Enkel instal­lation
fordons­spårning

Webfleet och LINK 245

Anslut ditt företag på nolltid med vår lösning för fordons­spårning som är enkel att installera.

Det är enkelt att komma igång. Allt du behöver göra är att koppla in LINK-en­heten för fordons­spårning i ditt fordon. Du får då åtkomst till Webfleet med möjligheten att visa var din vagnpark finns i realtid, reserap­porter, bräns­le­in­for­mation, körstil och mer information i och runt fordonet.

Webfleet hjälper dig att

Hålla reda på var dina fordon är dygnet runt genom spårning och sökning i realtid

Minska administ­rativ tid och följ skatte­lag­stift­ningen med korrekt reserap­por­tering

Sänk bränsle- och under­hålls­kost­na­derna genom att bevaka bräns­le­för­brukning och körstil

Få direkta uppda­te­ringar när fordons­di­a­gnostik upptäcker tecken på fel och när ett fordon kommer in i eller lämnar ett på förhand angivet område

Fatta smartare beslut för att förbättra din vagnparks effek­ti­vitet baserat på omfattande rappor­te­rings­funk­tioner

Förbättra förarens säkerhet med analyser av körstil

Huvud­funk­tioner

Framtids­säker lösning för fordons­spårning

Oavsett om förarna har parkerat eller är ute och kör kan du få deras exakta kartlagda plats med Webfleet. Vårt system registrerar exakt arbetstimmar eller timmar bakom ratten och kommer ihåg var varje fordon har varit tidigare. Med snabbheten i LTE-M och täckningen i GPRS får du ut mer av investe­ringen och kan använda lösningen på lång sikt.

vehicle tracking right hand traffic
trip reports daily summary

Precisa reserap­porter

Ditt team kan enkelt logga privata resor och tjäns­te­resor med vår Webfleet Logboo­k-mo­bilapp. Reserap­porter från Webfleet kan användas för att begära reseer­sätt­ningar och för verifiering av skatte­in­for­mation när skatte­myn­dig­heter begär det.

Omedelbara, direkta varningar

Webfleet varnar dig direkt om schemalagda under­hålls­upp­gifter, när fordons­di­a­gnostik upptäcker tecken på fel och när ett fordon kommer in i eller lämnar en på förhand angiven geozon.

alerts areas
dashboard 01

Få information om din vagnparks­verk­samhet

Med Webfleets rappor­te­rings­funk­tioner kan du optimera din vagnparks prestanda. Genom att använda funktio­nerna för att skapa anpassade rapporter eller använda en av våra rapport­mallar får du utförlig information om förarnas och vagnparkens aktiviteter. Rapporter kan schemaläggas att köras automatiskt eller så kan de laddas ner på begäran.

Kontrollera kostnaderna för din vagnpark

Sänk fordonets totala ägarkostnad med detaljrik information från ditt fordon. Du får exempelvis både historisk och realtids­in­for­mation om vagnparkens bräns­le­för­brukning. Upptäck trender eller anomalier med rapporter om bräns­le­ef­fek­ti­vitet och jämför prestandan över tid för att identifiera hur du kan sänka bräns­le­kost­na­derna.

avg fuel consumption
wf tracking truck optidrive

Hjälp dina förare att förbättra presta­tionen ute på vägarna

Ansvarsfull körning bidrar till lägre kostnader för bränsle, underhåll och försäkring, vilket minskar fordonets totala ägarkostnad. Med vår OptiDrive 360-funktion ger Webfleet dig den information du behöver för att coacha till och främja säker och ekonomisk körning i ditt team.

Det är enkelt att komma igång med vårt
paket som du installerar själv

Vår LINK 245-fordons­spår­nings­enhet kan enkelt kopplas in i ditt fordons OBD-II-port. Leta bara upp kontakten i bilen, koppla in enheten och du är klar!

obdii position

Påbörja en 3 månaders KOSTNADSFRI provperiod nu

Lär känna Webfleet, Europas ledande lösning för vagnparks­han­tering

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.