Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

Höj takten i verksamheten direkt med fordonsspårning på grundnivå. Kom igång snabbt – du kan själv enkelt ansluta LINK 201-enheten för fordonsspårning. WEBFLEET är riktigt intuitivt och det gör att du kommer åt dess grundläggande funktioner och rapporter och kan öka effektiviteten direkt. Vill du ha alla funktioner kan du enkelt uppgradera till den fullständiga versionen av WEBFLEET.

Självinstallation

Självinstallation

LINK 201 kan enkelt kopplas in i fordonets OBD-II-port. Leta bara upp kontakten i bilen, koppla in enheten och du är klar.


Spårning av fordon i realtid

Spårning av fordon i realtid

Se i realtid var dina fordon är – och om de är parkerade eller i rörelse – på en TomTom-karta. Genom att identifiera närmaste förare för ett nytt uppdrag kan du imponera på dina kunder och minimera tiden som tillbringas på vägarna.


Synlig sökning

Synlig sökning

Fordonssökningen kommer ihåg varje rörelse som varje fordon i din vagnpark har gjort upp till 90 dagar. Följ rutten som körts på TomTom-kartan, kontrollera start- och slutplatser och ta reda på var det går att göra besparingar.


Direktvarningar

Direktvarningar

Få direktvarningar när ett fordon kör in i eller lämnar ett på förhand angivet område eller en föreslagen geozon. Meddelanden skickas via e-post eller direkt till vårt onlinesystem för vagnparkshantering, WEBFLEET.


Reserapport (daglig översikt)

Reserapporter

Generera tillförlitliga och lättförståeliga rapporter om resedata, t.ex. start- och sluttider, körtimmar, stilleståndstimmar, avstånd som körts och mycket mer. Välj om du vill lagra informationen i form av en PDF-fil som du sedan kan använda för att förbättra driften och optimera verksamheten.

Få en demo


Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.