Lösningar för lastbils­spårning

Få bättre kontroll och effek­ti­vitet i vagnparken

Få överblick över lastbi­larnas position och status. Lastbils­spårning använder GPS-teknik och enheter för vagnparks­spårning för att hålla koll på fordons­platser och körstil. Med fullständig överblick över vagnparken kan du hantera arbets­flödet effektivt och fatta smarta beslut för verksam­heten. Läs allt du behöver veta om lastbils­spårning.

Lastbils­spårning hjälper dig med följande:

Du vet alltid var dina lastbilar befinner sig

I realtid

Ha koll på underhåll

Med tidiga påminnelser

Förbättra prestanda och säkerhet

Med insikter om körning

Håll kunderna nöjda

Med mer tillför­litliga beräknade ankomst­tider

Effek­ti­visera arbets­flödet

Med optimerad ruttpla­nering och schemaläggning

Kapa drifts­kost­nader

Genom att ha koll på aktuell och historisk bräns­le­för­brukning

Viktiga funktioner i lastbils­spårning från Webfleet

Tillför­litlig lastbils­spårning i realtid

Ta vagnparkens effek­ti­vitet till en ny nivå med exakt spårning av lastbi­larnas körtider, körsträckor och platser. Med lastbils­spårning blir det även enklare att hålla koll på bräns­le­för­bruk­ningen i vagnparken. Identifiera bara var det förekommer onödigt hög förbrukning och vidta lämpliga åtgärder för att spara bränsle.

truck pro8 navigation wide eu
truck driver pro8475

Tillgång till trafi­kin­for­mation i realtid

Hjälp dina förare att undvika avspärr­ningar, trafik­stock­ningar och förseningar. Trafi­kin­for­mation i realtid gör enorm skillnad för att säkerställa att dina lastbilar kör i så säkert skick som möjligt. Med aktuell information om lokal trafik kan du även öka kundnöjd­heten genom att ge tillför­litliga beräknade ankomst­tider.

Anpassad ruttpla­nering

Avancerad ruttpla­nering hjälper dina förare att välja de lämpligaste vägarna utifrån lastbilens höjd, vikt, längd och last. Du kan även optimera ruttpla­ne­ringen för maxhas­tighet. Dessutom visar förar­ter­mi­nalen PRO 8475 var det finns rastplatser och andra intres­se­punkter.

order optimisation
alerts areas

Geostaket

Definiera geografiska gränser för att förhindra stöld och obehörig användning. Med lastbils­spårning vet du exakt var dina fordon befinner sig så att du kan agera snabbt på stöld, vandalism eller felaktig användning. Du får en varning om ett fordon kör utanför ett förde­fi­nierat område.

Rappor­tering

Få tillgång till detaljerade rapporter om lastbi­larnas prestanda och förar­pre­sta­tioner. Du kan till exempel registrera bräns­le­för­bruk­ningen över tid. Du kan även övervaka resestatus för att hålla koll på schemats effek­ti­vitet. Se vilka förare som ligger bäst till för att leverera ordrar.

Läs mer om fordons­spår­nings­rap­porter⁠
dashboard 01
logbook app bundle en mi

Körjour­nals­funktion

Eliminera tidsödande pappers­arbete med en digital körjournal. Logga förartimmar, körsträcka och andra resede­taljer digitalt så att du enkelt kan hämta rapporter när du behöver dem. Digital loggning i kombination med Webfleet Tachograph Manager underlättar efterlevnad.

Insikter om körstil

Många GPS-spår­nings­system för lastbilar kan registrera körstil som fortkörning, tomgångs­körning, skarpa svängar och plötslig inbromsning. Med sådana insikter kan vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer hjälpa förarna att köra säkrare och förbruka mindre bränsle.

optidrive indicator
maintenance

Notiser om underhåll

Planera förebyg­gande underhåll och service utifrån information om körsträcka i realtid. Minska stille­stånds­tiden så fort som möjligt med automatiska varningar om fel på lastbilar. Om du har koll på underhållet kan du öka produk­ti­vi­teten.

Krock­re­gi­strering

Om en olycka inträffar vill du förstå vad som hände så fort som möjligt. Med lastbils­spårning får du en notis så fort en olycka registreras. Krock­re­gi­strering ger dig möjlighet att agera snabbt om en trafi­ko­lycka skulle inträffa.

truck road accident

Allt du behöver veta om lastbils­spårning

Hur fungerar lastbils­spårning?

0
Hoppa till innehåll

En GPS-spår­nings­enhet installeras i en lastbil för att möjliggöra spårning av fordonets rörelser i realtid. Spårnings­sy­stemet samlar in viktiga data som plats, körd sträcka, hastighet, bräns­le­för­brukning, tomgångs­körning och hård inbromsning eller skarpa svängar.

Vad är fördelarna med ett lastbils­spår­nings­system?

0
Hoppa till innehåll

Tillför­litlig lastbils­spårning i realtid gör att du alltid vet var fordonen befinner sig, och kan därmed reagera snabbt vid stöld eller obehörig användning. När du har koll på fordons­platser kan du även optimera ruttpla­nering och scheman så att förarna tillbringar mindre tid ute på vägarna och mer tid på att slutföra jobb.

Hur mycket kostar lastbils­spårning?

0
Hoppa till innehåll

Kostnaden beror på hur många lastbilar du har i vagnparken, eftersom varje lastbil måste ha en egen spårnings­enhet installerad. Vilken typ av abonnemang du väljer påverkar också kostnaden. Med det sagt kan lastbils­spårning ge bättre effek­ti­vitet och kostnads­be­spa­ringar tack vare ökad produk­ti­vitet och lägre bräns­le­kost­nader.

Vem använder lastbils­spårning?

0
Hoppa till innehåll

Lastbils­spårning används av en rad olika verksam­heter med lastbils­flottor. Leverans- och frakt­fö­retag drar nytta av såväl dynamisk ruttpla­nering som insikt i förarnas och fordonens säkerhet. Kontrakts­ba­serade tjänster inom till exempel VVS- och byggbran­schen förlitar sig också på lastbils­spårning. Om du har en vagnpark med lastbilar är lastbils­spårning något för dig.

Så här tycker våra kunder

Corporate Solutions cut fuel costs by 8.1%.
Stuart Payne, Corporate Solutions
With Webfleet improvement in delivery time of 20%.
Ben Povey, Krispy Kreme
Set to save 10% on logistics thanks to Webfleet.
Guy Ripley, Marshalls

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader i genomsnitt

Boka en demon­stration och ta reda på hur Webfleet kan hjälpa din verksamhet, eller prata med en expert som kan svara på dina frågor.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.