Efter­lev­nads­support

Bevisa efterlevnad avseende färdskrivare och körtimmar stressfritt

Webfleet erbjuder en komplett uppsättning verktyg för efterlevnad av reglerna om förartimmar och färdskrivare, som hjälper både dina förare och arbetslaget på kontoret att minimera bördan med att bevisa efterlevnad.

Webfleet-efter­lev­nads­support hjälper dig

Följa reglerna för färdskrivare

Hämta data utan att ta dina förare från vägarna

Göra kontroller mer stressfria

Följa reglerna för körtimmar och arbetstid

Ligga steget före de deadlines som är reglerade

Få direkt­var­ningar för att minska straffav­gifter

Huvud­funk­tioner

Styrka efter­lev­naden på ett och samma ställe

Webfleet Tachograph Manager hämtar alla färdskri­vardata som krävs. Den visar också hur du hämtar status per fordon och förare samt rapporterar om dagliga förarak­ti­vi­teter på en enkel dashboard. Eftersom all information arkiveras på ett och samma ställe blir inspek­tio­nerna enklare. Du kan enkelt visa att du följer reglerna.

Läs mer om Webfleet Tachograph Manager
deadlines dashboard
tachoshare

Behåll din befintliga leverantör av färdskri­va­ra­na­lyser

Webfleet TachoShare är en modul för fjärr­ned­laddning som laddar ned och arkiverar färdskri­vardata från fordon på vägen som dessutom kan anslutas till programvara från tredje part för färdskri­va­ra­nalys1. Du får även full kontroll över hur du använder data och vem du delar den med, från ett säkert och lättill­gängligt arkiv.

Läs mer om Webfleet TachoShare

Hantera kör- och paustider

Få tillgång till exakt daglig och veckovis körtid för speci­a­lan­passade utskick och schemaläggning, tillsammans med meddelanden om sociala överträ­delser i realtid. Du kan använda det till att optimera din körnings­pla­nering, maximera körtimmar, se till att du följer körtids­reg­lerna och minska risken för böter orsakade av dina förare.

Läs mer om återstående körtider
rdt 01
fms features

Underhålla AdBlu­e-nivån

Din lastbils AdBlue-nivå22 visas i Webfleet. När AdBlu­e-nivån är låg skapas en service åtgärd automatiskt. Detta hjälper dig att undvika dryga straffav­gifter och minskar risken för att förlora din driftlicens för körning utan AdBlue. Gör ditt liv enklare medan du håller dig kompatibel.

transport security

Hur säkra är dina lastbilar ute på vägarna?

transport security

Ladda ned vår e-bok idag och få praktiska insikter om att hålla vagnparken säker.

Hämta din kopia

Visa våra andra lösningar

Fordons­han­tering

Fordons­han­tering
  • GPS-spårning, övervakning av vagnparks­status och bättre schemaläggning av under­hålls­upp­gifter.

Förar­han­tering

Förar­han­tering
Förar­han­tering
  • Förari­den­ti­fi­ering, arbetstimmar och prestan­da­support, förbättrade körstilar och ökad säkerhet.

Bräns­le­för­brukning

Bräns­le­för­brukning
  • Bräns­leö­ver­vakning i realtid och översikt över körstil för att minska kostnader och koldi­ox­id­ut­släpp.

Optimering av arbets­flödet

Optimering av arbets­flödet
  • Kommunicera smidigt med ditt team ute på vägarna och hantera arbets­flödet bättre för att garantera att du levererar i tid.

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader i genomsnitt

Vill du ha full regel­ef­ter­levnad samtidigt som du ägnar mindre tid åt administ­rativt arbete? Prata med en av våra experter idag.

Vill du stärka din verksamhet?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få värdefulla insikter: kostnadsfria guider, rådgivning, praktisk vägledning och mer.

Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

1 API finns för att integrera tjänster från tredje­partsle­ve­ran­törer.
2 AdBlue är en DEF-vätska utformad för att minska förore­ningar i fordons­ut­släpp.