Fordons­han­tering

Bevaka lastbilar och släpvagnar på ett enda ställe

Webfleets lösning för tunga fordon gör det möjligt för dig att visa lastbilars och släpvagnars position och användning i realtid. Få direkt varningar om dina flotta, inklusive inplanerad under­hålls­service, låg AdBlue-nivå och händelser i diagnos­tik­sy­stemet. All den information du behöver för att optimera din vagnparks nedtid finns lättill­gängligt.

Webfleets fordons­han­tering hjälper dig

Alltid veta var dina varor och fordon befinner sig

Minimera vagnparkens nedtid

Övervaka lastbils­vagn­parken och släpvagnar på ett enda ställe

Reagera snabbare på fordonsfel med direkt­var­ningar

Schemalägga under­hålls­upp­gifter effektivt

Identifiera var kostnader kan skäras ner

Nyckel­funk­tioner för fordons­han­tering

Fordons­spårning i realtid

Webfleets detaljerade karta visar exakt var dina lastbilar och släpvagnar är. Dra nytta av enkel fordons­han­tering genom att visa status för hela fordons­flottan på ett enda ställe.

Ta reda på hur fordons­spårning fungerar
vehicle tracking right hand traffic
vehicle tracing

Värdefull spårnings- och söknings­in­for­mation

Webfleet behåller spårningin­for­mation från dina tidigare resor i upp till 90 dagar. Du kan kontrollera detta för att se mönster, identifiera anomalier och förbättra driften.

Geofence-var­ningar

Få varningar direkt när ett fordon eller en släpvagn kör in i eller lämnar ett på förhand angivet område eller en angiven geozon.

alerts areas
maintenance

Effektiv schemaläggning av underhåll

Service­behov för varje fordon visas tydligt, så att du håller dig uppdaterad om vagnparkens skick. Schemalägg uppgifter för vagnparks­un­derhåll effektivt, minska nedtid och kostnader för oväntade haverier.

Släpspårning

Med tillgångs­spårning i Webfleet visas information om var dina släp befinner sig och hur de används. Du får meddelanden när din släpvagns­status ändras och du har åtkomst till plats, resa och under­hålls­rap­porter.

Läs mer om tillgångs­spårning i Webfleet
trailer tracking
fms features

FMS-ba­serade funktioner

Anslut Webfleet till din lastbils FMS eller CAN-buss1 för att få avancerade fordonsdata som bräns­le­an­vändning, AdBlue-nivå, motortimmar, kraftuttag, användning av farthållare och mer. Dessa fordonsdata hjälper dig att förbättra dina förares prestation och sänka din totala ägarkostnad.

Ta reda på mer om hur du ansluter Webfleet till din lastbil
transport security

Hur säkra är dina lastbilar ute på vägarna?

transport security

Den här kostnadsfria forskningen ger dig inblick i hur du kan förbättra förarens säkerhet, hålla fordon i toppskick och skydda lasten mot brott.

Hämta din kopia nu

Visa våra andra lösningar

Förar­han­tering

Förar­han­tering
Förar­han­tering
  • Förari­den­ti­fi­ering, arbetstimmar och prestan­da­support, förbättrade körstilar och ökad säkerhet.

Efter­lev­nads­support

Efter­lev­nads­support
  • En fullständig uppsättning verktyg som hjälper dig att följa reglerna om färdskrivare och förartimmar.

Bräns­le­för­brukning

Bräns­le­för­brukning
  • Bräns­leö­ver­vakning i realtid och översikt över körstil för att minska kostnader och koldi­ox­id­ut­släpp.

Optimering av arbets­flödet

Optimering av arbets­flödet
  • Kommunicera smidigt med ditt team ute på vägarna och hantera arbets­flödet bättre för att garantera att du levererar i tid.

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader i genomsnitt

Vill du minimera nedtid och minska kostnader? Prata med en av våra experter på fordons­han­tering.

Vill du stärka din verksamhet?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få värdefulla insikter: kostnadsfria guider, rådgivning, praktisk vägledning och mer.

Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

1 CAN (Controller Area Network) är den viktigaste databussen i ett fordon. Det fungerar som ett centralt nätverks­system. FMS (Fleet Management Systems Interface (system­gräns­snitt för vagnparks­han­tering)) är ett standar­di­serat gränssnitt som ger tillgång till fordonsdata.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.