Prøv sporing af køretøjer og navigation gratis

Optimer din flådes ydeevne med en gratis prøve­pe­riode på Webfleet. Få gavn af sporing af køretøjer, forbedret sikkerhed, klassens bedste navigation, problemfri udsendelse og omfattende rappor­tering.

Anmod om en gratis prøve­pe­riode

Udfyld blot formularen, så vil du blive kontaktet af en af vores speci­a­lister.

Indtast fornavn.
Indtast efternavn.
Indtast firma.
Indtast dit telefon­nummer.
Indtast din e-mail-adresse.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.

Vilkår og betingelser

Prøv sporing af køretøjer og navigation gratis

Optimer din flådes ydeevne med en gratis prøve­pe­riode på Webfleet. Få gavn af sporing af køretøjer, forbedret sikkerhed, klassens bedste navigation, problemfri udsendelse og omfattende rappor­tering.

Anmod om en gratis prøve­pe­riode

Udfyld blot formularen, så vil du blive kontaktet af en af vores speci­a­lister.

Indtast fornavn.
Indtast efternavn.
Indtast firma.
Indtast dit telefon­nummer.
Indtast din e-mail-adresse.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.

Vilkår og betingelser

Webfleet hjælper dig med at

Spor køretøjer 24/7

Få overblik over hele din flådes aktiviteter med sporing af køretøjer i realtid og indbe­rettede arbejds­timer.

Optimer udsendelse

Få gavn af enklere ordre­styring og udsendelse, så du kan fokusere på at skabe vækst i din virksomhed.

Overvåg flådens brænd­stof­forbrug

Overvåg brænd­stof­forbrug og køreadfærd, så du kan reducere omkost­nin­gerne og øge din flådes effek­ti­vitet.

Find hurtigere og mere sikre ruter

Hold dine chauffører på de hurtigste, sikreste ruter med profes­sionel navigation fra TomTom GO Fleet.

Forbedr trafik­sik­ker­heden

Undgå nedetid, og øg trafik­sik­ker­heden med indsigt i køreadfærd og køretøjs­di­ag­nosti­cering.

Analyser forret­nings­re­sul­tater

Benyt dig af avanceret rappor­tering for at identi­ficere områder med muligheder for forbedring og for at give din flåde en konkur­ren­ce­mæssig fordel.

Vigtigste fordele

Hold styr på, præcis hvor dine køretøjer er

Løsningen fra Webfleet til sporing af køretøjer bidrager til at fremtids­sikre din flåde med præcise angivelser af køretøjers position, nøjagtig registrering af arbejdstid/chaufførers køretid og komplet positions­hi­storik for køretøjer, alt sammen forbedret med LTE-M og GPRS-for­bin­delse.

wf desktop mobile workapp
tomtom prof nav app

Stol på klassens bedste navigation

Pålidelig navigation sikrer, at chauf­fø­rerne kan vælge de hurtigste ruter og udføre opgaver mere effektivt. TomTom GO Fleet, vores officielle partner til profes­sionel navigation, under­støtter alle køretøjs­typer, inklusive lastbiler og elektriske køretøjer.

Administrer din arbejds­styrke på den nemme måde

Overvåg chaufførers køretid og opgaver for køretøjer med Webfleet Work App. Spor arbejds­re­la­terede og private ture mhp. nøjagtige skatte­re­la­terede oplysninger, samtidig med at chauf­fø­rernes privatliv respekteres. Send jobop­lys­ninger til mobilen­heder, og hold kontakten med tovejskom­mu­ni­kation.

wf work app dashboard logbook 02
alerts areas

Tag hurtige og velover­vejede beslut­ninger

Reager hurtigt med push-med­del­elser. Webfleet minder dig om kommende vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver. Når køretøjs­di­ag­nosti­cering opdager potentielle problemer, får du besked med det samme. Du får også en besked, hvis et køretøj kører ind i eller ud af et område med geo-fencing.

Få indsigt i din flådedrift

Med rappor­te­rings­egen­ska­berne i Webfleet kan du gøre dine aktiviteter mere effektive. Lav tilpassede rapporter, eller brug en standar­drapport til at analysere hele din flådes ydeevne. Planlæg eller download dine rapporter på forespørgsel.

dashboard 01
avg fuel consumption

Hav kontrol over din flådes løbende udgifter

Reducer de samlede ejerom­kost­ninger ved hjælp af detaljerede data fra dine køretøjer. Du kan for eksempel få realtids- og historisk viden om brænd­stof­forbrug. Opdag tendenser eller afvigelser med rapporter om brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet, og identificer måder at reducere brænd­sto­fom­kost­ninger på.

Optimer fleksi­bi­litet

Webfleet-enheden til sporing af køretøjer kan let forbindes til OBD-I­I-porten i din flådes køretøjer. Du kan også vælge at medbringe din egen enhed og integrere den med vores mobile sporing og LINK-sporing. Uanset hvad får du de data, du har brug for.

obdii position

Start din gratis prøve­pe­riode nu

Se, hvorfor mere end 60.000 virksom­heder sætter deres lid til Webfleet

Start din gratis prøve­pe­riode nu

Se, hvorfor mere end 60.000 virksom­heder sætter deres lid til Webfleet

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.