BEZPEČNOST VOZOVÉHO PARKU

Zajistěte ochranu řidičů, nákladních vozů i veřejnosti

Vytvořte podmínky pro podporu bezpečnosti v celém vozovém parku. Bezpeč­nostní řešení služby Webfleet zahrnují informace o stylu jízdy v reálném čase, nejlepší navigaci pro nákladní vozy ve své třídě a zabezpečení majetku. Chytré video­ná­stroje vám pomohou předejít nehodám a ochrání vás a vaše řidiče před neopráv­něnými pojistnými nároky.

Služba Webfleet optima­lizuje bezpečnost vozových parků

Prosazujte odpovědný styl jízdy

Předchá­zejte nehodám a zvyšte bezpečnost na silnicích

Chraňte řidiče a své podnikání před neopráv­něnými pojistnými nároky

Mějte neustále přehled o vozovém parku

Udržujte vozidla v nejlepším možném stavu

Podporujte spokojenost řidičů a dodržování předpisů

Důležité body bezpečnosti vozového parku

Viditelnost v reálném čase

Řešení Webfleet Video spojuje záběry z palubní kamery a údaje z jízdy a poskytuje vám přehled o událostech na silnici. Palubní kamera používá technologii umělé inteligence k odhalení rizikových jízdních návyků a upozorňuje řidiče v reálném čase, aby upravili styl jízdy. Video na vyžádání poskytuje důkazy proti podvodným pojistným nárokům. Další informace o řešení Webfleet Video

desktop dashcam data display cam 50
pro 7350 optidrive

Přehled o stylu jízdy

Funkce OptiDrive 360 nabízí tipy správcům vozového parku i řidičům samotným, kterým předává zpětnou vazbu před cestou, během ní i po jejím skončení. Monitorujte návyky týkající se rychlosti, řízení, brzdění a používání tempomatu, analyzujte potenciální rizika a rozhodněte, zda pro řidiče nenaplá­novat školení. Další informace o systému OptiDrive 360.

Navigace pro nákladní vozy

Udržujte řidiče na bezpečných a úsporných trasách pomocí aplikace TomTom GO Fleet. Trasy můžete plánovat podle výšky a hmotnosti nákladního vozu, aby se řidiči vyhnuli úzkým komunikacím a nízkým podjezdům. A můžete zohlednit i přepravu nebez­pečného nákladu. Unavení řidiči mohou pomocí zařízení Driver Terminal PRO a aplikace Work App vyhledat vhodná odpočívadla.
Další informace o zařízení Driver Terminal PRO a aplikaci Work App.

wf mobile messages trip data pro 8475 truck front
truck driver tunnel

Monito­rování únavy řidiče

Ve službě Webfleet najdete zbývající dobu řízení a dobu odpočinku řidičů, díky čemuž zajistíte, že vaši řidiči budou před jízdou dostatečně odpočatí. Doba řízení se zaznamenává automaticky, takže se můžete spolehnout na přesná hlášení dodržování předpisů. Včasná upozornění vám pomohou vyvarovat se porušení předpisů. Získejte další informace o funkci Zbývající doby řízenířešení tachografu.

Zabezpečení návěsu

Sledování zboží v celém dodava­telské řetězci zajistí ochranu před krádeží. Sledujte a monitorujte své nákladní vozy a návěsy v jednom rozhraní. Dostávejte upozornění, když váš majetek vjede do vymezené oblasti, když oblast opustí nebo pokud je zjištěn jeho neoprávněný pohyb. Sleduje se také stav dveří návěsu, takže budete vědět, když se neočekávaně otevřou. Získejte další informace o sledování návěsu ve službě Webfleet.

desktop map trailer standstill
vehicle check bundle

Vozidla způsobilá k jízdě

Dobře udržovaná vozidla jsou bezpečná vozidla. Se službou Webfleet můžete automa­ti­zovat plánování údržby. Ve spojení s našimi zařízeními pro sledování vozidel nabízí služba Webfleet různá upozornění – od detekce kolize vozidla po podezření na poruchy motoru. Minima­lizací adminis­trativy prostřed­nictvím aplikace Vehicle Check App ušetříte čas a budete se moci zaměřit na bezpečnost. Získejte další informace o údržbě vozidel a aplikaci Webfleet Vehicle Check App.

transport security

Jak zabezpečené a chráněné jsou na cestách vaše nákladní vozy?

transport security

Stáhněte si naši elektro­nickou knihu a získejte praktické informace o zabezpečení celého vozového parku.

Získat kopii

Vše, co potřebujete vědět o bezpečnosti přepravního vozového parku

Co je bezpečnost přepravního vozového parku?

0
Přejít na obsah

Bezpečnost přepravního vozového parku zahrnuje vytváření bezpeč­nostních postupů a jejich imple­mentaci. Komplexní program bezpečnosti vozového parku pokrývá všechny aspekty provozu, od údržby vozidel a školení řidičů po zabezpečení vozidel, plánování zakázek a vytváření tras.

Proč je bezpečnost přepravního vozového parku důležitá?

0
Přejít na obsah

Bezpečnost na silnicích je sdílenou odpověd­ností řidičů osobních a nákladních vozů a provo­zo­vatelů vozových parků. Bezpečnost vozového parku pomáhá předcházet nehodám. Také může ochránit organizaci před nákladnými ztrátami nebo poškozením reputace a zajistí i dodržování předpisů. Přepravní vozové parky s robustními zásadami bezpečnosti mohou ušetřit na pojištění.

Jak může společnost Webfleet vylepšit bezpečnost vašeho přepravního vozového parku?

0
Přejít na obsah

Bezpečnost přepravního vozového parku lze vylepšit pomocí systému pro správu vozového parku společnosti Webfleet. Je třeba naplánovat údržbu a opravu vozidla? Kteří řidiči potřebují další mentoring nebo školení k jízdním návykům? V našem řídicím panelu pro správu vozového parku mohou majitelé a správci vozového parku získat údaje potřebné k rozhodování v oblasti bezpečnosti.

Jaká řešení na monito­rování bezpečnosti vozového parku společnost Webfleet nabízí?

0
Přejít na obsah

Společnost Webfleet nabízí řadu řešení pro bezpečnost vozového parku. Například naše profe­si­o­nální navigační zařízení povedou řidiče po nejbez­peč­nějších trasách. Aplikace Webfleet Vehicle Check řidičům usnadňuje každodenní kontroly a zajišťuje, že vozidla budou v provo­zu­schopném stavu. Systém pro sledování tlaku v pneuma­tikách Webfleet v reálném čase kontroluje tlak a teplotu pneumatik a pomáhá tak zabránit nebezpečným defektům.

Požádat o zpětný telefonní hovor

Promluvte si se speci­a­listou a zjistěte, jak může vaše firma využít řešení správy vozového parku.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.