Optima­lizace pracovních postupů

Doručujte včas

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Propojte službu WEBFLEET se zařízením PRO pro navigaci a správu vozového parku, abyste získali všechny informace o zakázkách a řidičích. Jednoduše komunikujte se svým týmem v terénu, abyste mohli lépe řídit pracovní postupy a zajistit včasné doručení.

Optima­lizace pracovních postupů WEBFLEET vám pomáhá:

Zajistit prvotřídní odhadování času příjezdu

Optima­li­zovat dobu řízení a realizovat více zakázek

Být ve spojení s řidiči a reagovat na nečekané situace

Snížit stres řidičů

Spojit se s dalšími firemními aplikacemi a získat ideální systém řízení pracovních postupů

Strávit méně času adminis­tra­tivou

Hlavní funkce

Usnadněte práci svým řidičům

Zařízení PRO 8475 TRUCK Driver Terminal nabízí navigaci pro nákladní vozy, body zájmu určené pro nákladní vozy a službu TomTom Traffic pro optimální trasy a odhady času příjezdu. Podporuje také zazna­me­návání pracovní doby, digita­li­zo­vanou správu zakázek a rady ohledně stylu jízdy.

Více informací o zařízení PRO 8475 TRUCK
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Prvotřídní odhadování času příjezdu

Služba WEBFLEET vám pomůže přesněji určovat čas příjezdu pomocí oceňovaných dopravních informací od společnosti TomTom. Konečný výsledek přesných odhado­vaných časů příjezdu? Vaše nákladní vozy přijíždějí podle plánu, máte větší jistotu při plánování a zvládnete více zakázek.

Profe­si­o­nální navigace pro nákladní vozidla

Navigace pro nákladní vozy preferuje hlavní silnice před menšími a vyhýbá se ostrým zatáčkám. Využívá rychlostní limity pro nákladní vozy a bere v potaz omezení přístupu na základě délky, šířky, výšky a nebez­pečných látek. To vše vám pomáhá stabilně dodržovat odhadované časy příjezdu.

Další informace o profe­si­o­nální navigaci a dopravních informacích
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Snadná komunikace

Odesíláním zakázek a pokynů ohledně příkazů z kanceláře přímo do zařízení Driver Terminal PRO vašeho řidiče zjedno­dušíte pracovní postup a ušetříte čas. Terminál přečte zprávu nahlas, aby nedošlo k odvádění pozornosti řidiče. Zůstáváte ve spojení s řidičem, takže můžete dynamicky reagovat na nečekané situace.

Optima­lizace času na silnici

Zbývající vzdálenost jízdy ukazuje, která umístění jsou v dosahu v nastavené době na základě silničních podmínek a zbývající doby řízení řidičů. To zabraňuje zadávání nerea­lis­tických úkolů a nepře­kra­čovat dostupný čas.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Snazší plánování příkazů

Služba WEBFLEET jedním kliknutím optima­lizuje pořadí zastávek na základě plánování trasy, profilu vozidla, času na zákazníka a dopravní situace. To pomáhá snížit dobu strávenou na silnici, lépe plánovat a zlepšit služby na místě.

Provoz společnosti na jednom místě

Služba WEBFLEET neustále poskytuje data, která vedou ke zlepšení chodu společnosti. Díky přesným informacím o čase stráveném na místě, stavu příkazu, cestě, pracovní době a výkonu řidiče a dalších indiká­torech můžete snadno určit, které oblasti vašeho podnikání je třeba zlepšit.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Zařízení Driver Terminal s možností přizpů­sobení

Pomocí zařízení Driver Terminal PRO 8 můžete správu pracovních postupů přizpůsobit ještě více. Toto zařízení má na starost aktivity jako je kontrola vozidel, snímání dat o zásilkách prostřed­nictvím skenování čárového kódu a podpora zpětné kamery v kombinaci s aplikacemi třetích stran.

Integrace s dalšími aplikacemi

Službu WEBFLEET můžete snadno spojit s dalšími firemními aplikacemi pro vytvoření přesně takového řešení, jaké potřebujete. Například synchro­nizace se systémy pro vyúčtování a CRM vám poskytne detailnější přehled o základních datech a sníží adminis­trativu.

Další informace o centru App Centre
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Proč společnosti digita­lizují své pracovní postupy

Webfleet Solutions

Zjistěte více o tom, jak automa­tizace a digita­lizace zlepšují pracovní postupy ve společ­nostech, jako je ta vaše.

Stáhnout bílou knihu

Zobrazit naše ostatní řešení

Správa vozidla

Správa vozidla
  • Sledování pomocí GPS, monito­rování stavu vozového parku a lepší plánování úkonů údržby.
Další informace
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Správa řidičů

Správa řidičů
  • Identi­fikace řidiče, podpora pracovní doby a výkonu, vylepšení stylu jízdy a zvýšení bezpečnosti.
Další informace
Správa řidičů
Správa řidičů

Podpora dodržování předpisů

Podpora dodržování předpisů
  • Kompletní sada nástrojů, která vám pomůže dodržovat předpisy ohledně tachografu a doby řízení.
Další informace
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Úspora paliva

Úspora paliva
  • Sledování paliva v reálném čase a viditelnost stylu jízdy pomáhají snížit náklady i emise uhlíku.
Další informace
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Návratnost investice je v průměru 6–9 měsíců

Chcete optima­li­zovat rozpis zakázek, abyste jich mohli vyřídit více? Kontaktujte některého z našich odborníků.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Získejte každý měsíc zdarma užitečné rady a informace pro dopravce

Zadejte svou e-mailovou adresu a každý měsíc vám zašleme náš zpravodaj pro dopravce, kde najdete průzkumy, návody a analýzy. Odběr můžete kdykoli zrušit. Další informace získáte v našem dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Zadejte svou e-mailovou adresu

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Další informace získáte v našem dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Používáte zastaralý prohlížeč

Chcete-li využívat tuto webovou stránku, proveďte upgrade na novější internetový prohlížeč.

Aktua­li­zovat nyní