Reager hurtigt.
Eliminer nedetid.

Pålidelig vejsik­kerhed med 24/7-dækkontrol
- Webfleet TPMS

Anmod om opkald

Reager hurtigt.
Eliminer nedetid.

Pålidelig vejsik­kerhed med 24/7-dækkontrol
- Webfleet TPMS

Webfleet-dæktryks­over­våg­nings­system (TPMS) kontrol­lerer dit dæktryk og dækkets temperatur i realtid. Med forebyg­gende dækhånd­tering bliver problemer opdaget, før de fører til dyre repara­tioner eller nedetid. Uanset hvad du trans­por­terer – passagerer eller gods – hjælper TPMS dig med at komme sikkert frem til din destination og til tiden.

Ved du?

Dårlig dæktryks­hånd­tering kan påvirke din økonomi og sikkerhed negativt på mange måder

20%

af konven­tio­nelle dæk på vejen har alt for lavt tryk

+2,5%

stigning i brænd­stof­forbrug kan skyldes, at et dæk har 20 % for lavt tryk*

90%

af dækre­la­terede nedbrud skyldes sivende lækager

Webfleet TPMS hjælper dig med at

Opdage problemer, inden repara­tioner eller nedetid er påkrævet

Reducere nedbrud og drifts­for­styr­relser

Forbedre vejsik­ker­heden

Spare brændstof

Optimere effektiv dæklevetid

Øge bæredyg­tig­heden

Nøgle­funk­tioner

Livevisning af dine dæk

Se alle dine køretøjer og trailere, som er udstyret med TPMS, med seneste dæktilstand1. Hvert køretøjs- eller trailerdæk med et problem er farvekodet for at indikere alvor­lig­heden af problemet. En klar og tydelig tekst­be­skri­velse forklarer problemet.

wf tpms tab
wf tpms notifications

Notifi­ka­tioner i realtid

Modtag en notifi­kation med det samme, når unormale dæktryk eller tempe­ra­tur­pro­blemer registreres. Chauffører kan også vælge at få besked, når der er kritiske problemer2.

Identificer sivende lækager

90 % af dækre­la­terede nedbrud skyldes sivende lækager. Webfleet TPMS hjælper dig med at opdage sivende tryklækager før chaufføren. Dette reducerer risikoen for udvikling af bekymrende lave trykni­veauer.

truck pro8475 vehicle check 02
wf desktop tpms missing sensor

Nem sensor­styring

Vores TPMS-sen­sorer er designet for at forenkle instal­lation, så du sparer timer under instal­la­tions- og erstat­nings­pro­cessen.

Sideløbende genereres vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver automatisk i tilfælde af sensorer med lavt batte­ri­niveau og manglende sensorer.

Under­støt­telse af trailer

Hvis både lastbil og trailer er udstyret med TPMS, får du oplysninger om trailerens senest kendte position, og hvilken lastbil der er koblet sammen med traileren.

truck trailer tyres
wf mobile tpms tools app

TPMS Tools-app

Vores dedikerede Webfleet TPMS Tools-app er designet til at blive brugt på dit værksted eller af din dækfor­handler og dermed forenkle vedli­ge­hol­delsen af TPMS-sy­stemet.

Flere køretøjsdata

Webfleet TPMS bruges i kombination med en enhed til sporing af køretøjer. Du modtager alle de køretøjsdata, du har brug for, herunder position, kilome­ter­tæller og meget mere, fra et enkelt interface3.

fleet manager driver 01

Alt det, du skal vide om TPMS

Hvordan kan TPMS kende dækkene fra hinanden?

0
Gå til indhold

Hvert dæk er udstyret med en dæktryks­over­våg­nings­sy­stem­sensor, som overvåger dæktryk og temperatur i realtid. Disse data overføres fra dæksen­so­rerne til reser­ve­en­heder. Hvis både lastbil og trailer udstyres med TPMS, får du overblik over, hvor traileren er, så det bliver nemt for dig at vide, hvilken lastbil din trailer er forbundet med.

Er TPMS-sen­sorer påkrævede?

0
Gå til indhold

Sensorer er påkrævede for, at TPMS kan overvåge dæktryk og temperatur. Sensorerne sender data i realtid, så du får 24/7-dækkontrol.

Hvordan strøm­til­sluttes TPMS-sen­sorer?

0
Gå til indhold

Vores TPMS-sen­sorer fungerer i kombination med enheder til sporing af køretøjer. Sensorerne integreres problemfrit og sender data om placering, kilome­tertal og andre vigtige køretøjsdata, der kræves for at holde din flåde sikker og produktiv.

Hvad sker der, når et TPMS-batteri dør?

0
Gå til indhold

Når batterierne er ved at løbe tør for strøm, genererer TPMS automatisk en vedli­ge­hol­del­ses­opgave, der sikrer, at du udskifter batterierne i tide. Systemet automa­ti­serer også en vedli­ge­hol­del­ses­opgave for eventuelle manglende TPMS-sen­sorer.

Kan dæktryks­over­våg­nings­sy­stemer betale sig?

0
Gå til indhold

Som en proaktiv sikker­heds­for­an­staltning reducerer forebyg­gende dækhånd­tering kraftigt risikoen for punkte­ringer. Et dæktryks­over­våg­nings­system under­støtter din bundlinje ved at opdage problemer, før de fører til nedbrud og nedetid. TPMS forbedrer også flådens bæredyg­tighed, eftersom godt vedli­ge­holdte dæk holder længere.


Sådan fungerer Webfleet TPMS

Sådan fungerer Webfleet TPMS


wfs advanced tyre technology

Avanceret dæktek­nologi: Hvad betyder det for din flåde?

wfs advanced tyre technology

Vores seneste e-bog dykker ned i de nye løsninger, designs og materialer, som kan optimere dæks ydeevne samt den potentielle indvirkning på bæredyg­tighed, sikkerhed og omkost­nings­ef­fek­ti­vitet

Download

Investe­ringen har tjent sig ind om seks til ni måneder

Vil du reducere risikoen for dækpro­blemer, sørge for dine chaufførers sikkerhed, og reducere dine dækom­kost­ninger? Anmod om at blive ringet op af en af vores eksperter, og find ud af, hvordan Webfleet TPMS hjælper dig med at opnå alt det.

* Kilde: Bridgestone (baseret på for lavt tryk på 20 %, så påvirk­ningen kan variere afhængigt af dækkets speci­fi­ka­tioner)

1 Webfleet TPMS under­støtter ladvogne, traktor-trai­ler-kom­bi­na­tioner, busser og rutebiler. TPMS-funk­tio­na­litet under­støttes i øjeblikket kun til trailere, når traileren bruges sammen med en trækkende traktor, der har Webfleet TPMS installeret

2 Chauf­førad­varsler i kabinen tilgængelig til PRO 2020/7350/8375/8475.

3 Webfleet TPMS er både en tjeneste og et Webfleet-abonnement. Det bruges i kombination med en LINK 710/LINK 740 enhed til sporing af køretøjer til datafor­bin­delse.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.