Reagera snabbt.
Eliminera stille­stånds­tiden.

Tillför­litlig trafik­sä­kerhet med aktiv däckö­ver­vakning
- Webfleet TPMS

Begär uppringning

Reagera snabbt.
Eliminera stille­stånds­tiden.

Tillför­litlig trafik­sä­kerhet med aktiv däckö­ver­vakning
- Webfleet TPMS

Webfleet övervak­nings­system för däcktryck (TPMS) kontrol­lerar däckens tryck och temperatur i realtid. Med förebyg­gande däckun­derhåll upptäcks problem innan de leder till kostsamma repara­tioner eller stille­ståndstid. Oavsett om du kör passagerare eller gods ser TPMS till att du kommer fram säkert och i tid.

Visste du det här?

Dålig däcktrycks­han­tering kan ha negativ inverkan på verksam­hetens ekonomi och säkerhet på flera sätt

20%

av alla yrkesfordon på vägarna har för lite luft i däcken

+2,5%

högre bräns­le­för­brukning kan bli följden av att ett däck har 20 % för lågt tryck*

90%

av däckre­la­terade haverier beror på långsamt läckage

Webfleet TPMS hjälper dig att

Upptäcka problem innan det krävs reparation eller stille­ståndstid

Få mindre haverier och störningar i verksam­heten

Förbättra säkerheten på vägarna

Spara bränsle

Optimera däckens livslängd

Öka hållbar­heten

Huvud­funk­tioner

Däckö­versikt i realtid

Se aktuell däckstatus för alla fordon och släp som har TPMS1. Alla däck som har ett problem är färgkodade efter allvar­lig­hetsgrad. Problemet beskrivs tydligt med en förklarande text.

wf tpms tab
wf tpms notifications

Notiser i realtid

Få en notis så fort systemet upptäcker ett problem med däckens tryck eller temperatur. Föraren kan även välja att få en notis om det uppstår ett kritiskt problem2.

Identifiera långsamt läckage

90 % av däckre­la­terade haverier beror på långsamt läckage. Webfleet TPMS upptäcker långsamt tryckläckage innan föraren kan göra det. Det minskar risken för att farligt lågt tryck ska uppstå.

truck pro8475 vehicle check 02
wf desktop tpms missing sensor

Enkel sensor­han­tering

Våra TPMS-sen­sorer är enklare att installera, så du sparar flera timmar vid instal­lation och byte.

Under­hållsåt­gärder genereras automatiskt om en sensor har låg batterinivå eller saknas.

Stöd för släp

Om både dragbilen och släpet har TPMS ser du den senast kända positionen för släpet och vilken dragbil det är kopplat till.

truck trailer tyres
wf mobile tpms tools app

Appen TPMS Tools

Vår särskilda app Webfleet TPMS Tools är utformad för att användas i din verkstad eller på däckverk­staden, vilket förenklar underhåll av TPMS-sy­stemet.

Mer fordonsdata

Webfleet TPMS används i kombination med en fordons­spår­nings­enhet. Du får alla fordonsdata du behöver, till exempel plats och mätar­ställning, i ett enda gränssnitt3.

fleet manager driver 01

Allt du behöver veta om TPMS

Hur vet TPMS vilket däck som är vilket?

0
Hoppa till innehåll

Varje däck har en TPMS-sensor som övervakar däckets tryck och temperatur i realtid. Dessa data överförs från däcksen­so­rerna till externa enheter. Genom att utrusta både dragbil och släp med TPMS kan du se släpets position så att du vet vilken dragbil det är kopplat till.

Måste man ha TPMS-sen­sorer?

0
Hoppa till innehåll

För att TPMS ska kunna övervaka däckens tryck och temperatur krävs sensorer. Sensorerna överför data i realtid och ger aktiv däckö­ver­vakning.

Hur drivs TPMS-sen­so­rerna?

0
Hoppa till innehåll

Våra TPMS-sen­sorer fungerar i kombination med enheter för fordons­spårning. De är sömlöst integrerade och tillhan­da­håller platsdata, vägmä­tardata och andra viktiga fordonsdata som du behöver för att hålla vagnparken säker och produktiv.

Vad händer när batteriet i en TPMS-sensor tar slut?

0
Hoppa till innehåll

När ett batteri börjar ta slut genererar TPMS automatiskt en under­hållsåtgärd så att du kan byta det i god tid. Systemet genererar även en under­hållsåtgärd om någon TPMS-sensor saknas.

Är det värt att ha ett övervak­nings­system för däcktryck?

0
Hoppa till innehåll

Förebyg­gande däckun­derhåll är en säker­hets­åtgärd som minskar risken för däckex­plo­sioner avsevärt. Ett övervak­nings­system för däcktryck gagnar resultatet eftersom det upptäcker problem innan de leder till haverier och stillestånd. TPMS gör dessutom vagnparken mer hållbar eftersom väl underhållna däck håller längre.


Så fungerar Webfleet TPMS

Så fungerar Webfleet TPMS


wfs advanced tyre technology

Avancerad däckteknik: vad innebär det för din vagnpark?

wfs advanced tyre technology

Vår senaste e-bok gör en djupdykning i lösningar, design och material som optimerar däckpre­standa, och hur detta kan påverka din vagnparks hållbarhet, säkerhet och kostnads­ef­fek­ti­vitet.

Ladda ner guide

Avkastning på investe­ringen inom sex till nio månader

Vill du förhindra däckha­verier, hålla dina förare säkra och minska däckkost­na­derna? Be om att bli uppringd av någon av våra experter och få reda på hur Webfleet TPMS hjälper dig att göra det.

* Källa: Bridgestone (baserat på 20 % för lågt tryck; påverkan kan variera beroende på däckspe­ci­fi­kation)

1 Webfleet TPMS kan användas för lastbilar, dragbilar med släp samt bussar. TPMS-funk­tioner kan för närvarande bara användas för släp om de är kopplade till en dragbil som har Webfleet TPMS.

2 Förar­var­ningar i hytten finns till PRO 2020/7350/8375/8475.

3 Webfleet TPMS är en tillägg­s­tjänst till ett Webfleet-abonnemang. Den används i kombination med en LINK 710-/740-fordons­spår­nings­enhet för dataan­slutning.