LINK-en­heter

Spåra fordons­plats och körstil i realtid.

LINK-for­dons­spår­nings­enhet ger dig så mycket mer än bara positionsdata. Dina fordon kan vara anslutna till företaget och ge ytterligare information om körbeteende och motor­di­a­gnostik med mera, både i och kring fordonet.

Fordons­spår­nings­en­heter

LINK 245

Lättinstal­lerad fordons­spårning med självin­stal­lation och Bluetooth® för fordon med förbrän­nings­motor och eldrift

Begär en kostnadsfri provperiod⁠

Kan ansluta till TomTom PRO 7350, TomTom PRO 7350 TRUCK, PRO 8475, PRO 8475 TRUCK.

LINK 640

Fordons­spår­nings­enhet med fast instal­lation för bilar och lätta yrkesfordon

Kan inte ansluta till PRO.

LINK 740

Framtids­säkrad fordons­spårning och vagnparks­han­tering för alla typer av fordon

Kan ansluta till TomTom PRO 7350, TomTom PRO 7350 TRUCK, PRO 8475, PRO 8475 TRUCK.Tillgångs­spår­nings­enhet

LINK 340

Övervaka var dina släp, maskiner och din strömsatta utrustning befinner sig och hur de används.

Läs mer

Kan inte ansluta till PRO, LINK 105.


Släphan­te­rings­enhet

Nyhet

LINK 350

Ger praktisk information om status och prestanda för din släpvagnpark

Läs mer

Kan inte ansluta till PRO, LINK.

Ta reda på vilken lösning som bäst passar ditt företag

Använd lösnings­råd­gi­varen för att hämta din indivi­duella produkt­re­kom­men­dation.

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader

Schemalägg en demo som hjälper dig att förstå hur Webfleet kan hjälpa ditt företag
eller prata med en specialist som kan besvara dina frågor om våra lösningar.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.