Hjælp til overhol­delse af lovgivning

Dokumentér overhol­delse af fartskriver- og køretids­be­stem­melser uden stress

Anmod om opkald

Webfleet tilbyder et komplet sæt af værktøjer til overhol­delse af fartskriver- og køretids­be­stem­melser, som hjælper med at minimere byrden i forbindelse med dokumen­tation af overhol­delse, både for dine chauffører på vejene og dit team på kontoret.

Webfleets hjælp til overhol­delse af lovgivning hjælper dig med at

Overholde fartskri­ver­be­stem­melser

Downloade data uden at fjerne dine chauffører fra vejene

Gøre inspek­tioner mindre stressende

Overholde køre-/hvile­tids­be­stem­melser

Bevare overblikket over deadlines for overhol­delse af bestem­melser

Få øjeblik­kelige advarsler om overtræ­delser for at minimere bøder

Nøgle­funk­tioner

Dokumentér overhol­delse ét sted

Webfleet Tachograph Manager downloader alle påkrævede fartskri­verdata. Det viser også downlo­ad­status pr. køretøj og chauffør samt rapporter om daglig køreak­ti­vitet på et simpelt kontrol­panel. Samtidig bliver inspek­tioner lettere, fordi alle jeres optegnelser arkiveres ét samlet sted.

Få mere at vide om Webfleet Tachograph Manager
deadlines dashboard
tachoshare

Behold jeres nuværende fartskri­ve­r­a­na­ly­seud­byder

Webfleet TachoShare er et eksternt download- og arkive­rings­modul, som downloader fartskri­verdata fra jeres køretøjer på vejene og opretter forbindelse til jeres eksiste­rende fartskri­ve­r­a­na­ly­seud­byder1. Du får fuld kontrol over, hvordan du bruger dine data, og hvem du deler dem med, fra et sikkert og tilgæn­geligt arkiv.

Få mere at vide om Webfleet TachoShare

Flådestyring: Administrer køre- og hviletid

Få daglige og ugentlige resterende kørsels­tider med henblik på adhoc-ud­sen­delse og -plan­lægning samt meddelelser om lovover­træ­delser i realtid. Dette bidrager til at optimere din planlægning af udsendelser, maksimere kørsels­tider, overholde lovgiv­ningen om køretid og reducere risikoen for bøder.

Få mere at vide om resterende kørsels­tider
rdt 01
fms features

Flådestyring: Oprethold din AdBlu­e-stand

Din lastbils AdBlue2-stand vises i Webfleet. Når AdBlu­e-standen er lav, oprettes der automatisk en servi­ce­opgave. Det hjælper dig med at undgå store bøder og mindsker risikoen for at miste din licens for at køre uden AdBlue.

transport security

Hvor god er dine lastbilers trafik­sik­kerhed?

transport security

Download vores e-bog i dag, og få handlings­o­ri­en­teret indsigt i opret­hol­delse af sikkerhed på tværs af din flåde.

Hent din kopi

Se vores andre løsninger

Køretøjsad­mi­ni­stration

Køretøjsad­mi­ni­stration
  • GPS-sporing, overvågning af flådens tilstand og bedre planlægning af vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver.

Chauf­førad­mi­ni­stration

Chauf­førad­mi­ni­stration
Chauf­førad­mi­ni­stration
  • Chauf­fø­ri­den­ti­fi­cering, under­støt­telse af arbejdstid og effek­ti­vitet, forbedret kørestil og øget sikkerhed.

Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet

Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet
  • Brænd­sto­fover­vågning i realtid og synlighed over køreadfærd, hvilket kan reducere omkost­ninger og CO₂-udled­ninger.

Optimering af arbejds­gange

Optimering af arbejds­gange
  • Kommuniker uden problemer med dit team på vejene, så du bedre kan admini­strere arbejds­gange og sikre levering til tiden.

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitligt 6 til 9 måneder

Vil du overholde lovgiv­ningen og samtidig bruge mindre tid på admini­stration? Tal med en af vores eksperter i dag.

Vil du gerne booste din virksomhed?

Abonner på vores nyhedsbrev og få værdifuld flåde­indsigt: Gratis guides, gode råd, vejled­ninger og meget mere.

Indtast din e-mail-adresse.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.

1 API er tilgængelig for tredje­part­s­ud­bydere, så de kan integrere deres tjenester.
2 AdBlue er en diese­lud­stød­nings­væske (DEF, Diesel Exhaust Fluid), som er designet til at reducere forurenende stoffer i køretøjets udstød­ningsgas.