Testa fordons­spårning och navigering utan kostnad

Optimera resultatet för din vagnpark med hjälp av en kostnadsfri testperiod av Webfleet. Du får tillgång till fordons­spårning, bättre säkerhet, först­klassig navigering, smidig distri­bu­ering av jobb och omfattande rapporter.

Be om en kostnadsfri testperiod

Fyll i formuläret så kontaktar en av våra speci­a­lister dig.

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Villkor

Testa fordons­spårning och navigering utan kostnad

Optimera resultatet för din vagnpark med hjälp av en kostnadsfri testperiod av Webfleet. Du får tillgång till fordons­spårning, bättre säkerhet, först­klassig navigering, smidig distri­bu­ering av jobb och omfattande rapporter.

Be om en kostnadsfri testperiod

Fyll i formuläret så kontaktar en av våra speci­a­lister dig.

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Villkor

Webfleet hjälper dig att

Spåra fordon dygnet runt

Få överblick över hela verksam­heten med hjälp av fordons­spårning i realtid och registrering av arbetstid.

Optimera order­dis­tri­bu­e­ringen

Förenklad order­han­tering och distri­bu­ering av jobb så att du kan fokusera på att få verksam­heten att växa.

Övervaka bräns­le­an­vänd­ningen för vagnparken

Övervaka bräns­le­för­brukning och körstil för att minska kostnaderna och förbättra effek­ti­vi­teten för vagnparken.

Hitta snabbare och säkrare rutter

Se till att dina förare tar de säkraste och snabbaste rutterna med hjälp av profes­sionell navigering från TomTom GO Fleet.

Förbättra trafik­sä­ker­heten

Slipp stille­ståndstid och öka trafik­sä­ker­heten med hjälp av körstils­in­for­mation och fordons­di­a­gnostik.

Analysera verksam­hets­re­sul­tatet

Använd de avancerade rapport­funk­tio­nerna till att identifiera områden som kan förbättras och ge din vagnpark en konkur­rens­fördel.

Huvud­för­delar

Få information om exakt position för alla dina fordon

Med hjälp av fordons­spår­nings­slös­ningen från Webfleet kan du framtids­säkra din vagnpark med exakta positioner för fordon, korrekt registrering av arbets-/-förartid och fullständig positions­hi­storik för fordon – och dessutom finns det LTE-M- och GPRS-an­slut­nings­funk­tioner.

wf desktop mobile workapp
tomtom prof nav app

Bästa navige­ringen i klassen

Tillför­litlig navigering ser till att förarna kan välja de snabbaste rutterna och slutföra jobb på ett mer effektivt sätt. TomTom GO Fleet, vår officiella partner för profes­sionell navigering, har stöd för alla fordon­styper, inklusive lastbilar och elfordon.

Hantera personalen på ett enkelt sätt

Visa förartid och fordonstill­del­ningar på ett enkelt sätt med hjälp av Webfleet Work App. Håll reda på affärs- och privatresor för korrekt skatte­rap­por­tering samtidigt som du respekterar förarnas integritet. Skicka uppdrags­de­taljer till mobila enheter och använd funktio­nerna för tvåvägs­med­de­landen till att kommunicera med förarna.

wf work app dashboard logbook 02
alerts areas

Fatta snabba beslut med rätt underlag

Agera snabbt med pushnotiser. Webfleet påminner dig om kommande under­hålls­upp­gifter. Du får meddelanden när potentiella problem identi­fieras vid fordons­di­a­gnostiken. Du får även meddelanden när fordon kör in i och lämnar områden avgränsade med geostaket.

Få information om din vagnparks­verk­samhet

Tack vare rapport­funk­tio­nerna i Webfleet kan du förbättra effek­ti­vi­teten för verksam­heten. Skapa anpassade rapporter eller använd färdiga rapporter till att analysera resultatet för hela vagnparken. Schemalägg eller hämta rapporter när du behöver.

dashboard 01
avg fuel consumption

Kontrollera kostnaderna för vagnparken

Minska ägande­kost­naden med hjälp av omfattande information från dina fordon. Du får till exempel tillgång till information om bräns­le­för­brukning både historiskt och i realtid. Använd bräns­le­för­bruk­nings­rap­por­terna till att hitta trender och avvikelser och identifiera sätt att minska bräns­le­kost­na­derna.

Maximera flexi­bi­li­teten

Du koppla in fordons­spår­nings­en­heten från Webfleet i OBD-I­I-porten i dina vagnparks­fordon eller använda dina enheter och integrera dem med vår mobila spårning och LINK-spårning. Oavsett vilken metod du väljer får du tillgång till den information du behöver.

obdii position

Påbörja en kostnadsfri testperiod nu

Se varför mer än 60 000 företag använder Webfleet

Påbörja en kostnadsfri testperiod nu

Se varför mer än 60 000 företag använder Webfleet