EV Services Platform

Ét sted til en enkel, vellykket elektri­fi­ce­rings­rejse

Book et opkald fra os

EV Services Platform samler markeds­førende energi- og e-mobi­li­tets­ud­bydere i et datasikret netværk af tjenester. Du kan vælge den rette kombination af løsninger til din virksomhed, forbundet uden problemer og med lavere integra­tions­om­kost­ninger.

Hvad kan du med EV Services Platform?

Reducer dine integra­tions­om­kost­ninger

Udvalgte EV-tje­nester er integreret på forhånd på platformen

Få alle elektri­fi­ce­ring­s­tje­nester på ét sted

Et komplet udvalg af tjenester, der hjælper dig med at elektri­ficere og styre din flåde

Undgå at blive forsinket af leveran­dører

Fleksibelt leveran­dørvalg med forhånd­s­in­te­grerede partnere

Få adgang til branche­førende løsninger

Få adgang til nye og avancerede tjenester, der under­støttes af dataud­veksling mellem partnere

Beskyt dine data

Platformen, der overholder GDPR, beskytter fortro­lig­heden af dine data

Hvilke tjenester kan du få adgang til på platformen?

EV-flå­destyring

Styring af blandende flåder på én platform

Overvåg dine elektriske køretøjer og forbræn­dings­kø­re­tøjer på ét lettil­gæn­geligt sted

Hold driften godt kørende

Analyser realtidsdata for rækkevidde, batte­ri­niveau og energi­forbrug

Optimer din flådes ydeevne

Brug data for køreadfærd og energi­forbrug til at forbedre din flådes ydeevne

fleet manager 01 ev stations
ev station van

Hardware og software til EV-la­de­station

Plan for tilstræk­keligt antal opladere

Få råd og vejledning fra eksperter til at designe din oplad­nings­in­fra­struktur

Vid, hvor du skal opsætte dine opladere

Baser instal­la­tio­nerne på din flådes behov og energi­forbrug

Overvåg dine opladere

Hold styr på oplad­ning­sy­delsen på et dashboard

EV Smart Charging

Spar på både energiom­kost­ninger og udledning

Undgå ekstra­ge­byrer for overskri­delse af spids­be­last­ninger, og reducer din udledning ved at bruge dine egne vedvarende energikilder til opladning

Overvåg opladere og køretøjer på samme platform

Forbind et hvilket som helst oplader­mærke1 til Webfleet, og overvåg din oplad­nings­rutine sammen med dine elektriske køretøjer

Optimer din flådes batte­rile­vetid

Kontrollér oplad­nings­hastig­heden for at undgå for hurtig forringelse af batterier

parking fleet black vans
fleet manager tablet 01

EV-plan­lægning

Lav en ordreplan, der passer til din elektriske flåde

Planlæg ordrer under hensyntagen til begræns­ninger i forbindelse med energi, opladning, batteri og ruter

Optimer tilknyt­ningen mellem køretøjer, ruter og ordrer

Planlæg­nings- og oplad­nings­pri­o­ri­tering bestemmes ved hjælp af køretøjsdata

Skab en forbedret kunde­op­le­velse

Lever præcise forventede ankomst­tids­punkter, der tager højde for oplad­nings­steder eller uventede forsin­kelser

EV-ener­gi­styring

Undgå at blive begrænset af elnettet

Brug intelligent energiba­lan­cering til at maksimere opladninger i forhold til jeres bygninger og andre energi­for­brugere

Få mest muligt ud af dine energi­ta­riffer

Forudse dine energibehov, og få de bedste tariffer fra din energile­ve­randør

Få et bedre ROI for energi­in­ve­ste­ringer

Få indtægter fra at tilbyde din oversky­dende energi på forskellige energi­mar­keder

renewable energies
3d inside electric vehicle

EV-bat­te­ri­a­nalyse

Hold din flåde sikker og pålidelig

Få notifi­ka­tioner om eventuelle uregel­mæs­sig­heder med batterierne

Hold dig opdateret om dine elektriske køretøjers resterende batte­rile­vetid

Få adgang til køre- og oplad­nings­hi­sto­rikken baseret på rapporter for batte­ri­stand

Maksimér din batte­ri­pakkes levetid

Få mere viden, så du kan forlænge batte­rile­ve­tiden og planlægge udskift­ninger

Vores betroede EV-ser­vi­ce­partnere

EV Services Platform

En portefølje af EV-tje­nester til erhvervs­flåder

Bliv partner

Bliv en del af den første platform for EV-tje­nester

Promover dine tjenester, og udvid din kundebase på EV Services Platform

Indtast fornavn.
Indtast efternavn.
Indtast firma.
Indtast dit telefon­nummer.
Indtast din e-mail-adresse.
Dette felt er obliga­torisk.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.

1 Overholder OCPP 1.6j og er inter­net­til­sluttet

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.