Grøn og sikker kørsel

Bidrager til bedre køreadfærd og brænd­stof­be­spa­relser

Grøn og sikker kørsel

Bidrager til bedre køreadfærd og brænd­stof­be­spa­relser

Webfleet giver både chauffører og flådechefer detaljerede oplysninger om køreadfærd. Alle får mulighed for at gøre noget, inden, under og efter hver tur. Hold dine køretøjer og chauffører grønne og sikre med Webfleet.

Grønne funktioner og funktioner til sikker kørsel

Hjælp til forbedring af køreadfærd

Vi har udviklet OptiDrive 360 for at hjælpe chauffører med at få en bedre køreadfærd. Vi tilbyder en af de mest komplette tilgange til løbende forbedring af flådens præstation.

Med OptiDrive 360 kan teamet lære, få under­visning, evaluere og sammenligne et bredt udvalg af præsta­tions­in­di­ka­torer.

Chauf­fø­rerne får direkte feedback og råd om kørslen på turen, og Webfleet viser klart og tydeligt flådechefen bespa­rel­ses­po­ten­tialet.

Se, hvordan Webfleet hjælper dig med at forbedre køread­færden.

OptiDrive 360⁠
Hjælp til forbedring af køreadfærd
Hold øje med brænd­stof­forbrug og udledning af CO₂

Hold øje med brænd­stof­forbrug og udledning af CO₂

Få realtids- og historisk viden om flådens brænd­stof­forbrug og udledning. Opdag tendenser og uregel­mæs­sig­heder med dashboardet for brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet, og lav sammen­lig­ninger over tid med brændstof- og CO2-rappor­tering.

Vores LINK-enhed i bilen indsamler dataene fra køretøjet og viser dem i Webfleet. Uanset om du har personbiler, varebiler eller lastbiler, så har vi en pålidelig løsning til dig.

Sørg for, at alle køretøjer er ordentligt vedli­ge­holdt

Vid, at dine køretøjer er ordentligt vedli­ge­holdt. Med Webfleet køretøjs­ved­li­ge­hol­delse får du besked, hvis der er diagno­stiske problemer med et køretøj. Og du kan planlægge vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver baseret på realtidsdata om antal kørte kilometer.

Service på køretøjer⁠
Sørg for, at alle køretøjer er ordentligt vedli­ge­holdt

Alt det, du skal vide om miljøvenlig kørsel

Hvordan gør jeg min flåde grønnere?

0
Gå til indhold

Hvis du vil gøre din flåde grønnere, så kan du starte med at opbygge en forståelse for din virksomheds unikke behov og dynamikker. Skal du fordoble indsatsen for at reducere din flådes CO2-udledning? Eller måske er det tid til at erstatte dine gamle køretøjer med elektriske modeller? Find ud af, hvad der kan gøres med det samme, og hvad der kræver langsigtede investe­ringer. Så kan du udvikle en handlingsplan, som kan gøre din flåde grønnere. Er du på udkig efter en hurtig opstart? Udforsk Green Your Fleet-initi­a­tivet fra Webfleet og Justdiggit.

Hvad er en grøn flåde-po­litik?

0
Gå til indhold

En grøn flåde-po­litik angiver en flåde­virk­somheds bæredyg­tig­hedsplan og værdier. Den skitserer også specifikke mål, som flåde­virk­som­heden stræber efter at nå. En grøn flåde-po­litik afspejler miljømæssig ansvar­lighed og omfatter konkrete handlinger, som alle virksom­hedens ansatte kan udføre. Grønnere kørsel er ofte en hjørnesten i politikken – det er vigtigt for trans­por­tin­du­strien at reducere udledninger.

Hvad er bæredygtig flådesty­rings­strategi?

0
Gå til indhold

En bæredygtig flådesty­rings­strategi kombinerer flådesty­rings­kom­pe­tencer med digitale løsninger. Ved at udnytte data i realtid og historiske data om brænd­stof­forbrug og CO2-udledning kan flådechefer identi­ficere hvilke handlinger, der kan forbedre virksom­hedens bæredyg­tighed. Køreadfærd spiller en rolle for brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet og køretøjets tilstand, så en bæredygtig flådesty­rings­strategi bør inkorporere køreun­der­visning/trænings­pro­grammer med udgangs­punkt i grøn kørsel.

Hvad er nogle miljø­venlige køretek­nikker?

0
Gå til indhold

Miljøvenlig kørsel omfatter teknikker, som reducerer brænd­stof­forbrug og CO2-udledning. Brug af fartpilot til at opretholde en konstant hastighed på motorveje er en af de mest miljø­venlige køretek­nikker. At undgå hurtig accele­ration, minimere tomgang, skifte gear korrekt og køre på frihjul, hvor det er sikkert, er også effektive miljø­venlige teknikker.

Reducerer miljøvenlig kørsel ulykker?

0
Gå til indhold

Kørsel ved lavere, miljø­venlige hastigheder reducerer risikoen for ulykker. Siden chaufførens reaktionstid og adfærd såsom bremsning og styring påvirkes af farten, er miljøvenlig kørsel mere sikkert. Den grønneste hastighed for passa­ger­biler og lette erhvervs­kø­re­tøjer er 65 til 80 km i timen (den grønne hastighed kan dog variere fra køretøj til køretøj).

driver management for transport companies

Sådan holder du dine chauffører glade, sunde og produktive

driver management for transport companies

Få indblik i hvordan du rekrutterer og fastholder chauffører, forbedrer deres produk­ti­vitet og fremmer fysisk og mental sundhed.

Download den GRATIS vejledning

Eco driving: Primære fordele

Færre udgifter

Eco driving er en af de smarteste metoder til at reducere brænd­stof­for­bruget.

Sikker kørsel

Bidrager til bedre køreadfærd og brænd­stof­be­spa­relser

Mindre CO2

Du bliver i stand til at reducere din CO2-udledning med eco driving.

Grøn trovær­dighed

Bidrag til din pligt til at være miljøansvarlig.

Boost din brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet med Webfleet og Bridgestone

Webfleet eco driving-rap­porter

Rapport over brænd­stof­forbrug

Overvåg brænd­stof­for­bruget for dine køretøjer, og se usædvanlige hændelser.

ttb fuel consumption report
wf co2 report

CO2-rapport

Hold øje med virksom­hedens miljø­be­lastning med data om CO2-udledning for samtlige køretøjer og ture.

OptiDri­ve-rapport

Få viden om dine chaufførers køreadfærd.

report optidrive360
ttb maintenance report

Vedli­ge­hol­del­ses­rapport

Få besked, når et køretøj er klar til vedli­ge­hol­delse.

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.