Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height

Hur fungerar GPS för fordonsspårningssystem?

GPS är ett satellitbaserat radionavigeringssystem som har utvecklats av det amerikanska försvarsdepartementet. Den som färdas med en GPS-mottagare kan fastställa sin egen position och hastighet, tack vare GPS-satelliter som kretsar runt jorden och är fria att använda dygnet runt, överallt i världen. Det här är grunden för fordonsspårningssystem.

TomTom var ett av de första företagen som införde den här tekniken i vardagsprodukter och utvecklade den genom sväng för sväng-navigering. Vi har ända sedan dess varit nyskapande och bland annat utvecklat ett GPS-fordonsspårningssystem för våra affärskunder. Vårt GPS-fordonsspårningssystem har dessutom en kommunikationskanal som länkar din vagnpark till kontoret och ger detaljerade fordonsspårningsdata. Information presenteras på ett praktiskt sätt online så att du snabbt kan se var dina fordon är, skicka ut jobb och arbetsflöden via Bluetooth® och förbättra bränsleeffektiviteten genom analys av körstilar.

Länka fordon till kontoret med ett GPS-fordonsspårningssystem

Webfleet Solutions

Länka fordon till kontoret med ett GPS-fordonsspårningssystem

Varje LINK (spårningssystem i fordonet) har en inbyggd GPS-mottagare som aktiverar GPS för fordonsspårning och en GPS-sändare som sänder koordinaterna för fordonets position. På kontoret behöver vagnparksadministratörerna bara logga in på vår vagnparkshanteringslösning WEBFLEET, ett säkert onlineprogram, för att övervaka alla fordons resor med hjälp av ett fordonsspårningssystem. Platsdata uppdateras varje minut så att du alltid har den aktuella information du behöver för att fatta viktiga operativa beslut.

Övervaka körstilar med ett GPS-fordonsspårningssystem.

Webfleet Solutions

Övervaka körstilar med ett GPS-fordonsspårningssystem.

Fordonsspårningssystemet LINK har också en g-kraftsensor som identifierar acceleration och häftiga rörelser, till exempel hårda inbromsningar och överstyrning, samt aktuell hastighet eller fortkörning. Genom att spåra sådana rörelser [på WEBFLEET] kan du snabbt se vilka körstilar som driver upp bränslekostnaderna och vidta åtgärder för att uppmuntra till en effektivare körstil. På det här sättet blir vagnparkshantering enkel.

Förbättra GPS-fordonsspårningssystem

Webfleet Solutions

Förbättra GPS-fordonsspårningssystem

Om du vill ha en utökad lösning med GPS-fordonsspårning lägger du till någon av våra professionella Driver Terminal-enheter. De möjliggör tvåvägskommunikation med kontoret och förenklar därmed tidshanteringen och jobbfördelningen. Och de ansluts till LINK-enheten med hjälp av Bluetooth så att förarna får veta när de bör ändra körstil genom Active Driver Feedback. Förutom det ger de full navigering inklusive mycket korrekt trafikinfo.

Avkastning på investeringen inom 6–9 månader

Schemalägg en demonstration där du får hjälp med hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag eller prata med en expert som kan svara på alla dina frågor om våra lösningar.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu