Det højeste niveau af trans­port­flå­destyring

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Lad Europas førende udbyder af Telema­ti­cs-tje­nester maksimere effekten af din trans­portvirk­somhed. WEBFLEET udstyrer dig med alle de værktøjer, du har brug for til at overholde bestem­mel­serne, øge sikkerheden, forbedre effek­ti­vi­teten, booste produk­ti­vi­teten samt eliminere admini­strativt besvær.

Fuld pakke med værktøjer til overhol­delse af bestem­mel­serne

Tachograph Manager

Fuld pakke med værktøjer til overhol­delse af bestem­mel­serne

WEBFLEETs Tachograph Manager gør det nemt at overholde bestem­mel­serne omkring chauf­fø­rernes køretid. Du får en komplet oversigt over downlo­ad­status for chauffør og køretøj i forhold til dit fastsatte skema, tydelige rapporter om sociale overtræ­delser og et sikkert arkiv til alle data.

 • Reducerer konse­kven­serne af overtræ­delser og bøder ved at dokumentere alle påkrævede oplysninger
 • Minimerer admini­strativt besvær med fjern­download
 • Gør inspek­tioner lettere ved at opbevare alle dine forteg­nelser på et sted

Behold din nuværende analy­seud­byder

Webfleet Solutions

Behold din nuværende analy­seud­byder

TachoShare, WEBFLEETs modul til fjern­download giver dig styringen over, hvordan du bruger dine fartskri­verdata. Den kan let integreres med din eksiste­rende tredje­part­s­da­ta­a­na­ly­seud­byder, eller også kan du selv tilgå dataene for hurtigt at kunne træffe informerede beslut­ninger.

 • Giver valgfrihed i forhold til, hvordan du bruger dine fartskri­verdata
 • Giver synlighed i forhold til, hvilke køretøjer og chauffører der er opdaterede med downloads
 • Giver ingen forstyr­relser, da du ikke behøver at udskifte din analy­seud­byder, og der ikke er behov for lokal it-in­fra­struktur

Maksimer produk­ti­vi­teten, minimer omkost­nin­gerne

Resterende kørsels­tider

Maksimer produk­ti­vi­teten, minimer omkost­nin­gerne

Med WEBFLEET har du al den viden, du har brug for, lige ved hånden Dette centra­li­serede system opretter forbindelse til TomTom PRO 8275- og TomTom PRO 8275-Truck Driver terminals for at give dig fuldkommen adgang til din flåde på et hvilket som helst system med en komplet oversigt over optimale ruter, tilgæn­gelige chauffører og kommende skemaer. Resultatet? Gladere kunder, mere produktive chauffører og et højere afkast.

 • Hurtigere beslut­nings­pro­cesser med alle de vigtigste oplysninger lige ved hånden
 • Forbedrer ruteplan­lægning med dedikerede ruter til store køretøjer
 • Leverer mere præcise forventede ankomst­tids­punkter ved hjælp af trafi­ko­ver­vågning og opdaterer dine kunder

Forbedrer vejsik­ker­heden

Webfleet Solutions

Forbedrer vejsik­ker­heden

I trans­port­sek­toren er chauf­fø­rernes sikkerhed på vejene noget af det vigtigste. WEBFLEET er bygget til at minimere risikoen ved hvert trin i arbejds­pro­cessen. Den sørger for de sikreste ruter til dine chauffører og lader dig overvåge deres præstation for at fremme bedre kørsel.

 • Mindsker risikoen for uheld ved hjælp af HCV-spe­ci­fikke og forudin­stal­lerede ruter
 • Motiverer til forbed­ringer hos chauf­fø­rerne gennem OptiDri­ve-vej­led­nings­mo­duler
 • Skærer ned på repara­tions­om­kost­ninger med en enkel oversigt over vedli­ge­hol­delse af køretøjer

Alle dine systemer arbejder sammen

Webfleet Solutions

Alle dine systemer arbejder sammen

WEBFLEET.connect API giver syste­min­te­gra­torer adgang til vores åbne platform, så de kan opbygge fyldest­gø­rende og effektive løsninger. Det kan hjælpe med at forbedre ydeevnen i hele din virksomhed ved alt fra ruteplan­lægning og skemalægning til trans­port­styring, værdikæ­de­plan­lægning og meget mere. Der findes også mange færdig­byggede løsninger i WEBFLE­ET-App Center til din back-of­fi­ce-in­te­gration og integration med Driver terminals fra PRO-serien.

Webfleet Solutions stambog

50.000 kunder

ISO 27001-certi­fi­ceret

Dataop­be­varing, der opfylder GDPR-kravene

Egen forskning og udvikling

Åben arkitektur

Verdens foretrukne valg!

50.000-kunder har allerede opnået mere med WEBFLEET

case transhut
Vi sparer helt klart på udgifterne til brændstof takket være Bridgestone og Webfleet Solutions samarbejdet
Hubert Sośnicki, Transhut sp. z o.o.

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitlig 6 til 9 måneder

Se, hvordan WEBFLEET kan hjælpe din virksomhed.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nu