Optima­lizace pracovních postupů

Doručujte včas

Propojte službu Webfleet se zařízením PRO pro navigaci a správu vozového parku, abyste získali všechny informace o zakázkách a řidičích. Jednoduše komunikujte se svým týmem v terénu, abyste mohli lépe řídit pracovní postupy a zajistit včasné doručení.

Optima­lizace pracovních postupů Webfleet vám pomáhá:

Zajistit prvotřídní odhadování času příjezdu

Optima­li­zovat dobu řízení a realizovat více zakázek

Být ve spojení s řidiči a reagovat na nečekané situace

Snížit stres řidičů

Spojit se s dalšími firemními aplikacemi a získat ideální systém řízení pracovních postupů

Strávit méně času adminis­tra­tivou

Hlavní funkce

Usnadněte práci svým řidičům

Zařízení PRO 8475 TRUCK Driver Terminal nabízí navigaci pro nákladní vozy, body zájmu určené pro nákladní vozy a službu TomTom Traffic pro optimální trasy a odhady času příjezdu. Podporuje také zazna­me­návání pracovní doby, digita­li­zo­vanou správu zakázek a rady ohledně stylu jízdy.

Více informací o zařízení PRO 8475 TRUCK
pro 8475 truck front
van incar driver package 01

Prvotřídní odhadování času příjezdu

Služba Webfleet vám pomůže přesněji určovat čas příjezdu pomocí oceňovaných dopravních informací od společnosti TomTom. Konečný výsledek přesných odhado­vaných časů příjezdu? Vaše nákladní vozy přijíždějí podle plánu, máte větší jistotu při plánování a zvládnete více zakázek.

Profe­si­o­nální navigace pro nákladní vozidla

Navigace pro nákladní vozy preferuje hlavní silnice před menšími a vyhýbá se ostrým zatáčkám. Využívá rychlostní limity pro nákladní vozy a bere v potaz omezení přístupu na základě délky, šířky, výšky a nebez­pečných látek. To vše vám pomáhá stabilně dodržovat odhadované časy příjezdu.

Další informace o profe­si­o­nální navigaci a dopravních informacích
truck driver tunnel
wfdesktop pro8475 link710

Snadná komunikace

Odesíláním zakázek a pokynů ohledně příkazů z kanceláře přímo do zařízení Driver Terminal PRO vašeho řidiče zjedno­dušíte pracovní postup a ušetříte čas. Terminál přečte zprávu nahlas, aby nedošlo k odvádění pozornosti řidiče. Zůstáváte ve spojení s řidičem, takže můžete dynamicky reagovat na nečekané situace.

Optima­lizace času na silnici

Zbývající vzdálenost jízdy ukazuje, která umístění jsou v dosahu v nastavené době na základě silničních podmínek a zbývající doby řízení řidičů. To zabraňuje zadávání nerea­lis­tických úkolů a nepře­kra­čovat dostupný čas.

rdt 02
order optimisation

Snazší plánování příkazů

Služba Webfleet jedním kliknutím optima­lizuje pořadí zastávek na základě plánování trasy, profilu vozidla, času na zákazníka a dopravní situace. To pomáhá snížit dobu strávenou na silnici, lépe plánovat a zlepšit služby na místě.

Provoz společnosti na jednom místě

Služba Webfleet neustále poskytuje data, která vedou ke zlepšení chodu společnosti. Díky přesným informacím o čase stráveném na místě, stavu příkazu, cestě, pracovní době a výkonu řidiče a dalších indiká­torech můžete snadno určit, které oblasti vašeho podnikání je třeba zlepšit.

dashboard 01
ev van delivery pro8475 digital signature 01

Zařízení Driver Terminal s možností přizpů­sobení

Pomocí zařízení Driver Terminal PRO 8 můžete správu pracovních postupů přizpůsobit ještě více. Toto zařízení má na starost aktivity jako je kontrola vozidel, snímání dat o zásilkách prostřed­nictvím skenování čárového kódu a podpora zpětné kamery v kombinaci s aplikacemi třetích stran.

Integrace s dalšími aplikacemi

Službu Webfleet můžete snadno spojit s dalšími firemními aplikacemi pro vytvoření přesně takového řešení, jaké potřebujete. Například synchro­nizace se systémy pro vyúčtování a CRM vám poskytne detailnější přehled o základních datech a sníží adminis­trativu.

Další informace
wf integrate
ttt workflow management 2019

Proč společnosti digita­lizují své pracovní postupy

ttt workflow management 2019

Zjistěte více o tom, jak automa­tizace a digita­lizace zlepšují pracovní postupy ve společ­nostech, jako je ta vaše.

Stáhnout bílou knihu

Zobrazit naše ostatní řešení

Správa vozidla

Správa vozidla
  • Sledování pomocí GPS, monito­rování stavu vozového parku a lepší plánování úkonů údržby.

Správa řidičů

Správa řidičů
Správa řidičů
  • Identi­fikace řidiče, podpora pracovní doby a výkonu, vylepšení stylu jízdy a zvýšení bezpečnosti.

Podpora dodržování předpisů

Podpora dodržování předpisů
  • Kompletní sada nástrojů, která vám pomůže dodržovat předpisy ohledně tachografu a doby řízení.

Úspora paliva

Úspora paliva
  • Sledování paliva v reálném čase a viditelnost stylu jízdy pomáhají snížit náklady i emise uhlíku.

Návratnost investice je v průměru 6–9 měsíců

Chcete optima­li­zovat rozpis zakázek, abyste jich mohli vyřídit více? Kontaktujte některého z našich odborníků.

Chcete posílit své podnikání?

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte cenné informace k vozovému parku: bezplatné příručky, tipy, postupy a mnoho dalšího.

Zadejte svou e-mailovou adresu

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Další informace získáte v našem dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.