OEM.connect

Opret forbindelse til Webfleet med fabrik­sin­stal­leret telema­tik­hardware

OEM.connect

Opret forbindelse til Webfleet med fabrik­sin­stal­leret telema­tik­hardware

Vores flådesty­rings­software Webfleet er kompatibel med mange mærker og modeller af køretøjer og kan oprette forbindelse til produ­centens fabrik­sin­stal­lerede telema­tik­hardware.

Du skal bare bruge køretøjets stelnummer (VIN) til at aktivere forbin­delsen til dine flådesty­ring­s­tje­nester og drage fordel af alle de fordele, de bringer med sig.

OEM.connect og Webfleet hjælper dig

Undgå forskuds­be­ta­linger, når du konfi­gu­rerer din flådesty­rings­løsning

Opret forbindelse for et køretøj hurtigt og uden at fjerne det fra vejen

Hold forbin­delsen til dine køretøjer til enhver tid

Få besked med det samme, når din flåde har behov for vedli­ge­hol­delse

Overhold lokale love og bestem­melser

Tag smarte forret­nings­be­slut­ninger hurtigere

Nøgle­funk­tioner

Sporing af køretøjer i realtid

Uanset om dine chauffører holder parkeret eller er på farten, kan du se deres position på kortet. Dette bidrager til at dokumentere aflevering eller fuldførte jobs og gør det nemmere for dig at overholde arbejds­tids­regler for chauffører.

vehicle tracking 03
wf ev vehicles

Under­støt­telse af elektriske køretøjer

OEM.connect under­støtter EV-flå­destyring af Merce­des-Benz køretøjer uden yderligere hardwa­re­in­stal­lation. Det hjælper dig med at:

  • Identi­ficere oplad­nings­sta­tioner på kortet, og se deres detaljer og tilgæn­ge­lighed.
  • Tjekke batte­ri­ni­veauer og resterende rækkevidde* i realtid.
  • Sætte alarmer for kritiske batte­ri­ni­veauer, og få besked, når et køretøj skal oplades.

Meddelelser og advarsler

Når et køretøj kører ind i eller forlader et forhånds­de­fi­neret område, eller når køretøjer har behov for vedli­ge­hol­delse, sender Webfleet øjeblik­keligt en meddelelse til dit kontrol­panel.

wfs notifications
simple trips management

Enkel turad­mi­ni­stration

Se tidligere registrerede køredata efter dato for et enkelt køretøj eller hele flåden. Tjek start- og slutpunkter, turens varighed, den tilba­gelagte distance og registrerede tur-/ordre­de­taljer. Kilome­ter­tæl­lerdata i realtid opdateres direkte fra køretøjets kilome­ter­tæller. Så når skatte­myn­dig­he­derne anmoder om dokumen­tation, kan du stole på, at dine rapporter er pålidelige.

Alt, hvad du behøver for at styre omkost­nin­gerne

Ud over at sende jævnlige under­ret­ninger om vedli­ge­hol­del­ses­tids­planer giver Webfleet dig automatisk besked, når et køretøj viser tegn på funktionsfejl. På den måde kan du planlægge vedli­ge­hol­delse, inden der opstår et dyrt nedbrud. Du kan også overvåge brænd­stof­forbrug for at identi­ficere unormal brug og overvåge dæktryk for at forhindre potentielle afbrydelser på vejen.

avg fuel consumption
mobile apps

Bruger­venlige mobilapps

Vi har designet vores mobilapps, så de er intuitive at bruge. Webfleet Mobile er skabt til flådechefer og hjælper dem med at holde styr på deres flådedrift på farten. Webfleet Logbook er skabt til chauffører og hjælper dem med at styre turad­mi­ni­stra­tionen og ændre alle turdetaljer såsom kontakt­person og formål med turen.

Vi har allerede forbindelse til nogle af de største OEM**-bilpro­du­center

Dine biler, varevogne og/eller lette erhvervs­kø­re­tøjer er muligvis allerede kompatible med vores OEM.connect-løsning.

Få en demon­stration

Tal med vores eksperter for at få at vide, om dine køretøjer er kompatible.

Rapporter om energi­forbrug/-niveau, automatiske servi­cepå­min­delser og EV-data under­støttes med Webfleet ECO-ta­riffen.
** OEM: Original Equipment Manufa­c­turer er de officielle og originale bilkom­po­nenter, der produceres direkte af producenten af din bil.BEMÆRK: Der skal gennemføres en kontrol­proces for at bekræfte tilslut­nings­mu­lig­he­derne for hver elektrisk Merce­des-Benz køretøj.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.