Inköp i vagnparker

Förenkla era arbets­flöden

Inköp i vagnparker

Förenkla era arbets­flöden

När du är inköps- eller logistikchef för en vagnpark är du alltid ute efter bättre sätt att hantera inköp och samtidigt få översikt över fordonens prestanda och nyttjande. Webfleet är Europas ledande vagnparks­han­tering och effek­ti­vi­serar dokumen­tation och besluts­fat­tande.

Vad är viktigt för dig som inköpschef för vagnparken?

Förbättrad synlighet

Följ utfallet på investe­ringen i din vagnpark med Webfleets Dashboard. Jämför dina förde­fi­ni­erade nyckeltal med aktuella data, från personalens produk­ti­vitet till fordonens drift, och få översikt över avkast­ningen. Inköps­chefer som använder Webfleet ser i genomsnitt avkastning på investe­ringen inom sex till nio månader.

wf dashboard
maintenance

Minskade kostnader

Få en tydlig översiktsbild över vagnparkens lönsamhet med rapporter om bräns­le­för­brukning och kördata. Webfleet ger påminnelser om underhåll och automatiska notiser om fordonsfel så att du kan undvika oväntad stille­ståndstid och kostsamma repara­tioner.

Proces­sop­ti­mering

Det är komplicerat att fatta beslut om hur verksam­hets­målen ska nås. Webfleet automa­ti­serar det jobbigaste pappers­ar­betet så att inköps- och logistik­chefer kan fokusera på utförande och strategi. Vår vagnparks­han­tering kan integreras med dina befintliga system så att du får en komplett lösning från en enda leverantör.

wf tracking van supporting image 03
fuel over time

Konkur­rens­fördel

Som inköpschef för en vagnpark strävar du alltid efter bättre effek­ti­vitet. Övervaka vagnparkens bräns­le­för­brukning i ett enda gränssnitt. Genom att ta fram rapporter i realtid om historisk förbrukning kan du fatta mer kostnads­ef­fektiva beslut om att köpa in nya fordon. Med alla verksam­hetsdata på ett ställe kan du framtids­säkra vagnparken med insikts­fulla analyser.

Hållbar­hetsmål

En mer miljövänlig vagnpark är avgörande för att minska koldi­ox­i­dav­trycket. Håll koll på vagnparkens CO2-utsläpp och bräns­le­ek­onomi. Med Webfleet övervak­nings­system för däcktryck kan du övervaka däckens tryck och temperatur. Väl underhållna däck minskar bräns­le­för­bruk­ningen och håller längre, vilket bidrar till miljömålen. Om du är redo att införa elfordon i vagnparken kan vår rapport för införande av elfordon identifiera vilka av dina befintliga fordon som kan ersättas med eldrivna modeller.

electric vehicles

Hur kan vi hjälpa dig som inköpschef för en vagnpark?

Få en omfattande översikt över vagnparkens prestanda i realtid

Minska kostnaderna genom att spåra bräns­le­för­brukning och kördata

Ha en konkur­rens­fördel med en mer effektiv vagnpark

Automa­tisera arbets­flöden och förbättra produk­ti­vi­teten

Hitta möjligheter till bättre lönsamhet

Övervaka koldi­ox­id­ut­släppen och förbättra hållbar­heten

Läs mer om våra funktioner för inköp i vagnparken

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Vill du ta reda på hur du kan minska vagnparkens kostnader

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Ladda ned e-boken idag och ta reda på hur du kan få kontroll över vagnparkens drift­kost­nader.

Hämta din kopia

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.