Vagnparks­han­tering för trans­port­fö­retag

Minska kostnaderna, följ regelverken och förbättra säkerheten

Få en demo

Webfleet är Bridgestones prisbelönta lösning för vagnparks­han­tering och telematik som utrustar dig med de verktyg du behöver för att minska bräns­le­kost­nader, öka effek­ti­vi­teten, följa reglerna och köra säkrare på vägarna. Detta ger dig utrymme att fokusera på att få ditt trans­port­fö­retag att växa.

Vagnparks­han­tering för transport från Webfleet hjälper dig

Sänka dina drift­kost­nader

Hantera regel­ef­ter­levnad för färdskrivare och körtimmar

Öka produk­ti­vi­teten och planera ditt arbetsflöde och din logistik mer effektivt

Hålla schemat med de snabbaste och bäst lämpade rutterna

Uppmuntra förare att köra säkrare

Bevaka lastbilar, släpvagnar och förare på ett enda ställe

Upptäck vår lösning för transporter

Fordons­han­tering

Visa position för dina lastbilar och släpvagnar samt dess användning i realtid. Få tillgång till avancerade fordonsdata som spårning och sökning, bräns­le­an­vändning, AdBlue-nivå, motortimmar med mera. Få direkt­var­ningar om dina fordons skick, inplanerad under­hålls­service, låg AdBlue-nivå och händelser i diagnos­tik­sy­stemet.

Mer om vår lösning för fordons­han­tering
Trans­port­pro­gramvara för fordons­han­tering i realtid
Program­va­ru­lös­ningar för förar­han­tering

Förar­han­tering

Webfleet eliminerar tidsödande manuella uppgifter för förarna. Allt från föraran­passad mobilapp till förari­den­ti­fi­ering, aktiv återkoppling på körstil, och navigering – vi hjälper dina förare med kraftfullt stöd för att göra jobbet. Med digital order­han­tering ökar produk­ti­vi­teten, medan körstil och körtidsdata uppmuntrar till en säkrare och mer effektiv körning på vägarna.

Mer om vår lösning för förar­han­tering

Efter­lev­nads­support

Med hjälp av en komplett uppsättning verktyg för efter­lev­nads­a­nalys och rappor­tering av färdskrivar- och körtids­be­stäm­melser minskar kostnaden och arbets­bördan gällande efterlevnad för dina team på vägarna och på kontoret. Dessutom kan du bli mer digital med fordonsin­spek­tioner som ligger i linje med kraven från Driver Vehicle Standards Agency (DVSA).

Mer om vår lösning för efter­lev­nads­stöd
Efter­lev­nads­support för trans­port­fö­retag
Realtids­in­for­mation om bräns­le­för­brukning

Bräns­le­för­brukning

Med realtids­in­for­mation om bräns­le­för­brukning och körstil, inklusive tomgångs­körning och användning av farthållare, kan du vidta åtgärder för att minska den totala kostnaden för ägarskap och minska kodiox­id­ut­släpp.

Mer om vår lösning för bräns­le­ef­fek­ti­vitet

Optimering av arbets­flödet

Ta de snabbaste rutterna, undvik trafik­stock­ningar och få mer gjort med en PRO-enhet för navigering och en app anpassad för arbets­flö­des­han­tering. Anslut till Webfleet för all information du behöver om ordrar, förare och fordon. Kommunicera sömlöst med ditt team på vägarna för bättre arbets­flö­des­han­tering och logistik och för att säkerställa en hög kundser­vicenivå genom punktliga leveranser.

Mer om vår lösning för optimering av arbets­flödet
Logistik­pro­gramvara för trans­port­fö­retag
Integrera företags­program med en trans­port­pro­gramvara

Integrering från tredje part

Du kan enkelt integrera andra företags­program med trans­port­pro­gram­varan Webfleet för att skapa precis den lösning du behöver idag och samtidigt framtids­säkra ditt system alltef­tersom ditt företag växer.

Säkerhet i vagnparken

Sätt vagnparkens säkerhet främst. Få reda på exakt var dina fordon och förare befinner sig. Få insikter om körpre­sta­tioner, hantera förar­trötthet och få tillgång till lastbils­spe­cifik navigering för att skydda dina lastbilar och släp. Smarta video­verktyg för fordonska­meran, digitala fordonsin­spek­tioner och aviseringar om underhåll förebygger olyckor och skyddar dig och dina förare mot felaktiga anspråk.

