Webfleet-lösningar för personbilar

Webfleet-lösningar för personbilar

I Webfleet finns alla verktyg företaget behöver för att förbättra vagnparkens drift­pre­standa för personbilar. Se till att person­bi­larna underhålls väl och ge förarna verktygen för att köra effektivare och säkrare genom att använda vår prisbelönta teknik för Webfleet.

Huvud­funk­tioner

Snabb instal­lation och snabba resultat

Webfleet för personbilar kan snabbt användas för alla dina personbilar. Om du vill bygga ut kan Webfleet snabbt driftsättas i hela vagnparken. Det gör att du omedelbart kan se effekten av Webfleet i infopaneler och rapporter.

reduce your overheads2
Tillför­litlig registrering av körsträcka med Webfleet Logbook

Tillför­litlig registrering av körsträcka

Med enkel och exakt registrering av körsträcka sparar både du och förarna mycket tid på administ­ra­tionen. Förarna kan enkelt logga företagets körsträckor och privata körsträckor med en PRO-förar­ter­minal eller med sina telefoner med hjälp av appen Webfleet Logbook. Det gör att förarna enkelt kan begära återbe­talning för körsträckor och det förenklar dekla­ra­tionen.

TomTom Traffic

Med TomTom Traffic vet förarna alltid den snabbaste vägen till kunden. Det gör att du undviker onödiga böter och negativ påverkan på intäkterna. Med TomTom Traffic tar sig förarna snabbare och säkrare till sin nästa destination.

pro navigation and traffic
Hjälper till att förbättra körbe­te­endet

Gör körningen säkrare

Med OptiDrive 360 får du och dina förare återkoppling om körbeteende i realtid, vilket hjälper förarna att köra säkrare och bräns­lesnålare.

Läs mer om OptiDrive 360

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.