Probeer gratis dit voertuig­volg­systeem met navigatie

Optima­liseer de prestaties van uw wagenpark met een gratis proef­abon­nement op Webfleet. Profiteer van het volgen van uw voertuigen, verbeterde veiligheid, de beste navigatie in zijn klasse, naadloze toewijzing van taken en uitgebreide rapportage.

Vraag uw gratis proef­abon­nement aan

Vul het formulier in en een van onze speci­a­listen neemt contact met u op.

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in
Aantal voertuigen: (optioneel)

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Voorwaarden en bepalingen

Probeer gratis dit voertuig­volg­systeem met navigatie

Optima­liseer de prestaties van uw wagenpark met een gratis proef­abon­nement op Webfleet. Profiteer van het volgen van uw voertuigen, verbeterde veiligheid, de beste navigatie in zijn klasse, naadloze toewijzing van taken en uitgebreide rapportage.

Vraag uw gratis proef­abon­nement aan

Vul het formulier in en een van onze speci­a­listen neemt contact met u op.

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in
Aantal voertuigen: (optioneel)

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Voorwaarden en bepalingen

Webfleet helpt u

Voertuigen 24/7 volgen

Krijg inzicht in al uw activi­teiten met het realtime volgen van voertuigen en geregi­streerde werkuren.

Toewijzen van taken optima­li­seren

Profiteer van vereen­voudigd orderbeheer en toewijzing van taken zodat u zich kunt concen­treren op de groei van uw bedrijf.

Brand­stof­ver­bruik van wagenpark monitoren

Monitor het brand­stof­ver­bruik en de rijstijl om kosten te besparen en de efficiëntie van uw wagenpark te verhogen.

Veiligere, snellere routes vinden

Houd uw bestuurders op de veiligste en snelste routes met profes­si­onele navigatie van TomTom GO Fleet.

De verkeers­vei­ligheid vergroten

Voorkom inactieve tijd en vergroot de veiligheid op de weg met inzichten in rijstijl en voertuig­dia­gnose.

Bedrijfs­re­sul­taten analyseren

Gebruik geavan­ceerde rapportage om verbe­ter­punten te identi­fi­ceren en uw wagenpark een concur­ren­tie­voordeel te geven.

Voornaamste voordelen

Weet altijd precies waar uw voertuigen zich bevinden

De oplossing van Webfleet voor het volgen van voertuigen helpt uw wagenpark toekomst­be­stendig te maken met nauwkeurig in kaart gebrachte voertuig­lo­caties, nauwkeurige registratie van werktijd/bedrijfsuren van bestuurders en een volledige geschie­denis van de voertuig­lo­catie, allemaal verbeterd dankzij LTE-M- en GPRS-con­nec­ti­viteit.

wf desktop mobile workapp
tomtom prof nav app

Vertrouw op onze beste navigatie in zijn klasse

Betrouwbare navigatie zorgt ervoor dat bestuurders de snelste routes kunnen kiezen en taken efficiënter kunnen uitvoeren. TomTom GO Fleet, onze officiële partner voor profes­si­onele navigatie, ondersteunt alle voertuig­typen, waaronder vracht­wagens en elektrische voertuigen.

Beheer eenvoudig uw personeel

Houd toezicht op de werktijden van bestuurders en voertuig­toe­wij­zingen met de Webfleet Work App. Houd zakelijke en privéritten bij voor nauwkeurige rapportage voor de belasting en respecteer tegelij­kertijd de privacy van bestuurders. Verzend taakge­gevens naar mobiele apparaten en blijf verbonden met berich­ten­verkeer in twee richtingen.

wf work app dashboard logbook 02
alerts areas

Neem snel en welover­wogen beslis­singen

Reageer snel met pushmel­dingen. Webfleet herinnert u aan komende onder­houds­taken. Wanneer voertuig­dia­gnose potentiële problemen ontdekt, wordt u onmid­dellijk gewaar­schuwd. U ontvangt ook een alarm als een voertuig een geofen­ce-gebied binnenrijdt of verlaat.

Krijg meer inzicht in uw wagenpark

Met de rappor­ta­ge­mo­ge­lijk­heden van Webfleet kunt u uw activi­teiten efficiënter maken. Maak aangepaste rapporten of gebruik een kant-en-klaar rapport om de prestaties van uw gehele wagenpark te analyseren. Plan of download uw rapporten op aanvraag.

dashboard 01
avg fuel consumption

Beheer de bedrijfs­kosten van uw wagenpark

Verlaag de totale eigen­doms­kosten op basis van uitgebreide gegevens over uw voertuig. Bekijk bijvoor­beeld realtime en historische inzichten in het brand­stof­ver­bruik. Spoor trends of afwijkingen op met rapporten over brand­stof­ver­bruik en identi­ficeer vervolgens manieren om de brand­stof­kosten te verlagen.

Maxima­liseer flexi­bi­liteit

U kunt het Webfleet-voer­tuig­volg­systeem gemakkelijk aansluiten op de OBD-I­I-poort van de voertuigen in uw wagenpark. U kunt ook uw eigen systeem integreren met onze mobiele en LINK-tracking. U krijgt hoe dan ook de gegevens die u nodig heeft.

obdii position

Wat onze klanten zeggen

Klant centraal door efficiënte inplanning service en bezorging door gebruik Webfleet.
Patrick Hendriks, Stella
Onze brandstofkosten zijn gedaald dankzij de synergie tussen Webfleet en Bridgestone.
Hubert Sośnicki, Transhut sp. z o.o.
Van Ginkel optimaliseert de facturatie en het overzicht op zijn huurvloot met Webfleet.
Joël Fieret, Van Ginkel B.V. Rental & Sales

Start nu uw gratis proef­abon­nement

Ontdek waarom meer dan 60.000 bedrijven vertrouwen op Webfleet

Start nu uw gratis proef­abon­nement

Ontdek waarom meer dan 60.000 bedrijven vertrouwen op Webfleet

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.