at sende en anmodning om at modtage en elektronisk kopi af dine personlige data med henblik på at overføre dem til en anden virksomhed (i det omfang du i henhold til gældende love har ret til sådan overførsel af data), skal du kontakte Webfleet Solutions, under afsnittet Kontakt os.

Hvis Webfleet Solutions har indsamlet dine personlige data med dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage ved at kontakte Webfleet Solutions under afsnittet Kontakt os. Tilbagetrækningen af dit samtykke har ikke indflydelse på lovligheden af eventuel databehandling, vi har foretaget før tilbagetrækningen.

Vi vil svare på din anmodning i overensstemmelse med gældende love.

Du har også ret til at indgive en klage hos din lokale databeskyttelsesmyndighed.

Bemærk, at vi muligvis får brug for stadig at opbevare visse oplysninger til regnskabsføringsformål og/eller for at fuldføre transaktioner, du har påbegyndt, før anmodningen om ændringen. Derudover kan der være resterende oplysninger, som vil forblive i vores databaser og andre arkiver, som ikke vil blive slettet

Kontakt os

Kontaktoplysninger

Hvis du mener, at dine oplysninger ikke anvendes til det formål, hvortil du har videregivet dem til Webfleet Solutions, eller hvis du har spørgsmål eller anmodninger, kan du kontakte Webfleet Solutions ved at skrive til:

Webfleet Solutions B.V.
Attn. Data Protection Officer
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Holland

Eller sende en e-mail til privacy@webfleet.com.

Hvis du mener, at andre modtagere end Webfleet Solutions bruger dine oplysninger til andre formål end dem, du har videregivet oplysningerne til, skal du kontakte disse andre modtagere.

Hvis du er en statslig eller retshåndhævende myndighed

Skriv til:

Webfleet Solutions B.V.
Attn. Security Officer / DPO
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Holland

Eller send en e-mail til security@webfleet.com.

E-mail til os

Når du bruger e-mail til at kommunikere med Webfleet Solutions og dets medarbejdere ved hjælp af en @webfleet.com-e-mailadresse, udveksler du personlige data. Dette omfatter de anvendte e-mailadresser, indholdet af de meddelelser, du sender eller modtager, og metadata relateret til e-mailudvekslingen. Webfleet Solutions bevarer e-maildata, så længe indbakken, der er knyttet til @webfleet.com-e-mailadressen, eksisterer. Vores medarbejdere vil undertiden bevare e-mailudvekslinger eller dele deraf til optagelse eller arkivering. Webfleet Solutions sletter en Webfleet Solutions-medarbejders indbakke inden for 3 måneder efter ansættelsesforholdets ophør. Webfleet Solutions-medarbejdere kan også slette individuelle e-mails i deres indbakke. Separat fra dette kan Webfleet Solutions bevare en kopi af alle e-mails, for at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, i mindst 15 år.

Opkald til os

Når du ringer til Webfleet Solutions, registrerer vi undertiden samtalen enten til personaleuddannelse og undervisning eller til registrering af oplysninger i forbindelse med salgstransaktioner. I tilfælde hvor vi optager opkald, vil du blive underrettet på forhånd, og du vil blive tilbudt muligheden for ikke at acceptere. Hvis du ikke accepterer, kan vi muligvis ikke betjene dig, afhængigt af omstændighederne. Vi vil forklare det for dig under de gældende omstændigheder. Webfleet Solutions beholder optagelser i en periode på maks. 3 måneder til undervisningsformål. Vi beholder optagelser, der vedrører salgstransaktioner, i en periode på op til 10 år.

Besøg hos os

Når du besøger Webfleet Solutions, vil vi bede dig oplyse dine kontaktinformationer i vores elektroniske besøgsadministrationssystem, f.eks. dit navn, det firma/organisationen du repræsenterer, en e-mailadresse, og navnet på den person, du besøger hos Webfleet Solutions. Vi bruger kun de oplysninger, du giver, i forbindelse med dit besøg, der omfatter sikkerhed. Data om besøgende og besøg slettes tre måneder efter dit besøg.