Grøn og sikker kørsel

Bidrager til bedre køreadfærd og brænd­stof­be­spa­relser

WEBFLEET giver både chauffører og flådechefer detaljerede oplysninger om køreadfærd. Alle får mulighed for at gøre noget, inden, under og efter hver tur. Hold dine køretøjer og chauffører grønne og sikre med WEBFLEET.

Grønne funktioner og funktioner til sikker kørsel

Hjælp til forbedring af køreadfærd

Vi har udviklet OptiDrive 360 for at hjælpe chauffører med at få en bedre køreadfærd. Vi tilbyder en af de mest komplette tilgange til løbende forbedring af flådens præstation.

Med OptiDrive 360 kan teamet lære, få under­visning, evaluere og sammenligne et bredt udvalg af præsta­tions­in­di­ka­torer.

Chauf­fø­rerne får direkte feedback og råd om kørslen på turen, og WEBFLEET viser klart og tydeligt flådechefen bespa­rel­ses­po­ten­tialet.

Se, hvordan WEBFLEET hjælper dig med at forbedre køread­færden.

OptiDrive 360
Hjælp til forbedring af køreadfærd
Hold øje med brænd­stof­forbrug og udledning af CO₂

Hold øje med brænd­stof­forbrug og udledning af CO₂

Få realtids- og historisk viden om flådens brænd­stof­forbrug og udledning. Opdag tendenser og uregel­mæs­sig­heder med dashboardet for brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet, og lav sammen­lig­ninger over tid med brændstof- og CO2-rappor­tering.

Vores LINK-enhed i bilen indsamler dataene fra køretøjet og viser dem i WEBFLEET. Uanset om du har personbiler, varebiler eller lastbiler, så har vi en pålidelig løsning til dig.

Sørg for, at alle køretøjer er ordentligt vedli­ge­holdt

Vid, at dine køretøjer er ordentligt vedli­ge­holdt. Med WEBFLEET køretøjs­ved­li­ge­hol­delse får du besked, hvis der er diagno­stiske problemer med et køretøj. Og du kan planlægge vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver baseret på realtidsdata om antal kørte kilometer.

Service på køretøjer
Sørg for, at alle køretøjer er ordentligt vedli­ge­holdt
driver management for transport companies

Sådan holder du dine chauffører glade, sunde og produktive

driver management for transport companies

Få indblik i hvordan du rekrutterer og fastholder chauffører, forbedrer deres produk­ti­vitet og fremmer fysisk og mental sundhed.

Download den GRATIS vejledning

Eco driving: Primære fordele

Færre udgifter

Eco driving er en af de smarteste metoder til at reducere brænd­stof­for­bruget.

Sikker kørsel

Bidrager til bedre køreadfærd og brænd­stof­be­spa­relser

Mindre CO2

Du bliver i stand til at reducere din CO2-udledning med eco driving.

Grøn trovær­dighed

Bidrag til din pligt til at være miljøansvarlig.

Boost din brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet med Webfleet Solutions og Bridgestone

WEBFLEET eco driving-rap­porter

Rapport over brænd­stof­forbrug

Overvåg brænd­stof­for­bruget for dine køretøjer, og se usædvanlige hændelser.

ttb fuel consumption report
wf co2 report

CO2-rapport

Hold øje med virksom­hedens miljø­be­lastning med data om CO2-udledning for samtlige køretøjer og ture.

OptiDri­ve-rapport

Få viden om dine chaufførers køreadfærd.

report optidrive360
ttb maintenance report

Vedli­ge­hol­del­ses­rapport

Få besked, når et køretøj er klar til vedli­ge­hol­delse.

Få en demon­stration

Se, hvordan WEBFLEET kan hjælpe din virksomhed.