SÄKERHET I VAGNPARKEN

Skydda dina förare, lastbilar och allmänheten

Skapa förut­sätt­ningar för en säker­hetskultur i hela vagnparken. Säker­hets­lös­ningarna i Webfleet inkluderar insikter om körpre­sta­tioner, först­klassig lastbilsna­vi­gering och säkerhet för tillgångar. Smarta video­verktyg hjälper till att förhindra olyckor och skyddar dig och förarna mot bedrägliga skade­an­språk.

Webfleet optimerar säkerheten i vagnparken

Förankra ansvarsfull körning

Förhindra olyckor och öka säkerheten på vägarna

Skydda förarna och verksam­heten mot bedrägliga skade­an­språk

Känn alltid till var vagnparkens tillgångar befinner sig

Håll fordonen i trafik­säkert skick

Stötta förarnas välmående och efterlevnad

Viktiga funktioner för säkerhet i vagnparken

Insyn i realtid

Webfleet Video integrerar video från fordonska­meran med kördata för att ge klarhet i trafi­kin­ci­denter. Kameran har AI-teknik som upptäcker riskfyllda ovanor och varnar förarna om att åtgärda beteendet i realtid. Video på begäran ger bevis vid bedrägliga försäk­rings­an­språk. Läs mer om Webfleet Video

desktop dashcam data display cam 50
pro 7350 optidrive

Insikter om körpre­sta­tioner​

OptiDrive 360 ger insikter för både vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer och förare, med feedback till förarna före, under och efter resan. Övervaka vanor som fortkörning, styrning, inbromsning och användning av farthållare för att analysera potentiella risker och se om förarna kan ha nytta av coachning eller utbildning. Läs mer om OptiDrive 360.

Lastbils­spe­cifik navigering

Se till att förarna tar de säkraste och effek­ti­vaste rutterna med TomTom GO Fleet. Planera rutter baserat på lastbilens höjd och vikt så att förarna kan undvika smala gator och låga broar. Dessutom kan eventuellt farligt gods tas med i beräkningen. Trötta förare kan hitta lämpliga rastplatser via PRO-förar­ter­mi­nalen och Work App.
Läs mer om PRO-förar­ter­mi­naler och Work App.

wf mobile messages trip data pro 8475 truck front
truck driver tunnel

Hantering av förar­trötthet

Du kan se förarnas återstående körtider och vilope­rioder i Webfleet för att säkerställa att de är utvilade innan du skickar ut dem. Eftersom körtiderna registreras automatiskt kan du vara säker på att rappor­te­ringen följer reglerna. Notiser i god tid gör att du kan undvika överträ­delser. Läs mer om återstående körtider och färdskri­var­lös­ningar

Säkerhet för släp

Att övervaka godset genom hela leveranskedjan räcker långt för att förhindra stöld. Spåra och övervaka alla dina lastbilar och släp i samma gränssnitt. Få varningar när tillgångar åker in i eller lämnar angivna områden eller om rörelse upptäcks. Status för släpets dörr spåras så att du kan se om den öppnas oväntat. Läs mer om spårning av släp i Webfleet

desktop map trailer standstill
vehicle check bundle

Trafiksäkra fordon

Väl underhållna fordon är säkrare fordon. Automa­tisera under­hålls­scheman med Webfleet. I kombination med våra enheter för fordons­spårning ger Webfleet varningar om allt från fordon­skol­lision till tecken på motorfel. Med appen Vehicle Check kan du minimera pappers­ar­betet och få mer tid till att fokusera på säkerheten. Läs mer om fordons­un­derhåll och Webfleet Vehicle Check.

Förebyg­gande däckun­derhåll​

Att hålla rätt däcktryck är avgörande för säker manövrering och broms­sträcka. Webfleet övervak­nings­system för däcktryck (TPMS) kontrol­lerar däckens tryck och temperatur i realtid så att du kan upptäcka problem innan de leder till kostsamma repara­tioner eller stillestånd. Läs mer om Webfleet TPMS

truck front tyre
transport security

Hur säkra är dina lastbilar ute på vägarna?​

transport security

Ta reda på hur du kan öka säkerheten i hela vagnparken.

Ladda ned den KOSTNADSFRIA guiden

Begär uppringning

Prata med en expert om hur ditt företag kan dra nytta av en lösning för vagnparks­han­tering.