COVID-19 Update.  Läs mer

Hur fungerar GPS för fordons­spår­nings­system?

GPS är ett satel­lit­ba­serat radio­na­vi­ge­rings­system som har utvecklats av det amerikanska försvars­de­par­te­mentet. Den som färdas med en GPS-mot­tagare kan fastställa sin egen position och hastighet, tack vare GPS-sa­tel­liter som kretsar runt jorden och är fria att använda dygnet runt, överallt i världen. Det här är grunden för fordons­spår­nings­system.

Vårt GPS-for­dons­spår­nings­system har dessutom en kommu­ni­ka­tions­kanal som länkar din vagnpark till kontoret och ger detaljerade fordons­spår­ningsdata. Information presenteras på ett praktiskt sätt online så att du snabbt kan se var dina fordon är, skicka ut jobb och arbets­flöden via Bluetooth® och förbättra bräns­le­ef­fek­ti­vi­teten genom analys av körstilar.

Länka fordon till kontoret med ett GPS-for­dons­spår­nings­system

untranslated

Länka fordon till kontoret med ett GPS-for­dons­spår­nings­system

Varje LINK (spårnings­system i fordonet) har en inbyggd GPS-mot­tagare som aktiverar GPS för fordons­spårning och en GPS-sändare som sänder koordi­na­terna för fordonets position. På kontoret behöver vagnpark­sad­mi­nist­ra­tö­rerna bara logga in på vår vagnparks­han­te­rings­lösning WEBFLEET, ett säkert online­program, för att övervaka alla fordons resor med hjälp av ett fordons­spår­nings­system. Platsdata uppdateras varje minut så att du alltid har den aktuella information du behöver för att fatta viktiga operativa beslut.

Övervaka körstilar med ett GPS-for­dons­spår­nings­system.

untranslated

Övervaka körstilar med ett GPS-for­dons­spår­nings­system.

Fordons­spår­nings­sy­stemet LINK har också en g-kraft­sensor som identi­fierar accele­ration och häftiga rörelser, till exempel hårda inbroms­ningar och överstyrning, samt aktuell hastighet eller fortkörning. Genom att spåra sådana rörelser [på WEBFLEET] kan du snabbt se vilka körstilar som driver upp bräns­le­kost­na­derna och vidta åtgärder för att uppmuntra till en effektivare körstil. På det här sättet blir vagnparks­han­tering enkel.

Förbättra GPS-for­dons­spår­nings­system

untranslated

Förbättra GPS-for­dons­spår­nings­system

Om du vill ha en utökad lösning med GPS-for­dons­spårning lägger du till någon av våra profes­sio­nella Driver Termi­nal-en­heter. De möjliggör tvåvägs­kom­mu­ni­kation med kontoret och förenklar därmed tidshan­te­ringen och jobbför­del­ningen. Och de ansluts till LINK-en­heten med hjälp av Bluetooth så att förarna får veta när de bör ändra körstil genom Active Driver Feedback. Förutom det ger de full navigering inklusive mycket korrekt trafikinfo.

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader

Schemalägg en demon­stration där du får hjälp med hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag eller prata med en expert som kan svara på alla dina frågor om våra lösningar.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu