Vagnparks­han­tering för trans­port­fö­retag

Minska kostnaderna, följ regelverken och förbättra säkerheten

Få en demo

Webfleet är en prisbelönt lösning för fordons­spårning från Europas ledande telema­tik­le­ve­rantör som utrustar dig med de verktyg du behöver för att minska bräns­le­kost­na­derna, öka effek­ti­vi­teten, följa reglerna och köra säkrare på vägarna. Detta ger dig utrymme att fokusera på att få ditt trans­port­fö­retag att växa.

Vagnparks­han­tering för transport från Webfleet hjälper dig

Sänka dina drift­kost­nader

Hantera regel­ef­ter­levnad för färdskrivare och körtimmar

Öka produk­ti­vi­teten och planera ditt arbetsflöde mer effektivt

Hålla schemat med de snabbaste och bäst lämpade rutterna

Uppmuntra förare att köra säkrare

Bevaka lastbilar, släpvagnar och förare på ett enda ställe

Upptäck vår lösning för transporter

Fordons­han­tering

Visa position för dina lastbilar och släp samt dess användning i realtid. Få direkt­var­ningar om dina fordons skick, inklusive inplanerad under­hålls­service, låg AdBlue-nivå och händelser i diagnos­tik­sy­stemet.

Mer om vår lösning för fordons­han­tering
truck autobahn 01 clean
TRUCKER 02 wide EU

Förar­han­tering

Webfleet eliminerar tidsödande manuella uppgifter för förarna. Detta hjälper till att öka produk­ti­vi­teten samtidigt som data om körstil och körtid uppmuntrar till säkrare körning på vägarna.

Mer om vår lösning för förar­han­tering

Efter­lev­nads­support

En komplett uppsättning verktyg för att följa bestäm­mel­serna för färdskrivare och körtimmar hjälper både dina förare ute på vägarna och arbetslaget på kontoret att minimera bördan att bevisa efterlevnad.

Mer om vår lösning för efter­lev­nads­stöd
office webfleet tachograph manager
trucker gas station 02

Bräns­le­för­brukning

Med realtids­in­for­mation om bräns­le­för­brukning och körstil, inklusive tomgångs­körning och användning av farthållare, kan du vidta åtgärder för att minska den totala kostnaden för ägarskap och minska kodiox­id­ut­släpp.

Mer om vår lösning för bräns­le­ef­fek­ti­vitet

Optimering av arbets­flödet

Anslut med en PRO-na­vi­gator och förar­terminal och få all information du behöver om ordrar och förare. Kommunicera smidigt med ditt team ute på vägarna och hantera arbets­flödet bättre för att garantera att de levererar i tid.

Mer om vår lösning för optimering av arbets­flödet
driver cau 09
devices pro8 01 coldchain

Integrering med tredje part

Du kan enkelt integrera andra verksamhets system med Webfleet för att skapa precis den lösning du behöver idag och framtids­säkra ditt system alltef­tersom ditt företag växer.

Säkerhet i vagnparken

Sätt vagnparkens säkerhet främst. Få insikter om körpre­sta­tioner, hantera förar­trötthet, få tillgång till lastbils­spe­cifik navigering och skydda dina lastbilar och släp. Smarta video­verktyg hjälper till att förhindra olyckor och skyddar dig och förarna mot bedrägliga skade­an­språk.

Mer om vår lösning för säkerhet i vagnparken
desktop dashcam data display cam 50

Kolla in Webfleet:s trans­port­spe­cifika funktioner

Webfleet Tachograph Manager

Förenkla efter­lev­naden genom att ladda ned digitala fjärrdata.

Läs mer⁠

Webfleet TachoShare

Modul för fjärr­ned­laddning och arkivering som låter dig bestämma över färdskri­vardata.

Läs mer⁠

Återstående körtider

Realtidsåt­komst till information om restid.

Läs mer⁠

Tillgångs­spårning i Webfleet

Övervaka dina tillgångar och fordon i samma gränssnitt

Läs mer⁠

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader i genomsnitt

Vill du veta hur vår vagnparks­han­te­rings­lösning hjälper dig att minska kostnaderna för trans­port­verk­sam­heten, öka produk­ti­vi­teten och stärka säkerheten samtidigt som du främjar efterlevnad? Boka en demon­stration och ta reda på mer nu.