COVID-19 Update.  Få mere at vide

Teknologi

Vores produkt­kom­po­nenter

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Vores produkter er designet til at fremme samarbejdet i dine teams. Vi forbinder dine køretøjer og mobile medar­bejdere med kontoret. Fordi når alle er i forbindelse til hinanden, er alle teams bedre informeret og tager smartere beslut­ninger. Hvordan gør vi det? Ved at gøre alting nemt. Nemt for chaufføren, nemt for kørsels­le­deren og nemt for ledelsen. WEBFLEET sikrer, at der altid er nem adgang til information.

Vores produk­t­udvalg

WEBFLEET er hjertet i vores løsning og systemets funktio­na­litet kan udvides ved at tilføje forskellige telema­ti­ken­heder eller Driver Terminals i køretøjerne.

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nu