Optimering af arbejds­gange

Levering til tiden

Anmod om opkald

Opret forbindelse mellem Webfleet og en PRO-enhed til navigation og flådestyring for at få alle de oplysninger, du har brug for, om dine jobs og chauffører. Kommuniker uden problemer med dit team på vejene, så du bedre kan admini­strere arbejds­gange og sikre levering til tiden.

Webfleets optimering af arbejds­gange hjælper dig med at

Angive branchens bedste forventede ankomst­tider

Optimere køretid og gennemføre flere opgaver

Holde kontakten til dine chauffører og tilpasse dig det uventede

Nedsætte stress blandt chauffører

Integrere med andre forret­nings­pro­grammer for at få det ideelle system til admini­stration af arbejds­gange

Bruge mindre tid på admini­stration

Nøgle­funk­tioner

Gøre chauf­fø­rernes job lettere

PRO 8475 TRUCK Driver Terminal tilbyder lastbils­spe­cifik navigation, dedikerede inter­es­se­punkter for lastbiler og TomTom Traffic for optimale ruter og forventede ankomst­tider. Det under­støtter også arbejds­tids­re­gi­strering, digita­li­seret ordre­styring og råd om køreadfærd.

Få mere at vide om PRO 8475 TRUCK
pro 8475 truck front
van incar driver package 01

Branchens bedste forventede ankomst­tider

Webfleet hjælper dig med at give mere nøjagtige forventede ankomst­tider baseret på TomToms prisvin­dende trafik­in­for­ma­tioner. Netto­re­sul­tatet af nøjagtige forventede ankomst­tider? Dine lastbiler ankommer til tiden, du kan planlægge med større sindsro og få gennemført flere jobs.

Profes­sionel lastbil­navi­gation

Lastbil­navi­gation fokuserer på hovedveje frem for mindre veje og undgår skarpe sving. Benytter lastbil­spe­cifik hastig­heds­an­ta­gelse, der tager højde for adgangs­be­græns­ninger som højde, bredde, længde og farlig gods last. Det hjælper dig alt sammen med konsekvent at overholde dine forventede ankomst­tider.

Få mere at vide om profes­sionel navigation og trafik­in­for­mation
truck driver tunnel
wfdesktop pro8475 link710

Flådestyring: Problemfri kommu­ni­kation

Få et forenklet ordreforløb, og spar tid ved at sende opgaver og ordre­in­struk­tioner direkte fra kontoret til din chaufførs PRO Driver Terminal. Terminalen læser meddelelsen højt for at undgå at distrahere chaufføren. Du holder kontakten til din chauffør, så du kan reagere dynamisk på uventede hændelser.

Flådestyring: Optimer tiden på vejene

Resterende køreafstand viser, hvilke positioner det er muligt at nå frem til inden for en bestemt periode, baseret på situationen på vejene og dine chaufførers resterende køretider. Det forhindrer dig i at oprette ureali­stiske opgaver og holder dig inden for budgettet.

rdt 02
order optimisation

Nemmere ordre­plan­lægning

Webfleet optimerer rækkefølgen af stop med et enkelt klik, baseret på ruteplan­lægning, køretøjsprofil, kundernes tidsvinduer og trafik. Det hjælper dig med at reducere tiden, der bruges på vejene, planlægge bedre og forbedre servicen på kontoret.

Overblik over forret­nings­driften

Webfleet leverer konstant data for at hjælpe dig med at forbedre forret­nings­pro­ces­serne. Med nøjagtige oplysninger om tidsforbrug på stedet, ordrestatus, turop­lys­ninger, arbejds­tider og chauf­før­præ­station, blandt mange andre fakta og tal, kan du tydeligt se, hvilke områder af driften der skal udvikles.

dashboard 01
ev van delivery pro8475 digital signature 01

Driver Terminal, der kan tilpasses

Ved hjælp af PRO 8 Driver Terminal kan du tilpasse admini­stra­tionen af arbejds­gange yderligere. Denne enhed håndterer aktiviteter som f.eks. køretøjs­kon­troller, registrering af leveringsdata via streg­ko­descanning og under­støt­telse af bagudrettet kamera kombineret med tredje­part­s­pro­grammer.

Integrer med andre programmer

Du kan nemt integrere andre forret­nings­pro­grammer med Webfleet for at få præcis den løsning, du har brug for. Du kan f.eks. synkro­nisere med CRM og faktu­re­rings­sy­stemer så du får et bedre overblik over essentielle data og derved reducerer admini­stra­tionen.

wf integrate
ttt workflow management 2019

Derfor digita­li­serer virksom­heder deres arbejdsgang

ttt workflow management 2019

Få mere at vide om, hvordan automa­ti­sering og digita­li­sering forbedrer arbejds­gangene i virksom­heder som din.

Download hvidbog

Se vores andre løsninger

Køretøjsad­mi­ni­stration

Køretøjsad­mi­ni­stration
  • GPS-sporing, overvågning af flådens tilstand og bedre planlægning af vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver.

Chauf­førad­mi­ni­stration

Chauf­førad­mi­ni­stration
Chauf­førad­mi­ni­stration
  • Chauf­fø­ri­den­ti­fi­cering, under­støt­telse af arbejdstid og effek­ti­vitet, forbedret kørestil og øget sikkerhed.

Hjælp til overhol­delse af lovgivning

Hjælp til overhol­delse af lovgivning
  • Et komplet sæt værktøjer, som hjælper med at overholde fartskriver- og køretids­be­stem­melser.

Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet

Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet
  • Brænd­sto­fover­vågning i realtid og synlighed over køreadfærd, hvilket kan reducere omkost­ninger og CO₂-udled­ninger.

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitligt 6 til 9 måneder

Vil du optimere din planlægning og få gennemført flere leveringer? Tal med en af vores eksperter.

Vil du gerne booste din virksomhed?

Abonner på vores nyhedsbrev og få værdifuld flåde­indsigt: Gratis guides, gode råd, vejled­ninger og meget mere.

Indtast din e-mail-adresse.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.