Chauf­førad­mi­ni­stration

Giv dine chauffører den støtte, de har brug for

Anmod om opkald

Webfleets løsning til chauf­førad­mi­ni­stration fjerner distra­he­rende, tidskræ­vende, manuelle opgaver fra dine chaufførers hverdag og booster produk­ti­vi­teten. Det hjælper også med at fremme mere sikker og effektiv kørsel. Giv dine chauffører den støtte, de har brug for, til at præstere på højeste niveau.

Webfleets chauf­førad­mi­ni­stration hjælper dig med at

Få et tydeligt overblik over, hvordan dine chauffører præsterer

Kommunikere med dine chauffører uden problemer

Overholde køre-/hvile­tids­be­stem­melser

Forbedre køreadfærd

Forbedre sikkerheden på vejene

Reducere admini­stra­tionstid og omkost­ninger

Nøgle­funk­tioner i chauf­førad­mi­ni­stration

Se, hvem der kører

Identificer dine chauffører for at sikre, at kun autori­serede medar­bejdere bruger dine lastbiler. Hold nemt øje med lastbi­lernes bevægelser uden for arbejds­tiden, og hold styr på individuel køreadfærd og effek­ti­vitet i delte køretøjer.

Få mere at vide om chauf­fø­ri­den­ti­fi­cering
driver identification
pro 8475 truck front

Gør chauf­fø­rernes job lettere

PRO 8475 TRUCK Driver Terminal tilbyder lastbils­spe­cifik navigation, dedikerede inter­es­se­punkter for lastbiler og TomTom Traffic for optimale ruter og forventede ankomst­tider. Det under­støtter også arbejds­tids­re­gi­strering, digita­li­seret ordre­styring og aktiv feedback og råd til chauffører.

Få mere at vide om PRO 8475 TRUCK

Chauf­førad­mi­ni­stration: Optimer effek­ti­vi­teten

Dine chauffører får aktiv feedback og råd om kørslen via Driver Terminal, der hjælper dem med at undgå vaner, som spilder brændstof og øger udledninger. Hvis du sikrer, at dit team kører sikkert på motorvejen, hjælper det også med at bevare din virksomheds gode ry.

pro 8375 front adf idling en
rdt 01

Administrer køre- og hviletid

Webfleet leverer opdateret information om jeres chaufførers resterende kørsels­tider og hvile­pe­rioder. På den måde kan du planlægge effektivt baseret på nøjagtige oplysninger. Det hjælper ligeledes med at optimere chauf­førad­mi­ni­stration og udsen­del­ses­proces samt overhol­delse af lovgiv­ningen med infor­ma­tioner om lovover­træ­delser i realtid.

Få mere at vide om resterende kørsels­tider

Chauf­førad­mi­ni­stration: Daglig aktivi­tets­a­nalyse

Vores løsning Tachograph Manager viser tydeligt alle dine chauffører og fremhæver eventuelle lovover­træ­delser. Du kan hurtigt gå til detaljen og se, hvad der forårsagede hver enkelt overtræ­delse, og beslutte, hvilke foran­stalt­ninger der skal træffes.

Få mere at vide om Webfleet Tachograph Manager
analysis employees activities 02
truck driver tunnel

Optimer dine chaufførers sikkerhed på vejene

Vores PRO Driver Terminals giver lastbil­spe­cifik navigation, som hjælper chauffører med at forblive på de mest passende ruter. Samtidig gør Webfleets simple oversigt over vedli­ge­hol­delse af køretøjer det let at holde dine lastbiler i god stand, hvilket yderligere øger sikkerheden.

Se vores andre løsninger

Køretøjsad­mi­ni­stration

Køretøjsad­mi­ni­stration
  • GPS-sporing, overvågning af flådens tilstand og bedre planlægning af vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver.

Hjælp til overhol­delse af lovgivning

Hjælp til overhol­delse af lovgivning
  • Et komplet sæt værktøjer, som hjælper med at overholde fartskriver- og køretids­be­stem­melser.

Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet

Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet
  • Brænd­sto­fover­vågning i realtid og synlighed over køreadfærd, hvilket kan reducere omkost­ninger og CO₂-udled­ninger.

Optimering af arbejds­gange

Optimering af arbejds­gange
  • Kommuniker uden problemer med dit team på vejene, så du bedre kan admini­strere arbejds­gange og sikre levering til tiden.
transport security

Hvor god er dine lastbilers trafik­sik­kerhed?

transport security

Download vores e-bog i dag, og få handlings­o­ri­en­teret indsigt i opret­hol­delse af sikkerhed på tværs af din flåde.

Hent din kopi

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitligt 6 til 9 måneder

Vil du forbedre køreadfærd og sikkerhed på vejene og samtidig bruge mindre tid på admini­stra­tions­op­gaver vedrørende chauffører? Tal med en af vores eksperter.

Vil du gerne booste din virksomhed?

Abonner på vores nyhedsbrev og få værdifuld flåde­indsigt: Gratis guides, gode råd, vejled­ninger og meget mere.

Indtast din e-mail-adresse.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.