FLÅDESIK­KERHED​

Hjælp med at beskytte dine chauffører, dine lastbiler og alle andre

Skab rammerne for en sikker­heds­kultur for hele din flåde. Webfleets sikker­heds­løs­ninger omfatter indsigt i realtid om kørsels­præ­sta­tioner, den bedste navigation i klassen til lastbiler og sikkerhed for aktiver. Smarte video­værk­tøjer hjælper med at undgå uheld og beskytter samtidig dig og dine chauffører mod falske anmeldelser. ​

Webfleet optimerer flådesik­ker­heden

Integrer ansvarlig køreadfærd

Undgå uheld, og øg trafik­sik­ker­heden

Beskyt chauffører og din virksomhed mod falske anmeldelser.

Vid, hvor dine flåde­ak­tiver befinder sig på alle tidspunkter​

Hold køretøjerne køredygtige

Understøt chauf­fø­rernes trivsel og overhol­delse

Nøgle­funk­tioner for flådesik­kerhed

Synlighed i realtid

Webfleet Video integrerer dashcam-op­ta­gelser med kørselsdata og giver klarhed over hændelser på vejen. Dashcam bruger Ai-tek­nologi til at opdage risiko­p­rægede køreadfærd og giver chauf­fø­rerne besked i realtid, så de kan ændre adfærd. On-de­mand-video giver beviser mod falske forsik­ringskrav. Få mere at vide om Webfleet Video

desktop dashcam data display cam 50
pro 7350 optidrive

Indsigt i køreadfærd​

OptiDrive 360 giver indsigt til både flådechefer og chauffører og giver chaufføren feedback før, under og efter turene. Overvåg adfærd med henblik på for høj fart, styring, opbrems­ninger og fartpilot til at analysere potentielle risici, og find ud af, om chauf­fø­rerne kunne have gavn af coaching eller uddannelse. Få mere at vide om OptiDrive 360.

Lastbil­spe­cifik navigation

Hold chauf­fø­rerne på de sikreste og mest effektive ruter med TomTom GO Fleet. Planlæg ruterne ud fra lastbi­lernes højde og vægt, så chauf­fø­rerne undgår smalle veje og lave broer. Du kan desuden tage hensyn til farligt gods. Trætte chauffører kan finde passende hvile­om­råder vha. PRO Driver Terminals og Work App.
Få mere at vide om Pro Driver Terminals og Work App.

wf mobile messages trip data pro 8475 truck front
truck driver tunnel

Styring af chauf­førtræthed

Se dine chaufførers resterende kørsels­tider og hvilepauser i Webfleet, og sørg for, at dine chauffører er udhvilede, før du sender dem afsted. Da kørsels­ti­derne optages automatisk, kan du stole på nøjagtige rapporter om overhol­delse. Rettidige notifi­ka­tioner hjælper med at undgå lovover­træ­delser. ​​Få mere at vide om Resterende kørsels­tider og Fartskri­ver­løs­ninger

Anhæn­ger­sik­kerhed

Overvågning af godset på hele forsy­nings­kæden hjælper med at undgå tyveri. Spor og overvåg dine lastbiler og anhængere med samme interface. Få advarsler, hvis aktiver kører ind i eller forlader definerede områder, eller hvis der registreres uauto­ri­seret bevægelse. Anhæn­ger­dørens status spores, så du kan se, hvis den åbnes uventet. Få mere at vide om Webfleet anhæn­ger­sporing

desktop map trailer standstill
vehicle check bundle

Køredygtige køretøjer

Ordentligt vedli­ge­holdte køretøjer er sikrere køretøjer. Automatiser vedli­ge­hol­del­ses­pla­nerne med Webfleet. Kombineret med vores enheder til sporing af køretøjer tilbyder Webfleet en række advarsler lige fra registrering af kollisioner til tegn på defekter i motoren. Reducer papir­ar­bejdet med Vehicle Check App, og få mere tid til at fokusere på sikkerhed. Få mere at vide om vedli­ge­hol­delse af køretøjer og Webfleet Vehicle Check.

Forebyg­gende dækhånd­tering​

Opret­hol­delse af det korrekte dæktryk er nøglen til sikker køretøjs­hånd­tering og bremse­længde. Webfle­et-dæk­tryks­over­våg­nings­system (TPMS) tjekker dæktryk og temperatur i realtid og hjælper med at registrere problemer, før de fører til dyre repara­tioner eller nedetid. Få mere at vide om Webfle­et-dæk­tryks­over­våg­nings­system

truck front tyre
transport security

Hvor godt er dine lastbiler sikret?​

transport security

Find ud af, hvordan du kan øge sikkerheden for hele din flåde.​

Download den GRATIS vejledning

Anmod om opkald

Tal med en rådgiver, og find ud af, hvordan din virksomhed kan få gavn af en flådesty­rings­løsning.