Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Läs mer

Förar­han­tering

Ge dina förare det stöd de behöver

Förar­han­teringFörar­han­teringFörar­han­teringFörar­han­teringFörar­han­teringFörar­han­tering

WEBFLEETs lösning för förar­han­tering minimerar distra­he­rande och tidsödande uppgifter för dina förare och ökar produk­ti­vi­teten. Detta hjälper också till att uppmuntra till en säkrare och mer effektiv körning. Ge dina förare det stöd de behöver för att de ska kunna prestera på högsta nivå.

WEBFLEETs förar­han­tering hjälper dig

Få en tydlig översikt över hur dina förare presterar

Kommunicera problem­fritt med dina förare

Följa reglerna för körtimmar och arbetstid

Förbättra körstilen

Öka vägsä­ker­heten

Minska administ­ra­tionstid och -kostnader

Nyckel­funk­tioner för förar­han­tering

Alltid veta vem som kör

Identifiera dina förare för att säkerställa att endast behörig personal använder dina lastbilar. Flagga enkelt lastbi­larnas rörelser utanför arbetstid och håll koll på enskild körstil och effek­ti­vitet i delade fordon.

Ta reda på mer om förari­den­ti­fi­ering
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Göra förarnas jobb enklare

PRO 8375 TRUCK Driver Terminal har navigering för lastbilar, särskilda intres­se­punkter för lastbilar och TomTom Traffic för optimala rutter och beräknade ankomst­tider. Den har också stöd för arbets­tids­re­gi­strering, digita­li­serad order­han­tering och aktiv förar­feedback och rådgivning.

Läs mer om PRO 8375 TRUCK

Optimera prestanda

Dina förare får aktiv förar­feedback och rådgivning via förar­ter­mi­nalen, vilket hjälper dem att bli vanor som ödslar bränsle och ökar utsläppen. Genom att garantera att ditt team kör säkert på motor­vä­garna hjälper du också ditt företag att upprätt­hålla ett gott rykte.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Hantera kör- och paustider

Med WEBFLEET får du den senaste infor­ma­tionen om dina förares återstående körtider och vilope­rioder. På så vis kan du effektivt göra planer utifrån precis information. Detta hjälper också till att optimera din förar­han­tering och distri­bu­tions­process, samtidigt som du får aviseringar om sociala överträ­delser i realtid.

Läs mer om återstående körtider

Analyser av daglig aktivitet

Vår Tachograph Manager-lösning visar alla dina förare tydligt och framhäver sociala överträ­delser som de har gjort. Du kan snabbt gå ner på detaljnivå för att se vad som orsakat varje överträ­delse och avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas.

Läs mer om WEBFLEET Tachograph Manager
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Förbättra dina förares vägsäkerhet

Vår PRO-serie Driver Terminals ger lastbils­spe­cifik navigering för att hjälpa förare att hålla sig till de bäst lämpade rutterna. Samtidigt gör WEBFLEETs enkla överblick över fordons­un­derhåll det enklare att hålla dina lastbilar i gott skick, vilket i förläng­ningen ökar säkerheten.

Webfleet Solutions

Kostnadsfri guide till förar­han­tering

Webfleet Solutions

Så uppmuntrar du glada, hälsosamma och produktiva lastbils­chauf­förer.

Ladda ner vår guide för förar­han­tering

Visa våra andra lösningar

Fordons­han­tering
Fordons­han­tering
  • GPS-spårning, övervakning av vagnparks­status och bättre schemaläggning av under­hålls­upp­gifter.
Läs mer
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Efter­lev­nads­support
Efter­lev­nads­support
  • En fullständig uppsättning verktyg som hjälper dig att följa reglerna om färdskrivare och förartimmar.
Läs mer
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Bräns­le­för­brukning
Bräns­le­för­brukning
  • Bräns­leö­ver­vakning i realtid och översikt över körstil för att minska kostnader och koldi­ox­id­ut­släpp.
Läs mer
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Optimering av arbets­flödet
Optimering av arbets­flödet
  • Kommunicera smidigt med ditt team ute på vägarna och hantera arbets­flödet bättre för att garantera att du levererar i tid.
Läs mer
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader i genomsnitt

Vill du förbättra körstil och vägsäkerhet och samtidigt ägna mindre tid åt administ­rativt arbete för förar­han­te­rings­upp­gifter? Prata med en av våra experter.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Få kostnadsfri trans­por­tin­for­mation varje månad

Ange din e-post­a­dress för vårt månatliga nyhetsbrev Transport Insights med forskning, guider och analyser. Du kan avbryta prenu­me­ra­tionen när du vill. Du hittar mer information i vår sekre­tes­spolicy.

Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu