Flådestyring til bygge­firmaer

Boost effek­ti­vi­teten, og sørg for dine aktivers sikkerhed med data i realtid

Flådestyring til bygge­firmaer

Boost effek­ti­vi­teten, og sørg for dine aktivers sikkerhed med data i realtid

Med Webfleet, flådesty­rings­software til bygge­branchen, kan du øge effek­ti­vi­teten, højne sikkerheden og mindske den tid, der bruges på admini­stration. Med data i realtid fra dine køretøjer og aktiver lige ved hånden kan du planlægge din drift mere effektivt.

Webfleet hjælper dig med at

Vide hvor dine køretøjer befinder sig på alle tidspunkter

Registrere arbejdstid automatisk

Beskytte dine værdifulde aktiver

Reducere omkost­ninger med overvågning og indsigt i realtid

Bruge dit udstyr, dine køretøjer og medar­bejdere mere effektivt

Få alle dine virksom­heds­sy­stemer til at arbejde sammen

Hvad kan Webfleet gøre for dit byggefirma?

Altid være bekendt med, hvor dine køretøjer er

Webfleet tilbyder sporing i realtid af dine aktiver og dine flådes position og brug. Vores løsning til sporing af køretøjer viser præcis, hvor, hvornår og hvordan din flåde bliver brugt, og hvor lang tid der bliver brugt bag rattet.

Få mere at vide om sporing af køretøjer⁠
excavator tipper truck
pro8375 pro2020 en

Registrer arbejdstid automatisk

Dine ansatte scanner et RFID-kort på PRO-enheden, og deres arbejds­tidsdata bliver digitalt registreret i Webfleet. De arkiveres i systemet, så du let kan tilgå og analysere dem.

Få mere at vide om registrering af arbejdstid⁠

Beskyt dine værdifulde aktiver og køretøjer 24/7

Webfleet giver dig øjeblik­kelig besked, hvis og når et køretøj eller aktiv forlader et forhånds­de­fi­neret område Det gør det let at lokalisere dem og reagere hurtigt, hvis de ikke er, hvor de burde være.

Få mere at vide om sporing af aktiver⁠
excavator 01
industries

Reducer omkost­ninger med overvågning og indsigt i realtid

Med flådesty­rings­software til bygge­virk­som­heder kan du planlægge og admini­strere vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver i Webfleet og dermed holde din flåde i god stand og have kontrol over repara­tions­om­kost­ninger. Konfigurer meddelelser baseret på kilome­ter­tæller, driftstid eller tid siden sidste eftersyn og få en automatisk meddelelse, når der er tegn på drifts­for­styr­relser. Du kan også overvåge brænd­stof­forbrug for at identi­ficere unormal brug.

Få mere at vide om grøn og sikker kørsel⁠

Brug dit udstyr, dine køretøjer og medar­bejdere mere effektivt

GPS Profes­sionel navigation bruger et komplekst netværk af livetra­fikdata og avancerede algoritmer til at hjælpe dine medar­bejdere med at undgå trafik. På den måde kan du admini­strere dine ressourcer mere effektivt og planlægge dit arbejde bedre.

Få mere at vide om GPS profes­sionel navigation og trafik­in­for­mation⁠
truck pro8 navigation close view eu
service van pro8475 digital signature 02

Få alle dine virksom­heds­sy­stemer til at arbejde sammen

Du kan nemt integrere dine tredje­part­s­for­ret­nings­pro­grammer og -enheder med Webfleet' hardware og software og opbygge din ideelle arbejdsgang. Du kan for eksempel forbinde tredje­parts­hardware med chauffør-id eller kombinere PRO 8475 Driver Terminal med andre programmer for at understøtte streg­ko­descanning og digital registrering af under­skrifter.

Få mere at vide om forret­nings­in­te­gration⁠
construction

Teknologi forandrer bygge­branchen. Hvad kan det betyde for dig?

construction

Denne e-bog afslører, hvordan digita­li­sering og automa­ti­sering forandrer bygge­branchen, og hvordan du overkommer de udfor­dringer og risici, som følger med indførslen af ny teknologi.

Download den GRATIS

Se vores løsninger

Sporing af køretøjer

Sporing af køretøjer

Spor køretøjer og aktiver i realtid for at spare penge og tid på vejen.

Styring af arbejds­gange

Styring af arbejds­gange

Arbejds­tider og kørsel­sadfærd registreres og overvåges automatisk.

Asset Tracking

Asset Tracking

Overvåg alle dine aktiver og køretøjer på ét interface.

PREMIUM.connect

PREMIUM.connect

Integrer flådestyring med dine eksiste­rende tredje­part­s­løs­ninger.

Grøn og sikker kørsel

Grøn og sikker kørsel

Reducer omkost­ninger med overvågning og indsigt i realtid.

Profes­sionel navigation

Profes­sionel navigation

Et komplekst netværk af livetra­fikdata og avancerede algoritmer hjælper dig med at undgå forstyr­relser på vejen.

Boost effek­ti­vi­teten og sørg for dine aktivers sikkerhed med data i realtid

Automatiser processer. Beskyt aktiver. Reducer den tid, der bruges på admini­stration. Alt sammen mens du bruger dine køretøjer, aktiver og teams mere effektivt. Investe­ringen har gennem­snitligt tjent sig ind efter 6 til 9 måneder.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.