Flådestyring til sundheds­virk­som­heder

Administrer og optimer din sundheds­flå­de­ak­ti­vitet

Flådestyring til sundheds­virk­som­heder

Administrer og optimer din sundheds­flå­de­ak­ti­vitet

Webfleet giver dig en række værktøjer til at drive en pålidelig og effektiv flåde. Webfleets flådesty­rings­løsning hjælper dig med at dokumentere vedli­ge­hol­delse, spare på dine udgifter og identi­ficere områder, hvor arbejds­pro­cessen kan forbedres.

Fordele:

Reducer admini­stration og udgifter

Optimer køreadfærd og reducer risiko

Sørg for din virksomhed overholder reglerne og består eftersyn

Hvad kan Webfleet gøre for din sundheds­flåde?

Nemt at påvise pleje

Nemt at påvise pleje

Nemt at påvise pleje

Webfleet rapporterer automatisk, hvor mange timer medar­bej­derne bruger på en adresse og på vejen mellem besøgene. Få viden om, hvor dine medar­bejdere befinder sig på et givent tidspunkt - så du kan sende den plejer, der kan ankomme hurtigst, når der kommer et nødopkald, hvilket giver bedre effek­ti­vitet og reaktionstid.

Reducer dine faste udgifter

Reducer dine faste udgifter

Reducer dine faste udgifter

Hold mobil­te­le­fon­sam­taler, antal kørte kilometer og admini­stra­tionstid på et minimum. Med vores teknologi til sporing af køretøjer og 2-vejs kommu­ni­ka­tions­system kan du finde frem til den plejer, der vil kunne ankomme inden for kortest tid, og derefter omgående sende vedkommende til patientens adresse. Du kan også få pålidelige rapporter om medar­bej­derture, så du kan følge med i deres udgifts­op­gø­relser.

Hjælp dit team med at yde pleje på en effektiv måde

Hjælp dit team med at yde pleje på en effektiv måde

Hjælp dit team med at yde pleje på en effektiv måde

Webfleet registrerer den tid, plejerne tilbringer hos patienter, deres pauser samt rejsetid fra den ene adresse til den næste - og registrerer områder, hvor der er plads til forbedring.

Webfleet-fordelen

60.000-kunder

ISO 27001-certi­fi­ceret

Partnere nær dig

Forskning og udvikling, der er førende i branchen

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitlig 6 til 9 måneder

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.