Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Information
COVID-19 Update.  Læs mereArrow right

Flådestyring til bygge­virk­som­heder

Boost effek­ti­vi­teten og sørg for dine aktivers sikkerhed med data i realtid

Flåde­kontrol med GPSFlåde­kontrol med GPSFlåde­kontrol med GPSFlåde­kontrol med GPSFlåde­kontrol med GPSFlåde­kontrol med GPSFlåde­kontrol med GPSFlåde­kontrol med GPSFlåde­kontrol med GPSFlåde­kontrol med GPSFlåde­kontrol med GPSFlåde­kontrol med GPS

Med WEBFLEET, flådesty­rings­software til bygge­branchen, kan du øge effek­ti­vi­teten, højne sikkerheden og mindske den tid, der bruges på admini­stration. Med data i realtid fra dine køretøjer og aktiver lige ved hånden kan du planlægge din drift mere effektivt.

WEBFLEET hjælper dig med at

Report productivity

Vide hvor dine køretøjer befinder sig på alle tidspunkter

Remaining Driving Time

Registrere arbejdstid automatisk

Safety

Beskytte dine værdifulde aktiver

Report cost

Reducere omkost­ninger med overvågning og indsigt i realtid

Contract

Bruge dit udstyr, dine køretøjer og medar­bejdere mere effektivt

Business integration

Få alle dine virksom­heds­sy­stemer til at arbejde sammen

Nøgle­funk­tioner

Altid være bekendt med, hvor dine køretøjer er

WEBFLEET tilbyder sporing i realtid af dine aktiver og dine flådes position og brug. Vores løsning til sporing af køretøjer viser præcis, hvor, hvornår og hvordan din flåde bliver brugt, og hvor lang tid der bliver brugt bag rattet.

Få mere at vide om sporing af køretøjerArrow right
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Registrer arbejdstid automatisk

Dine ansatte scanner et RFID-kort på PRO-enheden, og deres arbejds­tidsdata bliver digitalt registreret i WEBFLEET. De arkiveres i systemet, så du let kan tilgå og analysere dem.

Få mere at vide om registrering af arbejdstidArrow right

Beskyt dine værdifulde aktiver og køretøjer 24/7

WEBFLEET giver dig øjeblik­kelig besked, hvis og når et køretøj eller aktiv forlader et forhånds­de­fi­neret område Det gør det let at lokalisere dem og reagere hurtigt, hvis de ikke er, hvor de burde være.

Få mere at vide om sporing af aktiverArrow right
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Reducer omkost­ninger med overvågning og indsigt i realtid

Med flådesty­rings­software til bygge­virk­som­heder kan du planlægge og admini­strere vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver i WEBFLEET og dermed holde din flåde i god stand og have kontrol over repara­tions­om­kost­ninger. Konfigurer meddelelser baseret på kilome­ter­tæller, driftstid eller tid siden sidste eftersyn og få en automatisk meddelelse, når der er tegn på drifts­for­styr­relser. Du kan også overvåge brænd­stof­forbrug for at identi­ficere unormal brug.

Få mere at vide om grøn og sikker kørselArrow right

Brug dit udstyr, dine køretøjer og medar­bejdere mere effektivt

GPS Profes­sionel navigation bruger et komplekst netværk af livetra­fikdata og avancerede algoritmer til at hjælpe dine medar­bejdere med at undgå trafik. På den måde kan du admini­strere dine ressourcer mere effektivt og planlægge dit arbejde bedre.

Få mere at vide om GPS profes­sionel navigation og trafik­in­for­mationArrow right
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Få alle dine virksom­heds­sy­stemer til at arbejde sammen

Du kan nemt integrere dine tredje­part­s­for­ret­nings­pro­grammer og -enheder med Webfleet Solutions' hardware og software og opbygge din ideelle arbejdsgang. Du kan for eksempel forbinde tredje­parts­hardware med chauffør-id eller kombinere PRO 8375 Driver Terminal med andre programmer for at understøtte streg­ko­descanning og digital registrering af under­skrifter.

Få mere at vide om forret­nings­in­te­grationArrow right

Se vores løsninger

Vehicle tracking
Sporing af køretøjerPlus

Spor køretøjer og aktiver i realtid for at spare penge og tid på vejen.

Læs mereArrow right
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Workforce management
Styring af arbejds­gangePlus

Arbejds­tider og kørsel­sadfærd registreres og overvåges automatisk.

Læs mereArrow right
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Asset tracking
WEBFLEET Asset TrackingPlus

Overvåg alle dine aktiver og køretøjer på ét interface.

Læs mereArrow right
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Business integration
Virksom­heds­in­te­grationPlus

Integrer flådestyring med dine eksiste­rende tredje­part­s­løs­ninger.

Læs mereArrow right
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Green and safe driving
Grøn og sikker kørselPlus

Reducer omkost­ninger med overvågning og indsigt i realtid.

Læs mereArrow right
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Navigation
Profes­sionel navigation og trafik­in­for­mationPlus

Et komplekst netværk af livetra­fikdata og avancerede algoritmer hjælper dig med at undgå forstyr­relser på vejen.

Læs mereArrow right
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Boost effek­ti­vi­teten og sørg for dine aktivers sikkerhed med data i realtid

Automatiser processer. Beskyt aktiver. Reducer den tid, der bruges på admini­stration. Alt sammen mens du bruger dine køretøjer, aktiver og teams mere effektivt. Investe­ringen har gennem­snitligt tjent sig ind efter 6 til 9 måneder.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nuArrow right