Prøv Webfleet Lite uden beregning

Med vores løsning til flådestyring og sporing af køretøjer, kan du holde kontakten med dit team på og uden for kontoret, fra din computer eller en hvilken som helst mobil enhed.

Anmod om 3 måneders prøve­pe­riode uden beregning

Indtast fornavn.
Indtast efternavn.
Indtast firma.
Indtast dit telefon­nummer.
Indtast din e-mail-adresse.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.

Vilkår og betingelser

Prøv Webfleet Lite uden beregning

Med vores løsning til flådestyring og sporing af køretøjer, kan du holde kontakten med dit team på og uden for kontoret, fra din computer eller en hvilken som helst mobil enhed.

Webfleet hjælper dig med at

Vide, hvor dine køretøjer befinder sig døgnet rundt takket være sporing og rutebe­regning i realtid

Reducere admini­stra­tion­s­tiden, og overholde skatte­reg­lerne med nøjagtig turrap­por­tering

Reducere dine omkost­ninger til brændstof og vedli­ge­hol­delse ved at overvåge brænd­stof­forbrug og køreadfærd

Få øjeblik­kelige opdate­ringer, når køretøjs­di­ag­nostikken opdager tegn på problemer, og når et køretøj kører ind i eller ud af et forhånds­de­fi­neret område

Tage smartere beslut­ninger for at forbedre flåde­ef­fek­ti­vi­teten baseret på detaljeret rappor­te­rings­ka­pa­citet

Øge sikkerheden for dine chauffører via analyser af køreadfærd

Nøgle­funk­tioner

Fremtids­sikret løsning til sporing af køretøjer

Uanset om dine chauffører holder parkeret eller er på farten, får du deres præcise kortlagte position med Webfleet. Vores system registrerer arbejds­timer eller timer bag rattet nøjagtigt og husker, hvor alle køretøjer i din flåde har været. LTE-M og GPRS-for­bin­delse giver forbedret hastighed, som forøger værdien af din investering og gør det til en langsigtet løsning.

vehicle tracking right hand traffic
trip reports daily summary

Nøjagtig turrap­por­tering

Dit team kan nemt registrere private ture og erhverv­sture med vores mobilapp Webfleet Logbook. Turrap­porter fra Webfleet kan bruges som dokumen­tation for antal kørte kilometer og i skatte­mæssige sammenhænge, når skatte­myn­dig­he­derne anmoder om det.

Omgående og direkte advarsler

Webfleet giver dig øjeblik­kelig besked om kommende vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver, når køretøjs­di­ag­nostikken opdager tegn på problemer, og når et køretøj kører ind i eller ud af et forhånds­de­fi­neret område eller udpeget geozone.

alerts areas
dashboard 01

Få indsigt i din flådedrift

Med Webfleets rappor­te­rings­funk­tio­na­litet kan du optimere flådens præsta­tioner. Med muligheden for at oprette bruger­de­fi­nerede rapporter eller bruge en af vores færdige rapporter kan du få detaljeret indsigt i dine chauffører og din flådes aktiviteter. Du kan planlægge rapporter til automatisk kørsel, og de kan downloades on-demand.

Hold styr på dine flådeom­kost­ninger

Reducer de samlede ejerom­kost­ninger for dine køretøjer ved hjælp af detaljerede data fra køretøjerne. Du kan for eksempel få realtids- og historisk viden om flådens brænd­stof­forbrug. Opdag tendenser eller afvigelser med rapporter om brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet, og sammenlign præstation over tid for at identi­ficere måder at reducere brænd­sto­fom­kost­ninger på.

avg fuel consumption
fleet manager driver 01

Hjælp dine chauffører med at optimere præsta­tionen på vejen

Ansvarlig kørsel hjælper med at minimere brænd­stof­forbrug, vedli­ge­hol­delse og forsik­rings­præmier, hvilket reducerer de samlede omkost­ninger. Med vores OptiDrive 360-funktion giver Webfleet dig de oplysninger, der er nødvendige for at fremme sikker og økonomisk kørsel.

Det er nemt at komme godt i gang med vores
selvin­stal­la­tionssæt

Vores LINK 240-enhed til sporing af køretøjer kan let forbindes til dit køretøjs OBD-II-port. Du skal blot finde stikket i bilen, tilslutte enheden, og så er du klar til at køre!

obdii position

Start din 3 måneders GRATIS prøve­pe­riode nu

Lær Webfleet at kende, Europas førende flådesty­rings­løsning

Anmod om 3 måneders prøve­pe­riode uden beregning

Indtast fornavn.
Indtast efternavn.
Indtast firma.
Indtast dit telefon­nummer.
Indtast din e-mail-adresse.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.

Vilkår og betingelser