Indkøb og ordre til flåder

Gør dine virksom­heds­pro­cesser mere enkle

Indkøb og ordre til flåder

Gør dine virksom­heds­pro­cesser mere enkle

Når du arbejder som flåde­or­drechef eller indkøbs- eller logistikchef, er du altid på udkig efter bedre måder at admini­strere dine flådeordrer og -indkøb på, samtidig med at du får overblik over flådens performance og anvendelse. Som Europas førende flådesty­rings­løsning strømliner Webfleet dine dokumen­ta­tions- og beslut­nings­pro­cesser.

Hvad er vigtigt for dig som ordrechef for en flåde?

Forbedret overblik

Hold styr på din virksomheds performance med Webfleets dashboard. Sammenlign dine forud­de­fi­nerede KPI'er med data i realtid, fra medar­bej­dernes produk­ti­vitet til opera­tio­nelle benchmarks blandt dine køretøjer, og få overblik over dit investe­rings­afkast. I gennemsnit ser virksom­heders flåde­or­dre­chefer, som bruger Webfleet, et investe­rings­afkast på blot seks til ni måneder.

wf dashboard
maintenance

Omkost­nings­re­duktion

Få et klart øjebliks­billede af din flådes renta­bi­litet med rapporter om brænd­stof­forbrug og kørselsdata. Med Webfleets påmindelser om planlægning af vedli­ge­hol­delse og automatiske meddelelser om fejl i køretøjer kan du undgå uventet nedetid på køretøjer og dyre repara­tioner.

Proces­op­ti­mering

Det er en kompleks proces at beslutte, hvordan du skal nå dine forret­ningsmål. Webfleet automa­ti­serer det mest kedelige papir­ar­bejde, så indkøbs- og logistik­chefer får tid til at fokusere på opfyldelse og strategi. Vores flådesty­rings­system kan integreres med dine eksiste­rende værktøjer, hvilket giver dig en komplet løsning, der eliminerer behovet for at admini­strere flere udbydere.

wf tracking van supporting image 03
fuel over time

Konkur­ren­ce­mæssig fordel

Som flåde­or­drechef stræber du konstant efter større effek­ti­vitet. Overvåg din flådes brænd­stof­per­for­mance fra et enkelt interface. Ved at hente rapporter om historisk anvendelse i realtid kan du træffe mere omkost­nings­ef­fektive beslut­ninger om anskaffelse af nye køretøjer. Med alle dine virksom­hedsdata på ét sted kan du fremtids­sikre din flåde med indsigts­fulde analyser.

Bæredyg­tig­hedsmål

Det er vigtigt at gøre din flåde grønnere for at reducere dit CO2-aftryk. Hold styr på din flådes CO2-udled­ninger og brænd­sto­fø­konomi. Med Webfleets dæktryks­over­våg­nings­system kan du overvåge dæktryk og temperatur. Korrekt vedli­ge­holdte dæk reducerer brænd­stof­for­bruget og forlænger dækle­ve­tiden, så de under­støtter dine miljø­mæssige mål. Hvis du er klar til at gøre din flåde elektrisk, kan vores rapport for overgang til elektrisk flåde identi­ficere, hvilke køretøjer i din nuværende flåde der kan erstattes med elektriske modeller.

electric vehicles

Hvordan kan vi hjælpe dig som flåde­or­drechef?

Få en omfattende visning af din flådes performance i realtid

Reducer omkost­nin­gerne ved at spore brænd­stof­forbrug og kørselsdata

Oprethold en konkur­ren­ce­mæssig fordel med en mere effektiv flåde

Automatiser arbejds­gange, og øg medar­bej­dernes produk­ti­vitet

Se muligheder for at gøre din virksomhed mere rentabel

Overvåg CO2-udled­ningen, og boost bæredyg­tig­heden

Se nærmere på vores flåde­funk­tioner til ordre og indkøb

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Vil du vide mere om, hvordan du kan reducere dine flådeom­kost­ninger

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Download e-bogen i dag, og se, hvordan du får styr på dine flåde­driftsom­kost­ninger.

Hent din kopi

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.