Bräns­le­för­brukning

Minska kostnaderna med bränsle-, kör- och fordonsdata

Webfleet ger dig realtids­in­for­mation om bräns­le­för­brukning och körstil, som tomgångs­körning och användning av farthållare. Med den här värdefulla infor­ma­tionen kan du vidta åtgärder för att effektivt minska de totala kostnaderna för ägarskap, minska bräns­le­kost­nader för vagnparker och skära ner på koldi­ox­id­ut­släpp.

Bräns­le­ef­fek­ti­vitet med Webfleet hjälper dig

Sänka dina drift­kost­nader

Förbättra din bräns­le­ef­fek­ti­vitet och minska CO₂-utsläpp

Se till att ditt företag är hållbart

Huvud­funk­tioner

Bräns­leö­ver­vakning i realtid

Genom att ansluta till din lastbils FMS eller CAN-buss1 får du tydlig information om din bräns­le­för­brukning på varje resa. Du kan få meddelanden när bräns­le­nivån är låg och varningar vid onormal bräns­le­förlust som indikear stöld.

fuel
fuel over time

Spåra bräns­le­an­vändning över tid

Med historisk översikt och information i realtid om vagnparkens bräns­le­för­brukning och utsläpp kan du upptäcka trender och avvikelser. Jämför prestanda över tid på dashboarden för bräns­le­ef­fek­ti­vitet, identifiera excep­tio­nella händelser och använd den här infor­ma­tionen för att optimera bräns­le­han­te­ringen för din flotta och dina drift­kost­nader.

Läs mer om Webfleet-rapporter

Profes­sionell lastbilsna­vi­gering

Vår PRO-serie Driver Terminals ger lastbils­spe­cifik navigering och till­för­litlig trafi­kin­for­mation i realtid. När dina förare kör på de bäst lämpade rutterna undviker du tomgångs­körning i trafik­stock­ningar och onödigt långa körsträckor.

Ta reda på mer om profes­sionell navigering och trafi­kin­for­mation
truck driver tunnel
pro 8375 front adf idling en

Coachning till en aktiv körstil

Dina förare får aktiv förar­feedback och tips i fordonet via PRO Driver Terminal, er vilket hjälper dem att bli av med ovanor som ödslar bränsle och ökar CO₂-utsläppen.

Läs mer om PRO 8475 TRUCK

Aktivera farthållare oftare

I Webfleet färgas spåret på kartan grönt när farthållare är aktiverad. Du kan också se farthål­la­ran­vändning i reserap­porter. Detta hjälper dig att identifiera förare som behöver ytterligare utbildning i användning av farthållare.

truck road 03

Allt du behöver veta om bräns­le­ef­fektiva lastbilar

Vad är den genom­snittliga bräns­le­för­bruk­ningen för lastbilar?

0
Hoppa till innehåll

Det beror på ett par faktorer: 1. Lastbilens storlek och nyttolast samt 2. I vilken omgivning lastbilen kör (t.ex. inom eller mellan städer). I allmänhet förbrukar en lastbil 30 till 40 liter diesel för 100 km körning. Större lastbilar med nyttolast på omkring 23500 kg kan förbruka upp till 38 liter per 100 km. Mindre fordon, och sådana med mindre last, drar förstås mindre bränsle. En liten lastbil med en nyttolast på 16000 kg förbrukar exempelvis omkring 25 liter diesel per 100 km.

Hur mycket bränsle drar en lastbil per timme?

0
Hoppa till innehåll

Faktorer som hastighet och väder­för­hål­landen avgör hur mycket bränsle en lastbil förbrukar per timme. Enligt siffror från USA:s trans­port­de­par­tement förbrukar en lastbil 1,9 liter bränsle per timme bara på tomgångs­körning. I en hastighet på 60 km/h drar en lastbil 4,1 liter. Med en hastighet på 90 km/h förbrukar en lastbil 8,4 liter bränsle.

Vad har störst inverkan på lastbilars bräns­le­för­brukning?

0
Hoppa till innehåll

Körstil och fordonets skick är två av de största faktorerna som påverkar bräns­le­för­bruk­ningen. Tomgångs­körning, farthållare, accele­ration och jämn hastighet är något som föraren kan styra över. Webfleets PRO-förar­ter­mi­naler ger aktiv feedback som hjälper förarna att få mer bräns­le­ef­fektiva vanor bakom ratten. En trafiksäker lastbil har bättre bräns­le­för­brukning, så regelbundet underhåll säker­ställer att fordonets däck, bromsar och motor är i bra skick.

Varför är lastbilars bräns­le­för­brukning viktig?

0
Hoppa till innehåll

Bränsle utgör en stor del av den totala ägande­kost­naden – upp till 38% för din vagnpark. Om du vill kapa kostnader (och vilken vagnpark­sägare eller -admi­nist­ratör vill inte det?) är bräns­le­för­bruk­ningen viktig. Att minska CO2-utsläpp är viktigt, och bräns­le­ef­fektiva lastbilar skapar tveklöst mindre koldioxid.

Hur kan du hantera bräns­le­för­bruk­ningen för lastbilar?

0
Hoppa till innehåll

Digitala verktyg som hjälper dig att optimera vagnparkens prestanda och förar­pre­sta­tioner är oumbärliga. Ett vagnparks­han­te­rings­system som Webfleet gör det enkelt att spåra bräns­le­för­bruk­ningen i realtid. Bräns­le­för­bruk­ningen påverkas av vägför­hål­landen och körstil. Med ett digitalt vagnparks­han­te­rings­system kan du välja de bästa rutterna för dina lastbilar och få insikter om förarnas vanor.

Dina däck har stor påverkan på bräns­le­för­bruk­ningen

Visa våra andra lösningar

Fordons­han­tering

Fordons­han­tering
  • GPS-spårning, övervakning av vagnparks­status och bättre schemaläggning av under­hålls­upp­gifter.

Förar­han­tering

Förar­han­tering
Förar­han­tering
  • Förari­den­ti­fi­ering, arbetstimmar och prestan­da­support, förbättrade körstilar och ökad säkerhet.

Efter­lev­nads­support

Efter­lev­nads­support
  • En fullständig uppsättning verktyg som hjälper dig att följa reglerna om färdskrivare och förartimmar.

Optimering av arbets­flödet

Optimering av arbets­flödet
  • Kommunicera smidigt med ditt team ute på vägarna och hantera arbets­flödet bättre för att garantera att du levererar i tid.
wfs saving fuel

Spara bränsle: de bästa sätten att minska vagnparkens bräns­le­kost­nader

wfs saving fuel

Bränsle är en rörlig och oundviklig kostnad. Läs vår e-bok med praktiska strategier för att spara bränsle.

Hämta din kopia

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader i genomsnitt

Vill du sänka dina drifts­kost­nader och förbättra bräns­le­ef­fek­ti­vi­teten? Prata med en av våra experter idag.

Vill du stärka din verksamhet?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få värdefulla insikter: kostnadsfria guider, rådgivning, praktisk vägledning och mer.

Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

1 CAN (Controller Area Network) är den viktigaste databussen i ett fordon. Det fungerar som ett centralt nätverks­system. FMS (Fleet Management Systems Interface (system­gräns­snitt för vagnparks­han­tering)) är ett standar­di­serat gränssnitt som ger tillgång till fordonsdata.