Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 COVID-19 Update.  Læs mere

Flådestyring til bygge­branchen

Få mere indsigt - med data i realtid

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Detaljerede rapporter

Webfleet Solutions

Detaljerede rapporter

Med nøjagtige oplysninger om hver enkelt medar­bejders eller teams arbejds­timer, er det nemt at påvise overhol­delse af reglerne ved hjælp af WEBFLEET. Herudover får du mere at skulle have sagt i forhold til overtid og daglig produk­ti­vitet.

Planlæg bedre med WEBFLEET

Webfleet Solutions

Planlæg bedre med WEBFLEET

Få bedre planlægning af udstyr, køretøjer, medar­bejdere og materialer, der leveres på stedet. Skab optimal admini­stration af dine ressourcer ved altid at have viden om den præcise placering i realtid eller det forventede ankomst­tids­punkt for dine køretøjer.

Problemfri databe­handling og -inte­gration

Webfleet Solutions

Problemfri databe­handling og -inte­gration

De registrerede data behandles omgående og er klar til brug til lønbe­regning.

Webfleet Solutions-fordelen

50.000-kunder

ISO 27001-certi­fi­ceret

Partnere nær dig

Forskning og udvikling, der er førende i branchen

Sæt mere skub i dine eksiste­rende systemer med partnerapps

Webfleet Solutions

Sæt mere skub i dine eksiste­rende systemer med partnerapps

Nem integration af WEBFLEET og vores partner­pro­grammer i dine eksiste­rende systemer for at understøtte din lager­styring, arbejdsgang eller bevis for service.

App Center

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitlig 6 til 9 måneder

Se, hvordan WEBFLEET kan hjælpe din virksomhed.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nu