Chauf­førad­mi­ni­stration

Giv dine chauffører den støtte, de har brug for

Anmod om opkald

Webfleets løsning til chauf­førad­mi­ni­stration fjerner distra­he­rende, tidskræ­vende, manuelle opgaver fra dine chaufførers hverdag og booster produk­ti­vi­teten. Det hjælper også med at fremme mere sikker og effektiv kørsel. Giv dine chauffører den støtte, de har brug for, til at præstere på højeste niveau.

Webfleets chauf­førad­mi­ni­stration hjælper dig med at

Få et tydeligt overblik over, hvordan dine chauffører præsterer

Kommunikere med dine chauffører uden problemer

Overholde køre-/hvile­tids­be­stem­melser

Forbedre køreadfærd

Forbedre sikkerheden på vejene

Reducere admini­stra­tionstid og omkost­ninger

Nøgle­funk­tioner i chauf­førad­mi­ni­stration

Se, hvem der kører

Identificer dine chauffører for at sikre, at kun autori­serede medar­bejdere bruger dine lastbiler. Hold nemt øje med lastbi­lernes bevægelser uden for arbejds­tiden, og hold styr på individuel køreadfærd og effek­ti­vitet i delte køretøjer.

Få mere at vide om chauf­fø­ri­den­ti­fi­cering
driver identification
pro 8475 truck front

Gør chauf­fø­rernes job lettere

PRO 8475 TRUCK Driver Terminal tilbyder lastbils­spe­cifik navigation, dedikerede inter­es­se­punkter for lastbiler og TomTom Traffic for optimale ruter og forventede ankomst­tider. Det under­støtter også arbejds­tids­re­gi­strering, digita­li­seret ordre­styring og aktiv feedback og råd til chauffører.

Få mere at vide om PRO 8475 TRUCK

Chauf­førad­mi­ni­stration: Optimer effek­ti­vi­teten

Dine chauffører får aktiv feedback og råd om kørslen via Driver Terminal, der hjælper dem med at undgå vaner, som spilder brændstof og øger udledninger. Hvis du sikrer, at dit team kører sikkert på motorvejen, hjælper det også med at bevare din virksomheds gode ry.

pro 8375 front adf idling en
rdt 01

Administrer køre- og hviletid

Webfleet leverer opdateret information om jeres chaufførers resterende kørsels­tider og hvile­pe­rioder. På den måde kan du planlægge effektivt baseret på nøjagtige oplysninger. Det hjælper ligeledes med at optimere chauf­førad­mi­ni­stration og udsen­del­ses­proces samt overhol­delse af lovgiv­ningen med infor­ma­tioner om lovover­træ­delser i realtid.

Få mere at vide om resterende kørsels­tider

Chauf­førad­mi­ni­stration: Daglig aktivi­tets­a­nalyse

Vores løsning Tachograph Manager viser tydeligt alle dine chauffører og fremhæver eventuelle lovover­træ­delser. Du kan hurtigt gå til detaljen og se, hvad der forårsagede hver enkelt overtræ­delse, og beslutte, hvilke foran­stalt­ninger der skal træffes.

Få mere at vide om Webfleet Tachograph Manager
analysis employees activities 02
truck driver tunnel

Optimer dine chaufførers sikkerhed på vejene

Vores PRO Driver Terminals giver lastbil­spe­cifik navigation, som hjælper chauffører med at forblive på de mest passende ruter. Samtidig gør Webfleets simple oversigt over vedli­ge­hol­delse af køretøjer det let at holde dine lastbiler i god stand, hvilket yderligere øger sikkerheden.

driver management for transport companies

Sådan holder du dine chauffører glade, sunde og produktive

driver management for transport companies

Få indblik i hvordan du rekrutterer og fastholder chauffører, forbedrer deres produk­ti­vitet og fremmer fysisk og mental sundhed.

Download den GRATIS vejledning

Se vores andre løsninger

Køretøjsad­mi­ni­stration

Køretøjsad­mi­ni­stration
  • GPS-sporing, overvågning af flådens tilstand og bedre planlægning af vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver.

Hjælp til overhol­delse af lovgivning

Hjælp til overhol­delse af lovgivning
  • Et komplet sæt værktøjer, som hjælper med at overholde fartskriver- og køretids­be­stem­melser.

Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet

Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet
  • Brænd­sto­fover­vågning i realtid og synlighed over køreadfærd, hvilket kan reducere omkost­ninger og CO₂-udled­ninger.

Optimering af arbejds­gange

Optimering af arbejds­gange
  • Kommuniker uden problemer med dit team på vejene, så du bedre kan admini­strere arbejds­gange og sikre levering til tiden.
wfs transport 4 pillars whitepaper

Sådan overlever du og får succes i trans­port­sek­toren

wfs transport 4 pillars whitepaper

Lær hvordan du håndterer fartskri­ver­re­gu­lering, øger produk­ti­vi­teten, forbedrer sikkerheden på vejene og sænker brænd­stof­for­bruget med denne praktiske håndbog.

Download e-bogen

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitligt 6 til 9 måneder

Vil du forbedre køreadfærd og sikkerhed på vejene og samtidig bruge mindre tid på admini­stra­tions­op­gaver vedrørende chauffører? Tal med en af vores eksperter.

Få trans­por­tindsigt hver måned – helt gratis

Indtast din e-mail adresse og modtag vores månedlige nyhedsbrev med under­sø­gelser, vejled­ninger og analyser. Du kan afmelde dig igen når som helst. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for yderligere oplysninger.

Indtast din e-mail-adresse.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.