LINK-en­heter

Spåra fordons­plats och körstil i realtid.

LINK-for­dons­spår­nings­enhet ger dig så mycket mer än bara positionsdata. Dina fordon kan vara anslutna till företaget och ge ytterligare information om körbeteende och motor­di­a­gnostik med mera, både i och kring fordonet.

Fordons­spår­nings­en­heter

LINK 245

Lättinstal­lerad fordons­spårning med självin­stal­lation och Bluetooth® för fordon med förbrän­nings­motor och eldrift

Kan ansluta till TomTom PRO 7350, TomTom PRO 7350 TRUCK, PRO 8475, PRO 8475 TRUCK, TomTom PRO 8275, TomTom PRO 8275 TRUCK.

LINK 640

Fordons­spår­nings­enhet med fast instal­lation för bilar och lätta yrkesfordon

Kan inte ansluta till PRO.

LINK 740

Framtids­säkrad fordons­spårning och vagnparks­han­tering för alla typer av fordon

Kan ansluta till TomTom PRO 7350, TomTom PRO 7350 TRUCK, PRO 8475, PRO 8475 TRUCK.


Tilläggs­en­heter

LINK 105

Tilläggs­enhet för bräns­le­in­for­mation

Läs mer

Kräver LINK 410, LINK 510, LINK 710, LINK 740.Tillgångs­spår­nings­enhet

LINK 340

Övervaka var dina släp, maskiner och din strömsatta utrustning befinner sig och hur de används.

Läs mer

Kan inte ansluta till PRO, LINK 105.

Ta reda på vilken lösning som bäst passar ditt företag

Använd lösnings­råd­gi­varen för att hämta din indivi­duella produkt­re­kom­men­dation.

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader

Schemalägg en demo som hjälper dig att förstå hur Webfleet kan hjälpa ditt företag
eller prata med en specialist som kan besvara dina frågor om våra lösningar.