Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Information
COVID-19 Update.  Læs mereArrow right

Optimering af arbejds­gange

Levering til tiden

untranslateduntranslateduntranslateduntranslateduntranslateduntranslated

Opret forbindelse mellem WEBFLEET og en PRO-enhed til navigation og flådestyring for at få alle de oplysninger, du har brug for, om dine jobs og chauffører. Kommuniker uden problemer med dit team på vejene, så du bedre kan admini­strere arbejds­gange og sikre levering til tiden.

WEBFLEETs optimering af arbejds­gange hjælper dig med at

Time

Angive branchens bedste forventede ankomst­tider

Order

Optimere køretid og gennemføre flere opgaver

2 way communication

Holde kontakten til dine chauffører og tilpasse dig det uventede

Happy

Nedsætte stress blandt chauffører

Business integration

Integrere med andre forret­nings­pro­grammer for at få det ideelle system til admini­stration af arbejds­gange

Office

Bruge mindre tid på admini­stration

Nøgle­funk­tioner

Gøre chauf­fø­rernes job lettere

PRO 8375 TRUCK Driver Terminal tilbyder lastbils­spe­cifik navigation, dedikerede inter­es­se­punkter for lastbiler og TomTom Traffic for optimale ruter og forventede ankomst­tider. Det under­støtter også arbejds­tids­re­gi­strering, digita­li­seret ordre­styring og råd om køreadfærd.

Få mere at vide om PRO 8375 TRUCKArrow right
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Branchens bedste forventede ankomst­tider

WEBFLEET hjælper dig med at give mere nøjagtige forventede ankomst­tider baseret på TomToms prisvin­dende trafik­in­for­ma­tioner. Netto­re­sul­tatet af nøjagtige forventede ankomst­tider? Dine lastbiler ankommer til tiden, du kan planlægge med større sindsro og få gennemført flere jobs.

Profes­sionel lastbil­navi­gation

Lastbil­navi­gation fokuserer på hovedveje frem for mindre veje og undgår skarpe sving. Benytter lastbil­spe­cifik hastig­heds­an­ta­gelse, der tager højde for adgangs­be­græns­ninger som højde, bredde, længde og farlig gods last. Det hjælper dig alt sammen med konsekvent at overholde dine forventede ankomst­tider.

Få mere at vide om profes­sionel navigation og trafik­in­for­mationArrow right
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Problemfri kommu­ni­kation

Få et forenklet ordreforløb, og spar tid ved at sende opgaver og ordre­in­struk­tioner direkte fra kontoret til din chaufførs PRO Driver Terminal. Terminalen læser meddelelsen højt for at undgå at distrahere chaufføren. Du holder kontakten til din chauffør, så du kan reagere dynamisk på uventede hændelser.

Optimer tiden på vejene

Resterende køreafstand viser, hvilke positioner det er muligt at nå frem til inden for en bestemt periode, baseret på situationen på vejene og dine chaufførers resterende køretider. Det forhindrer dig i at oprette ureali­stiske opgaver og holder dig inden for budgettet.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Nemmere ordre­plan­lægning

WEBFLEET optimerer rækkefølgen af stop med et enkelt klik, baseret på ruteplan­lægning, køretøjsprofil, kundernes tidsvinduer og trafik. Det hjælper dig med at reducere tiden, der bruges på vejene, planlægge bedre og forbedre servicen på kontoret.

Overblik over forret­nings­driften

WEBFLEET leverer konstant data for at hjælpe dig med at forbedre forret­nings­pro­ces­serne. Med nøjagtige oplysninger om tidsforbrug på stedet, ordrestatus, turop­lys­ninger, arbejds­tider og chauf­før­præ­station, blandt mange andre fakta og tal, kan du tydeligt se, hvilke områder af driften der skal udvikles.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Driver Terminal, der kan tilpasses

Ved hjælp af PRO 8375 kan du tilpasse admini­stra­tionen af arbejds­gange yderligere. Denne enhed håndterer aktiviteter som f.eks. køretøjs­kon­troller, registrering af leveringsdata via streg­ko­descanning og under­støt­telse af bagudrettet kamera kombineret med tredje­part­s­pro­grammer.

Integrer med andre programmer

Du kan nemt integrere andre forret­nings­pro­grammer med WEBFLEET for at få præcis den løsning, du har brug for. Du kan f.eks. synkro­nisere med CRM og faktu­re­rings­sy­stemer så du får et bedre overblik over essentielle data og derved reducerer admini­stra­tionen.

Få mere at vide om vores App CenterArrow right
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Derfor digita­li­serer virksom­heder deres arbejdsgang

Webfleet Solutions

Få mere at vide om, hvordan automa­ti­sering og digita­li­sering forbedrer arbejds­gangene i virksom­heder som din.

Download hvidbog

Se vores andre løsninger

Truck tracking
Køretøjsad­mi­ni­strationPlus
Køretøjsad­mi­ni­stration
  • CheckGPS-sporing, overvågning af flådens tilstand og bedre planlægning af vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver.
Læs mereArrow right
untranslated
untranslated
Steering wheel
Chauf­førad­mi­ni­strationPlus
Chauf­førad­mi­ni­stration
  • CheckChauf­fø­ri­den­ti­fi­cering, under­støt­telse af arbejdstid og effek­ti­vitet, forbedret kørestil og øget sikkerhed.
Læs mereArrow right
Chauf­førad­mi­ni­stration
Chauf­førad­mi­ni­stration
Contract
Hjælp til overhol­delse af lovgivningPlus
Hjælp til overhol­delse af lovgivning
  • CheckEt komplet sæt værktøjer, som hjælper med at overholde fartskriver- og køretids­be­stem­melser.
Læs mereArrow right
untranslated
untranslated
Green and safe driving
Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitetPlus
Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet
  • CheckBrænd­sto­fover­vågning i realtid og synlighed over køreadfærd, hvilket kan reducere omkost­ninger og CO₂-udled­ninger.
Læs mereArrow right
untranslated
untranslated

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitligt 6 til 9 måneder

Vil du optimere din planlægning og få gennemført flere leveringer? Tal med en af vores eksperter.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Få trans­por­tindsigt hver måned – helt gratis

Indtast din e-mail adresse og modtag vores månedlige nyhedsbrev med under­sø­gelser, vejled­ninger og analyser. Du kan afmelde dig igen når som helst. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for yderligere oplysninger.

Indtast din e-mail-adresse.
Security

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nuArrow right