Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Information
COVID-19 Update.  Läs merArrow right

Efter­lev­nads­support

Bevisa efterlevnad avseende färdskrivare och körtimmar stressfritt

untranslateduntranslateduntranslateduntranslateduntranslateduntranslated

WEBFLEET erbjuder en komplett uppsättning verktyg för efterlevnad av reglerna om förartimmar och färdskrivare, som hjälper både dina förare och arbetslaget på kontoret att minimera bördan med att bevisa efterlevnad.

WEBFLE­ET-ef­ter­lev­nads­support hjälper dig

Contract

Följa reglerna för färdskrivare

Tachoshare

Hämta data utan att ta dina förare från vägarna

Workforce management

Göra kontroller mer stressfria

Remaining Driving Time

Följa reglerna för körtimmar och arbetstid

Time

Ligga steget före de deadlines som är reglerade

Document

Få direkt­var­ningar för att minska straffav­gifter

Huvud­funk­tioner

Styrka efter­lev­naden på ett och samma ställe

WEBFLEET Tachograph Manager hämtar alla färdskri­vardata som krävs. Den visar också hur du hämtar status per fordon och förare samt rapporterar om dagliga förarak­ti­vi­teter på en enkel dashboard. Eftersom all information arkiveras på ett och samma ställe blir inspek­tio­nerna enklare.

Läs mer om WEBFLEET Tachograph ManagerArrow right
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Behåll din befintliga leverantör av färdskri­va­ra­na­lyser

WEBFLEET TachoShare är en modul för fjärr­ned­laddning som laddar ned och arkiverar färdskri­vardata från fordon på vägen som dessutom kan anslutas till programvara från tredje part för färdskri­va­ra­nalys1. Du får även full kontroll över hur du använder data och vem du delar den med, från ett säkert och lättill­gängligt arkiv.

Läs mer om WEBFLEET TachoShareArrow right

Hantera kör- och paustider

Få tillgång till exakt daglig och veckovis körtid för speci­a­lan­passade utskick och schemaläggning, tillsammans med meddelanden om sociala överträ­delser i realtid. Du kan använda det till att optimera din körnings­pla­nering, maximera körtimmar, se till att du följer körtids­reg­lerna och minska risken för böter.

Läs mer om återstående körtiderArrow right
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Underhålla AdBlu­e-nivån

Din lastbils AdBlue-nivå2 visas i WEBFLEET. När AdBlu­e-nivån är låg skapas en service­uppgift automatiskt. Detta hjälper dig att undvika dryga straffav­gifter och minskar risken för att förlora din driftlicens för körning utan AdBlue.

Visa våra andra lösningar

Truck tracking
Fordons­han­teringPlus
Fordons­han­tering
  • CheckGPS-spårning, övervakning av vagnparks­status och bättre schemaläggning av under­hålls­upp­gifter.
Läs merArrow right
untranslated
untranslated
Steering wheel
Förar­han­teringPlus
Förar­han­tering
  • CheckFörari­den­ti­fi­ering, arbetstimmar och prestan­da­support, förbättrade körstilar och ökad säkerhet.
Läs merArrow right
Förar­han­tering
Förar­han­tering
Green and safe driving
Bräns­le­för­brukningPlus
Bräns­le­för­brukning
  • CheckBräns­leö­ver­vakning i realtid och översikt över körstil för att minska kostnader och koldi­ox­id­ut­släpp.
Läs merArrow right
untranslated
untranslated
Fleet optimisation
Optimering av arbets­flödetPlus
Optimering av arbets­flödet
  • CheckKommunicera smidigt med ditt team ute på vägarna och hantera arbets­flödet bättre för att garantera att du levererar i tid.
Läs merArrow right
untranslated
untranslated

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader i genomsnitt

Vill du ha full regel­ef­ter­levnad samtidigt som du ägnar mindre tid åt administ­rativt arbete? Prata med en av våra experter idag.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Få kostnadsfri trans­por­tin­for­mation varje månad

Ange din e-post­a­dress för vårt månatliga nyhetsbrev Transport Insights med forskning, guider och analyser. Du kan avbryta prenu­me­ra­tionen när du vill. Du hittar mer information i vår sekre­tes­spolicy.

Ange din e-post­a­dress
Security

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

1 API finns för att integrera tjänster från tredje­partsle­ve­ran­törer.2 AdBlue är en DEF-vätska utformad för att minska förore­ningar i fordons­ut­släpp.

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nuArrow right