COVID-19 Update.  Få mere at vide

Teknologi

Vores produkt­kom­po­nenter

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Vores produkter er designet til at fremme samarbejdet i dine teams. Vi forbinder dine køretøjer og mobile medar­bejdere med kontoret. Fordi når alle er i forbindelse til hinanden, er alle teams bedre informeret og tager smartere beslut­ninger. Hvordan gør vi det? Ved at gøre alting nemt. Nemt for chaufføren, nemt for kørsels­le­deren og nemt for ledelsen. WEBFLEET sikrer, at der altid er nem adgang til information.

Vores produk­t­udvalg

WEBFLEET er hjertet i vores løsning og systemets funktio­na­litet kan udvides ved at tilføje forskellige telema­ti­ken­heder eller Driver Terminals i køretøjerne.

Få en demon­stration

Se, hvordan WEBFLEET kan hjælpe din virksomhed.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nu