Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Läs mer

Prova vagnparks­han­tering kostnads­fritt

WEBFLEET är Europas bästa vagnparks­han­te­rings­lösning

 • Realtids­spårning av dina fordon
 • Minska kostnader för bränsle, underhåll och arbete
 • Spara administ­ra­tionstid med enkel och tillför­litlig registrering av körsträcka
 • Optimera rutter och minska körtider
 • Få insikter om vagnparks­pre­standa som leder till åtgärder
Webfleet Solutions

Begär en KOSTNADSFRI provperiod

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Villkor
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Prova vagnparks­han­tering kostnads­fritt

WEBFLEET är Europas bästa vagnparks­han­te­rings­lösning

 • Realtids­spårning av dina fordon
 • Minska kostnader för bränsle, underhåll och arbete
 • Spara administ­ra­tionstid med enkel och tillför­litlig registrering av körsträcka
 • Optimera rutter och minska körtider
 • Få insikter om vagnparks­pre­standa som leder till åtgärder
Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Ta reda på fördelar och funktioner

Spårning av fordon i realtid

Se i realtid var dina fordon är – och om de är parkerade eller i rörelse – på en TomTom-karta. Genom att identifiera närmaste förare för ett nytt uppdrag kan du imponera på dina kunder och minimera tiden som tillbringas på vägarna.

Spårning av fordon i realtid
Webfleet Solutions

Synlig sökning

Fordons­sök­ningen kommer ihåg varje rörelse som varje fordon i din vagnpark har gjort upp till 90 dagar. Följ rutten som körts på TomTom-kartan, kontrollera start- och slutplatser och ta reda på var det går att göra besparingar.

Direkt­var­ningar

Få direkt­var­ningar när ett fordon kör in i eller lämnar ett på förhand angivet område eller en föreslagen geozon. Varningar skickas med automatiska e-post­med­de­landen eller direkt till vår online­system för vagnparks­han­tering, WEBFLEET.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Reserap­porter

Generera tillför­litliga och lättför­stå­eliga rapporter om resedata, t.ex. start- och sluttider, körtimmar, stille­ståndstimmar, avstånd som körts och mycket mer. Välj om du vill lagra infor­ma­tionen i form av en PDF-fil som du sedan kan använda för att förbättra driften och optimera verksam­heten.

Självin­stal­lation

LINK 210 kan enkelt kopplas in i fordonets OBD-II-port. Leta bara upp kontakten i bilen, koppla in enheten och du är klar.

Webfleet Solutions

Så här kan WEBFLEET gagna ditt företag

Spåra fordon

 • Få exakta, kartlagda positioner för både parkerade fordon och fordon i rörelse.
 • Identifiera var du kan göra besparingar genom att spåra tidigare resor.
 • Minska administ­ra­tionstid med automatisk registrering av körsträcka.
 • Få varnings­med­de­landen när fordon kör in i eller lämnar ett specifikt område

Rappor­tering

 • Djupa insikter i vagnparkens prestanda.
 • Fatta smartare beslut.
 • Optimera din vagnpark i realtid via direktåt­komst till dina nyckeltal.
 • Konfigurera indikatorer för service, produk­ti­vitet och bränsle efter dina behov.

Våra utmärkelser och certifikat

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Bevisa hur mycket du kan vinna på att använda WEBFLEET

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Begär en KOSTNADSFRI provperiod

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu