Bezpłatnie wypróbuj monito­ro­wanie pojazdów i nawigację

Zopty­ma­lizuj wyniki floty dzięki bezpłatnemu okresowi próbnemu Webfleet. Skorzystaj z monito­ro­wania pojazdów, zwięk­szonego bezpie­czeństwa, najlepszej w swojej klasie nawigacji, sprawnego przydzie­lania zadań, komplek­sowych raportów.

Zamów bezpłatny okres próbny

Wystarczy wypełnić formularz, a jeden z naszych specja­listów skontaktuje się z Tobą.

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Warunki ogólne

Bezpłatnie wypróbuj monito­ro­wanie pojazdów i nawigację

Zopty­ma­lizuj wyniki floty dzięki bezpłatnemu okresowi próbnemu Webfleet. Skorzystaj z monito­ro­wania pojazdów, zwięk­szonego bezpie­czeństwa, najlepszej w swojej klasie nawigacji, sprawnego przydzie­lania zadań, komplek­sowych raportów.

Zamów bezpłatny okres próbny

Wystarczy wypełnić formularz, a jeden z naszych specja­listów skontaktuje się z Tobą.

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Warunki ogólne

Dzięki Webfleet możesz

Monitoruj pojazdy przez całą dobę

Uzyskaj wgląd we wszystkie operacje w ramach floty dzięki monito­ro­waniu pojazdów w czasie rzeczy­wistym i rejestracji czasu pracy.

Zopty­ma­lizuj przydzie­lanie zadań

Wykorzystaj możliwości uprosz­czonego zarządzania zamówie­niami i przydzie­lania zadań, aby skupić się na rozwijaniu firmy.

Monitoruj zużycie paliwa

Monitoruj zużycie paliwa i styl jazdy kierowców, aby obniżyć koszty i zwiększyć wydajność floty.

Znajduj bezpiecz­niejsze i szybsze trasy

Prowadź swoich kierowców po najbez­piecz­niej­szych i najszyb­szych trasach dzięki profe­sjo­nalnej nawigacji od TomTom GO Fleet.

Zwiększ bezpie­czeństwo na drodze

Unikaj przestojów i zwiększ bezpie­czeństwo na drodze dzięki wglądowi w styl jazdy i diagnostyce pojazdu.

Analizuj wyniki biznesowe

Wykorzystaj zaawan­sowane raporty do identy­fi­kacji obszarów wymaga­jących poprawy i zapewnij swojej flocie przewagę nad konkurencją.

Kluczowe korzyści

Znaj dokładną lokalizację swoich pojazdów

Rozwiązanie do monito­ro­wania pojazdów firmy Webfleet pomaga przygotować Twoją flotę na przyszłość dzięki precy­zyjnemu mapowaniu pozycji pojazdów, dokładnemu rejestro­waniu czasu pracy/jazdy i komplek­sowej archi­wi­zacji pozycji pojazdów – wszystko to przy użyciu łączności LTE-M i GPRS.

wf desktop mobile workapp
tomtom prof nav app

Zaufaj najlepszej w swojej klasie nawigacji

Niezawodna nawigacja umożliwia kierowcom wybranie najszybszej trasy i wydaj­niejszą realizację zleceń. TomTom GO Fleet, nasz oficjalny partner w zakresie profe­sjo­nalnej nawigacji, obsługuje wszystkie typy pojazdów, w tym pojazdy ciężarowe i elektryczne.

Łatwo zarządzaj pracow­nikami

Miej wgląd w czas pracy kierowców i przypi­sy­wanie pojazdów dzięki aplikacji Work App firmy Webfleet. Monitoruj podróże służbowe i prywatne, aby zapewnić prawidłowe rapor­to­wanie na potrzeby podatkowe, szanując przy tym prywatność kierowców. Wysyłaj informacje o zleceniach na urządzenia mobilne i pozostań w kontakcie dzięki dwukie­run­kowej komunikacji.

wf work app dashboard logbook 02
alerts areas

Podejmuj szybkie i właściwe decyzje

Działaj szybko dzięki powia­do­mieniom push. Webfleet przypomni Ci o nadcho­dzących zadaniach serwisowych. Gdy narzędzie diagno­styczne pojazdu wykryje potencjalne problemy, otrzymasz natych­mia­stowe powia­do­mienie. A gdy pojazd wjedzie do wyznaczonej strefy lub ją opuści, również natychmiast się o tym dowiesz.

Wgląd w operacje w ramach floty

Dzięki funkcjom rapor­to­wania Webfleet możesz prowadzić wszelkie działania w bardziej wydajny sposób. Twórz niestan­dardowe raporty lub korzystaj z gotowych raportów, aby analizować wyniki całej floty. Raporty możesz pobierać według harmo­no­gramu lub na żądanie.

dashboard 01
avg fuel consumption

Kontroluj koszty operacyjne floty

Ogranicz całkowity koszt posiadania (TCO) dzięki dostępowi do szcze­gó­łowych danych pobieranych z pojazdów. Możesz, na przykład, uzyskać dostęp do bieżących i archi­walnych informacji o zużyciu paliwa. Wykrywaj tendencje i anomalie dzięki raportom o zużyciu paliwa, a następnie określaj sposoby na obniżenie tego kosztu.

Osiągnij maksymalną elastyczność

Urządzenie do monito­ro­wania Webfleet można łatwo podłączyć do portu OBD-II w pojazdach floty. A jeśli korzystasz już z takich urządzeń innego producenta, możesz zintegrować je z naszym rozwią­zaniem do monitoringu mobilnego i przez urządzenia LINK. Niezależnie od tego, którą z tych metod wybierzesz, każda zapewni Ci informacje, których potrze­bujesz.

obdii position

Co mówią nasi klienci

Rozwiązanie Webfleet to świetny wybór.
Bogdan Burian, Burian Logistic
Oszczędność 20 tys. zł miesięcznie na paliwie dzięki Webfleet
Kamil Kucharski, Putka
Webfleet to bezawaryjny program.
Andrzej Ptaszek, BIRDki AUTO TRANSPORT

Rozpocznij bezpłatny okres próbny teraz

Przekonaj się, dlaczego już ponad 60 000 firm zaufało Webfleet

Rozpocznij bezpłatny okres próbny teraz

Przekonaj się, dlaczego już ponad 60 000 firm zaufało Webfleet

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.