Bräns­le­för­brukning

Minska kostnaderna med bränsle-, kör- och fordonsdata

WEBFLEET ger dig realtids­in­for­mation om bräns­le­för­brukning och körstil, som tomgångs­körning och användning av farthållare. Med den här värdefulla infor­ma­tionen kan du vidta åtgärder för att effektivt minska de totala kostnaderna för ägarskap, minska bräns­le­kost­nader för vagnparker och skära ner på koldi­ox­id­ut­släpp.

Bräns­le­ef­fek­ti­vitet med WEBFLEET hjälper dig

Sänka dina drift­kost­nader

Förbättra din bräns­le­ef­fek­ti­vitet och minska CO₂-utsläpp

Se till att ditt företag är hållbart

Huvud­funk­tioner

Bräns­leö­ver­vakning i realtid

Genom att ansluta till din lastbils FMS eller CAN-buss1 får du tydlig information om din bräns­le­för­brukning på varje resa. Du kan få meddelanden när bräns­le­nivån är låg och varningar vid onormal bräns­le­förlust som indikear stöld.

fuel
fuel over time

Spåra bräns­le­an­vändning över tid

Med historisk översikt och information i realtid om vagnparkens bräns­le­för­brukning och utsläpp kan du upptäcka trender och avvikelser. Jämför prestanda över tid på dashboarden för bräns­le­ef­fek­ti­vitet, identifiera excep­tio­nella händelser och använd den här infor­ma­tionen för att optimera bräns­le­han­te­ringen för din flotta och dina drift­kost­nader.

Läs mer om WEBFLE­ET-rap­porter

Profes­sionell lastbilsna­vi­gering

Vår PRO-serie Driver Terminals ger lastbils­spe­cifik navigering och till­för­litlig trafi­kin­for­mation i realtid. När dina förare kör på de bäst lämpade rutterna undviker du tomgångs­körning i trafik­stock­ningar och onödigt långa körsträckor.

Ta reda på mer om profes­sionell navigering och trafi­kin­for­mation
truck driver tunnel
pro 8375 front adf idling en

Coachning till en aktiv körstil

Dina förare får aktiv förar­feedback och tips i fordonet via PRO Driver Terminal, er vilket hjälper dem att bli av med ovanor som ödslar bränsle och ökar CO₂-utsläppen.

Läs mer om PRO 8475 TRUCK

Aktivera farthållare oftare

I WEBFLEET färgas spåret på kartan grönt när farthållare är aktiverad. Du kan också se farthål­la­ran­vändning i reserap­porter. Detta hjälper dig att identifiera förare som behöver ytterligare utbildning i användning av farthållare.

truck road 03

Dina däck har stor påverkan på bräns­le­för­bruk­ningen

Visa våra andra lösningar

Fordons­han­tering

Fordons­han­tering
  • GPS-spårning, övervakning av vagnparks­status och bättre schemaläggning av under­hålls­upp­gifter.

Förar­han­tering

Förar­han­tering
Förar­han­tering
  • Förari­den­ti­fi­ering, arbetstimmar och prestan­da­support, förbättrade körstilar och ökad säkerhet.

Efter­lev­nads­support

Efter­lev­nads­support
  • En fullständig uppsättning verktyg som hjälper dig att följa reglerna om färdskrivare och förartimmar.

Optimering av arbets­flödet

Optimering av arbets­flödet
  • Kommunicera smidigt med ditt team ute på vägarna och hantera arbets­flödet bättre för att garantera att du levererar i tid.
wfs transport 4 pillars whitepaper

Så här överlever och lyckas du i trans­port­sektorn

wfs transport 4 pillars whitepaper

Få reda på hur du hanterar färdskri­var­för­skrifter, boostar produk­ti­vi­teten, ökar vägsä­ker­heten och sänker bräns­le­för­bruk­ningen med den här praktiska guiden.

Ladda ned e-boken

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader i genomsnitt

Vill du sänka dina drifts­kost­nader och förbättra bräns­le­ef­fek­ti­vi­teten? Prata med en av våra experter idag.

Få kostnadsfri trans­por­tin­for­mation varje månad

Ange din e-post­a­dress för vårt månatliga nyhetsbrev Transport Insights med forskning, guider och analyser. Du kan avbryta prenu­me­ra­tionen när du vill. Du hittar mer information i vår sekre­tes­spolicy.

Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

1 CAN (Controller Area Network) är den viktigaste databussen i ett fordon. Det fungerar som ett centralt nätverks­system. FMS (Fleet Management Systems Interface (system­gräns­snitt för vagnparks­han­tering)) är ett standar­di­serat gränssnitt som ger tillgång till fordonsdata.