Mer om vår lösning för säkerhet i vagnparken
Logistik­pro­gramvara för trans­port­fö­retag

Kolla in Webfleet:s trans­port­spe­cifika funktioner

Webfleet Tachograph Manager

Förenkla efter­lev­naden genom att ladda ned digitala fjärrdata.

Läs mer⁠

Webfleet TachoShare

Modul för fjärr­ned­laddning och arkivering som låter dig bestämma över färdskri­vardata.

Läs mer⁠

Återstående körtider

Realtidsåt­komst till information om restid.

Läs mer⁠

Tillgångs­spårning i Webfleet

Övervaka dina tillgångar och fordon i samma gränssnitt

Läs mer⁠

Allt du behöver veta om transport- och logistik­pro­gram­varan

Vad är en trans­port­pro­gramvara?

0
Hoppa till innehåll

En trans­port­pro­gramvara kan även kallas programvara för vagnparks­han­tering. Program­varan förenklar de dagliga uppgifterna vid vagnparks­han­tering så att du slipper krångligt pappers­arbete. Den ger dig också den realtids­in­for­mation som krävs för att fatta smarta verksam­hets­beslut.

Hur fungerar trans­port­pro­gram­varan?

0
Hoppa till innehåll

Trans­port­pro­gram­varan har utformats så att transport- och logistik­fö­retag ska kunna bedriva sin verksamhet mer effektivt. Program­varan inkluderar vanligtvis funktioner som order­han­tering, trans­port­ledning, vagnparks­spårning och rappor­tering. Program­varan installeras och konfi­gu­reras för att uppfylla vagnparkens särskilda verksam­hets­behov.

Vilka är fördelarna med en logistik­pro­gramvara för trans­port­fö­retag?

0
Hoppa till innehåll

Med en logistik­pro­gramvara kan vagnparker för transport arbeta mer produktivt, effektivt, säkert och hållbart. Vagnparks­chefer kan enkelt övervaka återstående körtimmar, vilket gör efter­lev­naden stressfri. Få tillgång till och visa alla dina viktigaste vagnparksdata på en enda dashboard.

Hur mycket kostar en trans­port­pro­gramvara?

0
Hoppa till innehåll

Kostnaden för trans­port­pro­gram­varan beror på din vagnparks behov. Hur många fordon finns i vagnparken, till exempel? Vilka behov har du vad gäller spårning, navigering och rappor­tering? Webfleet-kunder kan spara upp till 15 % i bräns­le­kost­nader, så kom ihåg att ta med minskade kostnader för bränsle och administ­ration i beräkningen. I genomsnitt noterar våra kunder avkastning på investe­ringen (ROI) inom 6–9 månader.

Vad är fordon­ste­le­matik?

0
Hoppa till innehåll

Fordon­ste­le­matik är en kombination av hårdvara och programvara som ansluter ett föremål (till exempel en lastbil) till internet och gör att den kan fjärrö­ver­vakas. Anslut­ningen gör det möjligt att registrera fordonsdata som körd sträcka, hastighet och accele­ration.

Hur fungerar fordon­ste­le­matik?

0
Hoppa till innehåll

Fordonsdata ligger som grund till fordon­ste­le­matik och därför installeras GPS-enheter i alla lastbilar i vagnparken. Enheterna skickar fordonens platsdata tillbaka till program­va­ru­sy­stemet på kontoret. Fordonens positioner visas sedan tydligt på en karta på skärmen, så du kan se var lastbilarna är och spåra deras förlopp i realtid.

Hur kan telematik vara till hjälp för trans­port­fö­retag?

0
Hoppa till innehåll

Telematik spelar en viktig roll i att öka produk­ti­vi­teten, förbättra säkerheten och sänka bränsle- och under­hålls­kost­nader. Med GPS-driven navigering håller sig förare på de snabbaste och säkraste rutterna, och borta från vägarbeten, trafik­stock­ningar och dåligt väder. Med telematik blir det enklare att analysera körbe­te­enden som accele­ration, hastighet och inbromsning, som alla påverkar bräns­le­för­bruk­ningen och fordonens skick.

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader i genomsnitt

Vill du veta hur vår vagnparks­han­te­rings­lösning hjälper dig att minska kostnaderna för trans­port­verk­sam­heten, öka produk­ti­vi­teten och stärka säkerheten samtidigt som du främjar efterlevnad? Boka en demon­stration av trans­port­pro­gram­varan och ta reda på mer nu.