Hvordan automa­ti­sering, digita­li­sering og nye teknologier forandrer bygge­branchen

construction

74 % af alle bygge­firmaer siger, at de har planer om at imple­mentere ny teknologi i løbet af det kommende år. De angiver sikkerhed og produk­ti­vitet som de primære årsager til denne beslutning.

Samtidig er firmaerne også bekymrede ved at bruge ny teknologi. Det, der hyppigst bliver nævnt, er omkost­ninger, træning, erstat­nings­ansvar, sikkerhed på bygge­pladsen og datasik­kerhed.

Kodeordet er intelligent anvendelse.

Denne e-bog undersøger:

  • Brugen af digita­li­sering og automa­ti­sering i bygge­branchen
  • De vigtigste teknologier, som ændrer branchen, og de potentielle fordele for dig
  • De største udfor­dringer ved at anvende ny teknologi
  • Hvordan du minimerer risiciene ved at tage ny teknologi i brug i din virksomhed
Download nu 

Download den gratis e-bog

Find ud af, hvad digita­li­sering og automa­ti­sering kan gøre for dig.

Lad os holde kontakten

Vi vil gerne holde kontakten for at give dig værdi og opnå mere. Gå ikke glip af værdifuldt indhold og information om følgende emner:

  • Vejled­ninger og hvidbøger
  • Begiven­heder
  • Nyheder fra branchen
  • Særlige tilbud og kampagner