Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

Hur fungerar GPS för fordons­spårnings­system?

GPS är ett satellitbaserat radionavigationssystem som har utvecklats av det amerikanska försvarsdepartementet. Den som färdas med en GPS-mottagare kan fastställa sin egen position och hastighet, tack vare GPS-satelliter som kretsar runt jorden och är fria att använda dygnet runt, överallt i världen.

Webfleet Solutions var ett av de första företagen som införde den här tekniken i vardagsprodukter och utvecklade den genom sväng för sväng-navigering. Vi har ända sedan dess varit nyskapande och bland annat utvecklat ett GPS-fordonsspårningssystem för våra affärskunder. Vårt GPS-fordonsspårningssystem har dessutom en kommunikationskanal som länkar din vagnpark till kontoret och ger detaljerade fordonsspårningsdata. Information presenteras på ett praktiskt sätt online så att du snabbt kan se var dina fordon är, skicka ut jobb och arbetsflöden via Bluetooth® och förbättra bränsleeffektiviteten genom analys av körstilar.


Länka fordon till kontoret med ett GPS-fordonsspårningssystem

Länka fordon till kontoret med ett GPS-fordonsspårningssystem

Varje LINK (spårningssystem i fordonet) har en inbyggd GPS-mottagare som aktiverar GPS för fordonsspårning och en GPS-sändare som sänder koordinaterna för fordonets position. På kontoret behöver vagnparksadministratörerna bara logga in på WEBFLEET, vårt säkra onlineprogram, för att övervaka alla fordons resor med hjälp av ett fordonsspårningssystem. Platsdata uppdateras varje minut så att du alltid har den aktuella information du behöver för att fatta viktiga operativa beslut.


Övervaka körstilar med ett GPS-fordonsspårningssystem

Övervaka körstilar med ett GPS-fordonsspårningssystem.

Fordonsspårningssystemet LINK har också en g-kraftsensor som identifierar acceleration och häftiga rörelser, till exempel hårda inbromsningar och överstyrning, samt aktuell hastighet och tomgångskörning. Genom att spåra sådana rörelser [på WEBFLEET] kan du snabbt se vilka körbeteenden som driver upp bränslekostnaderna och vidta åtgärder för att uppmuntra till en effektivare körstil.


Förbättra GPS-fordonsspårningssystem

Förbättra GPS-fordonsspårningssystem

Om du vill ha en utökad GPS-fordonsspårningslösning lägger du bara till någon av våra professionella navigatorer De möjliggör tvåvägskommunikation med kontoret och förenklar därmed tidshanteringen och jobbfördelningen. Och de ansluts till LINK-enheten med hjälp av Bluetooth så att förarna får veta när de bör ändra körstil genom Active Driver Feedback.


Om du vill veta mer om fördelarna med vårt GPS-fordonsspårningssystem kan du gå till översiktssidan om fordonsspårning. Alla våra GPS-fordonsspårningslösningar ger imponerande fördelar och är klara att användas direkt.

Få en demo


Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.