Teknologi

Vores produkt­kom­po­nenter

Vores produkter er designet til at fremme samarbejdet i dine teams. Vi forbinder dine køretøjer og mobile medar­bejdere med kontoret. Fordi når alle er i forbindelse til hinanden, er alle teams bedre informeret og tager smartere beslut­ninger. Hvordan gør vi det? Ved at gøre alting nemt. Nemt for chaufføren, nemt for kørsels­le­deren og nemt for ledelsen. Webfleet sikrer, at der altid er nem adgang til information.

Vores produk­t­udvalg

Webfleet er hjertet i vores løsning og systemets funktio­na­litet kan udvides ved at tilføje forskellige telema­ti­ken­heder eller Driver Terminals i køretøjerne.

Find ud af, hvilken løsning, der passer bedst til din virksomhed

Brug vores Løsnings­rå­d­giver til at få indivi­duelle produktan­be­fa­linger.

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.